Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 60
Tổng truy cập:   66752288
Quảng cáo
KẾ TOÁN THUẾ
Thông tư số 65/2013/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng
Thông tư số 65/2013/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng. Ban hành ngày 17/05/2013. Có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2013.
Luật số 32/2013/QH13 của Quốc hội - Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Luật số 32/2013/QH13 của Quốc hội - Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Ban hành ngày 29/06/2013. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014
Thông tư số 123/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Ban hành ngày 27/07/2012, có hiệu lực từ ngày 01/09/2012.
Công văn Số 9794/CT-TTHT kê khai thuế Chiết khấu thương mại
Công văn Số 9794/CT-TTHT ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Tổng cục thuế hướng dẫn kê khai thuế GTGT Chiết khấu thương mại
THÔNG TƯ số 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành luật thuế
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế quản lý thuế, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế
QUYẾT ĐỊNH Số 33/2008/QĐ-BTC Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
QUYẾT ĐỊNH Số 33/2008/QĐ-BTC của Bộ tài chính về việc ban hành hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, ban hành ngày 02/6/2008 có hiệu lực năm 2009
Thông tư số 42/2003/TT-BTC điểu chỉnh mức thuế môn bài
Thông tư số 42/2003/TT-BTC của Bộ tài chính, hướng dẫn bổ sung, sửa đổi về việc điều chỉnh mức thuế môn bài, ban hành ngày 30/8/2002 có hiệu lực từ ngày 1/4/2003
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.6.2
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Kế toán thiên ưng tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid
Kế toán thiên ưng tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid