Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 390
Tổng truy cập:   51405965
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Những điểm mới về BHXH năm 2019


Những điểm mới về Bảo hiểm xã hội năm 2019 gồm cả Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Đối tượng tham gia bắt buộc, mức tiền lương đóng BHXH, tỷ lệ đóng, phương thức đóng... cụ thể như sau:


 

1. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN:

 

- Người làm việc theo hợp đồng lao động (hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

- Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ 01/01/2018);

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

- Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Người sử dụng lao động tham gia BHXH, BHTN, BHYT bắt buộc bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

(Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Một số lưu ý cần biết thêm:

- Người lao động có từ 02 hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì:
    +) Đóng
BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên
    +) Đóng
BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thì:
    +) Thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTNLĐ-BNN;
    +)
Không thuộc đối tượng tham gia BHYT, BTHN.

(Công văn 3895/BHXH-TB ngày 29/12/2017 của BHXH TP Hà Nội)


- Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại Công ty mẹ.

(Theo Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam)


--------------------------------------------------------------------------------------------
 

2. Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cụ thể như sau:

 

- Tiền lương hàng tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, KPCĐ:mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

===> Chi tiết về các khoản phụ cấp phải đóng và không phải đóng BHXH các bạn xem tại đây: Mức lương và các khoản phụ cấp phải đóng BHXH

-----------------------------------------------------------------------------------------
 

Nhưng cần lưu ý: Mức lương tối thiểu - tối đa để đóng BHXH như sau:


a. Mức tiền lương tổi thiểu đóng BHXH, BHYT, BHTN:

- Mức tiền lương tháng đóng BHXH không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

- Mức lương tối thiểu vùng không bao gồm các khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung.
 

b. Mức tiền lương tối đa đóng BHXH, BHYT, BHTN:

- Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT bắt buộc tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở.

- Mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

 

c. Phân biệt mức lương tối thiểu vùng và lương cơ sở.

- Do 2 mức lương này được quy định theo từng năm -> Nên chi tiết về mức lương tối thiểu vùng và mức lương cơ sở xem tại đây nhé:

    - Mức lương tối thiểu vùng xem chi tiết tại đây:
Mức lương tối thiểu vùng năm 2020

    - Mức lương cơ sở xem chi tiết tại đây: Mức lương cơ sở


Ví dụ:
- Công ty kế toán Thiên đóng địa bàn ở Hà Nội (Tức là vùng 1) => Theo quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2019 áp dụng cho Vùng 1 là: 4.180.000 (đây là mức lương tối thiểu để làm căn cứ đóng BHXH năm 2019)
    -> Nếu người lao động làm công việc đồi hỏi phải qua học nghề, đào tạo nghề thì phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng trên = 4.180.000 + (4.180.000 x 7%) = 4.472.600.
- Theo quy định về
Mức lương cơ sở năm 2019 là: 1.390.000đ -> Từ ngày 1/7/2019 tăng lên: 1.490.000

Như vậy Công ty kế toán Thiên Ưng sẽ phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên với mức lương như sau:
    - Mức lương tối thiểu đề làm căn cứ đóng BHXH, BHTN, BHYT là: 
4.180.000 áp dụng đối với lao động làm công việc bình thường - Hoặc: 4.472.600 áp dụng đối với lao động làm công việc đồi hỏi phải qua học nghề, đào tạo nghề.
    - Mức lương tối đa đóng BHXH, BHYT = 20 x 1.390.000 =
27.800.000 (Đến 1/7/2019 thì tăng lên theo quy định trên nhé)
    - Mức lương tối đa đóng BHTN = 20 x 4.180.000 =
83.600.000


--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. Tỷ lệ trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN tại DN cụ thể như sau:

a, Tỷ lệ trích BHXH, BHYT, BHTN theo lương:

Các khoản trích theo lương Tỷ lệ % trích vào Chi phí DN  Tỷ lệ % trích vào lương NLĐ Cộng %
1. BHXH
Bảo hiểm xã hội
17,5 8 25,5
2. BHYT
Bảo hiểm Y tế
3 1,5 4,5
3. BHTN
Bảo hiểm thất nghiệp
1 1 2
Tổng tỷ lệ trích 21,5% 10,5% 32%


b, Tỷ lệ trích Kinh phí công đoàn theo lương:

Các khoản trích theo lương Tỷ lệ % trích vào Chi phí DN Tỷ lệ % trích vào Lương NLĐ
4. KPCĐ
Kinh phí Công đoàn
2%  


Như vậy:
- Hàng tháng Doanh nghiệp phải trích và nộp cho Cơ quan BHXH và Liên đoàn lao động Quận huyện với tỷ lệ như sau:
    + Nộp cho Cơ quan BHXH với tỷ lệ là 32 %.
    + Nộp cho Liên đoàn lao động Quận, Huyện tới tỷ lệ là: 2% (DN phải chịu toàn bộ khoản này và được đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN.)
    + Căn cứ vào
Tổng số tiền lương mà DN tham gia BHXH cho nhân viên.

Ví dụKế toán Thiên Ưng tham gia BHXH cho 4 nhân viên với Tổng số tiền lương tham gia đóng BHXH là: 22.000.000.
- Như vậy: Hàng tháng phải đóng cho:
    + Cơ quan BHXH = 22.000.000 x 32% = 7.040.000đ
    + Liên đoàn lao động = 22.000.000 x 2% = 440.000.


Chi tiết xem thêm:Quy định về tỷ lệ đóng BHXH, BHTN, BHYT

 


----------------------------------------------------------------------------------------
 

4. Phương thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN:

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định phương thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN cụ thể như sau:

 

- Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan BHXH tỉnh.

- Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh hoặc đóng tại Công ty mẹ.
 

- Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định.
    => Chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

 

- Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán
    => Thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần.
    => Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

 

Chi tiết về: Thủ tục tham gia BHXH, mẫu biểu hồ sơ, trình tự ... các bạn xem tại đây nhé: Thủ tục đăng ký tham gia BHXH


 

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!

--------------------------------------------------------------------------
những điểm mới về bảo hiểm xã hội năm 2019

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Cách viết Mẫu 01B-HSB thai sản, ốm đau dưỡng sức sau sinh
Cách viết Mẫu 01B-HSB thai sản, ốm đau dưỡng sức sau sinh
Hướng dẫn cách ghi Mẫu 01B-HSB chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức sau sinh, thai sản cho chồng khi vợ sinh theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2020 mới nhất.
Chế độ thai sản cho chồng 2019 khi vợ sinh con
Chế độ thai sản cho chồng 2019 khi vợ sinh con
Chế độ thai sản của chồng có vợ sinh con năm 2019 mới nhất: Điều kiện hưởng, thời gian hưởng, mức hưởng Chế độ thai sản cho nam giới khi vợ sinh con.
Cách hạch toán kinh phí công đoàn trích nộp - truy thu
Cách hạch toán kinh phí công đoàn trích nộp - truy thu
Cách hạch toán kinh phí công đoàn khi trích nộp; Tiền truy thu kinh phí công đoàn có được đưa vào chi phí hợp lý, hạch toán truy thu kinh phí công đoàn.
Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2019
Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2019
Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2019 mới nhất; Tỷ lệ đóng BHYT đối với Doanh nghiệp và người lao động theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Quy định kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn 2019
Quy định kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn 2019
Mức đóng kinh phí công đoàn năm 2019 theo quy định về kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn. Đối tượng đóng, tỷ lệ trích nộp kinh phí công đoàn.
Cách ghi Danh sách tham gia BHXH Mẫu D02-TS theo QĐ 595
Cách ghi Danh sách tham gia BHXH Mẫu D02-TS theo QĐ 595
Cách điền Mẫu D02-TS Danh sách tham gia BHXH theo Quyết định 595/QĐ-BHXH mới nhất 2019, hướng dẫn lập Mẫu D02-TS thai sản, báo tăng giảm tiền lương, lao động.
Quy định về bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2019
Quy định về bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2019
Quy định về bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 mới nhất: Mức đóng, điều kiện – mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, thủ tục hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo Luật làm việc 38/2013/QH13
Cách điền Mẫu TK3-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH mới nhất
Cách điền Mẫu TK3-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH mới nhất
Hướng dẫn cách viết Mẫu TK3-TS Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, tờ khai điều chỉnh BHXH, BHYT theo Quyết định 595/QĐ-BHXH mới nhất năm 2019 của BHXH Việt Nam.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.4.0
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng