Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 17
Tổng truy cập:     1241005
Mẫu 07/GTGT Thông báo chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ quý sang tháng
Thông báo chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ quý sang tháng Mẫu số 07/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính
Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế
Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế về việc sai mã số thuế, sai tên công ty, sai địa chỉ công ty, sai tờ khai thuế
Tờ khai sử dụng hóa đơn bán lẻ mẫu số 01A/KK-HĐ
Tờ khai sử dụng hóa đơn bán lẻ mẫu số 01A/KK-HĐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh mẫu số 01/KHBS
Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu tờ khai thuế môn bài Mẫu số 01/MBAI
Mẫu tờ khai thuế môn bài Mẫu số 01/MBAI Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Mẫu số 08-MST - Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế
TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ Mẫu số: 08-MST (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu số 06/GTGT - Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT
Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT Mẫu số 06/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu 04/GTGT - Mẫu tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
Mẫu tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Mẫu số 04/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra Mẫu số: 01-1/GTGT
Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra Mẫu số: 01-1/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày6/11 /2013 của Bộ Tài chính)
Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra theo phương pháp trực tiếp Mẫu số: 04-1/GTGT
Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra theo phương pháp trực tiếp Mẫu số: 04-1/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156 /2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào Mẫu số: 01 -2/GTGT
Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào Mẫu số: 01 -2/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156 /2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu bản cam kết mẫu 23/CK-TNCN theo Thông tư 156
Mẫu bản cam kết mẫu số 23/CK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính
Tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu số 01A/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH
Tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-TNCN
Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-TNCN theo Thông tư 156/2013/TT-BTC Dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công,
Đối tác
Chương Trình Giảm Giá