Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 27
Tổng truy cập:     19535185

Cách lập các bảng biểu trên Excel

 

Cách lập các bảng biểu trên Excel

 

1.Lập bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn kho:

-    Cột Sô lượng và Thành tiền nhập trong kỳ, dùng hàm SUMIF tổng hợp từ BNL

-    Cột Số lượng Xuất trong kỳ: dùng hàm SUMIF tập hợp từ BNL

-    Cột Đơn giá xuất kho: tính theo công thức tính đơn giá bình quân cuối kỳ

-    Cột thành tiền xuất kho: =Số lượng x Đơn giá

-    Số lượng và thành tiền cuối kỳ = Đầu kỳ + Nhập – Xuất

-    Cột tháng báo cáo: Với bảng NXT tháng 1 bạn nhập số 1 cho tất cả các mã hàng trong bảng. Với bảng NXT tháng 2 bạn nhaaoj số 2 cho tất cả các mã hàng tương ứng. Làm tương tự như vậy cho các bảng NXT sau (bạn có thể làm cột này vào thời điểm cuối khi bạn làm sổ).

-    Cột nối tháng và mã hàng hóa: M9&”;”&A9 (cột M là tháng BC, cột A là cột mã hàng)

-    Để có được NXT của các tháng  sau bạn copy bảng NXT của tháng trước và dán (paste) xuống phía dưới, xóa trắng toàn bộ số liệu, đặt lại Công thức cho các cột tương ứng.

o Cột Mã hàng hoá, Tên hàng hoá, Đơn vị tính: Dùng hàm VLOOKUP hoặc Copy tìm từ DMTK

o Cột số lượng và thành tiền đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm từ số dư cuối tháng trước xuống.

o Các cột khác tính như hướng dẫn ở phần trên.

 

2.Lập bảng Phân bổ Chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, khấu hao TSCĐ.

- Để có được các bảng trên của các tháng sau, ta Coppy các bảng đó của tháng trước và dán (Paste) xuống phía dưới, xoá số liệu ở cột “ Số khấu hao ( phân bổ ) lũy kế kỳ trước “ và đặt hàm VLOOKUP cho cột này để tìm về giá trị tương ứng từ tháng trước.

- Hoặc căn cứ vào Số tháng đã phân bổ và mức phân bổ 1 tháng để tính.

-  Khi phát sinh TSCĐ mới hoặc CCDC mới ta phải khai báo thêm TSCĐ hoặc CCDC đó tại các bảng tương ứng.

 

3.Lập bảng cân đối phát sinh tháng;

ü Cột Mã TK, tên TK: Copy DM tài khoản về (đảm bảo rằng DMTK luôn được cập nhật thường xuyên các TK về khách hàng, mã hàng hóa … tức là một DMTK đầy đủ

ü Cột Số dư đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm từ số dư cuối tháng trước về

ü Cột Số phát sinh Nợ và phát sinh Có trong kỳ, sử dụng hàm SUMIF tổng hợp số liệu từ BNL của từng tháng sang.

-    Số dư cuối kỳ: (Dư Nợ = Tổng Nợ - Tổng Có;                               Dư Có = Tổng Có – Tổng Nợ)

-    Cột Nợ = Max( Số dư Nợ đầu kỳ + Số PS Nợ trong kỳ- Số dư Có đầu kỳ - Số PS Có trong kỳ,0)

-    Cột Có = Max ( Số dư Có đầu kỳ+ Số PS Có trong kỳ - Số Dư Nợ đầu kỳ - Số PS Nợ tron kỳ,0)

-    Dùng hàm SUBTOTAL tính tổng cho từng TK cấp 1 ( chỉ cần tính cho những tài khoản có chi tiết phát sinh )

Cú pháp = SUBTOTAL(9,dãy ô cần tính tổng)

Sau đó tính lại dòng Tổng cộng trên CĐPS tháng bằng hàm SUBTOTAL.

MÔ PHỎNG:

 

- Cột tháng báo cáo: Với bảng CĐPS tháng 1 bạn nhập số 1 cho tất cả các mã TK trong bảng. Với bảng CĐSP tháng 2 bạn nhập số 2 cho tất cả các mã TK trong bảng. Làm tương tự như vậy cho các bảng CĐSP tháng sau. (bạn có thể làm cột này vào thời điểm cuối khi bạn làm sổ).

- Cột nối tháng và mã TK: = I9&”;”&A9 (cột I là tháng BC, cột A là cột mã TK).

 

------------------------------------------------

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
File Excel theo dõi TSCĐ tính theo ngày theo phương pháp đường thẳng
Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel kế toán
Hướng dẫn cách lập sổ sách kế toán trên Excel
Mẫu số sách kế toán trên Excel theo Thông tư 200 và QĐ 48
Các hàm thường dùng trong Excel kế toán để lên sổ sách
Cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel kế toán
Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel kế toán
Hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 mới nhất
Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán DN nhỏ và vừa
Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế (MST) thu nhập cá nhân cho nhân viên
Cách xây dựng thang bảng lương năm 2017 mới nhất
Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 theo Nghị định 153
Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 mới nhất
Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN
Tỷ lệ trích các khoản theo lương BHXH, BHYT, BHTN, KPCD năm 2017
Mẫu quy chế tiền lương tiền thưởng, phụ cấp cho người lao động
Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2017
Cách kiểm tra sổ sách kế toán, báo cáo trước khi lập BCTC
Quy định về tỷ lệ đóng BHXH – BHYT – BHTN năm 2017
Mức phạt nộp chậm tờ khai khai thuế GTGT, TNCN, TNDN
Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT
Thủ tục đăng ký tham gia BHXH – BHYT – BHTN lần đầu 2017
Hướng dẫn kê khai thuế môn bài năm 2017
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017
Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2017 mới nhất
Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN theo quý và theo tháng
Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017
Cách kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng
Cách xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT (Các trường hợp)
Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu BC26-A trên HTKK
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
Phần mềm htkk 3.4.1
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.0
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
học phí học kế toán thiên ưng
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán