Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 199
Tổng truy cập:     5335519
Mẫu bản cam kết mẫu 23/CK-TNCN theo Thông tư 156
Mẫu bản cam kết mẫu số 23/CK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính
Tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu số 01A/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH
Tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-TNCN
Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-TNCN theo Thông tư 156/2013/TT-BTC Dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công,
Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN mẫu số 05-1/BK-TNCN
Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN mẫu số 05-1/BK-TNCN(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ mẫu số 05-2/BK-TNCN
Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ mẫu số 05-2/BK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ thuế suất thuế GTGT 0% Mẫu số 01-3/GTGT
Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% Mẫu số: 01-3/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11 /2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số 01/GTGT
Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số 01/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính
Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp mẫu số 03/GTGT
Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý mẫu số 03/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu 17/TNCN
Mẫu Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu 17/TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính
Bảng kê thu mua hàng hoá dịch vụ không có hoá đơn mẫu 01
Mẩu bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính
Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 02/TAIN
Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 02/TAIN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)
Tờ khai thuế tài nguyên Mẫu số 01/TAIN
Tờ khai thuế tài nguyên Mẫu số 01/TAIN ( Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2003/TT-BTC) ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu số 01/TBVMT
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu số 01/TBVMT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính