Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 75
Tổng truy cập:     19491563

Hướng dẫn lập sổ cái trên Excel

 

Hướng dẫn lập sổ cái trên Excel

 

a. Cách lập sổ cái trên Excel:

 

Bước 1: Tạo Dm tài khoản cấp 1 với định dạng là Text

Bạn tự lập tay một danh mục tài khoản cấp 1 bao gồm tất cả các TKcấp 1 trên DMTK. Bạn bôi đen toàn bộ DMTK cấp 1 mới tạo => Forrmat => Cells => trong mục Number bạn chọn Text => OK

 

Bước 2: Đặt List tại ô Tài khoản

 

Bước 3: Dùng VLOOKUP tìm tên tài khoản từ DMTK

 

Bước 4: Lập Bảng báo  cáo

 

Bước 5: Tính số dư đầu kỳ (số liệu lấy từ CĐPS các tháng)

-    Tại cột phát sinh Nợ dòng dư đầu kỳ

      =SUMIF(‘CDPS THANG’!$J$9:$J$600;’SO CAI’!$I$4;’CDPS THANG’!$C$9:$C$600)

-    Tại cột phát sinh Có dòng dư đầu kỳ

      =SUMIF(‘CDPS THANG’!$J$9:$J$600;’SO CAI’!$I$4;’CDPS THANG’!$D$9:$D$600)

 

Bước 6: Đặt công thức cho các ô, cột

-    Cột ngày tháng ghi sổ

:     =IF(LEFT(’NHAP LIEU’!$F11;3)=’SO CAI’!$D$5;’NHAP LIEU’!A11;””)

Trong đó: ’NHAP LIEU’!$F11: Cột tài khoản Nợ/Có trên BNL

                 ’SO CAI’!$D$5: ô Tài khoản trên Sổ cái

                 ’NHAP LIEU’!A11: cột Ngày tháng ghi sổ trên BNL

Công thức trên đặt tương tự cho các cột còn lại (không bao gồm cột In sổ theo tháng).

-    Cột In sổ theo tháng: =IF(A14=””;””’;MONTH(A14))

-    Dòng tổng cộng phát sinh: dùng SUBTOTAL

Dòng số dư cuối kỳ: Cột phát sinh Nợ dòng dư cuối kỳ = MAX(F12+F700-G12-G700;0)

Cột phát sinh Có dòng dư cuối kỳ = MAX(G12+G700-F12 -F700;0)

-    Ô “Tháng …năm …” và “Hà Nội, ngày …tháng … năm …” dùng VLOOKUP

 

b.   Cách in

-    Bôi đen, đặt lọc toán bộ dữ liệu

-    Chọn tài khoản cần in tại ô Tài khoản

-    Nhập số tháng cần in vào ô Tháng báo cáo

-    Lọc tháng cần xem, cần in tại cột In sổ theo tháng, nếu in cả năm bạn lọc NonBanks

-    Căn chỉnh trang in => in

 

---------------------------------------------

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
File Excel theo dõi TSCĐ tính theo ngày theo phương pháp đường thẳng
Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel kế toán
Hướng dẫn cách lập sổ sách kế toán trên Excel
Mẫu số sách kế toán trên Excel theo Thông tư 200 và QĐ 48
Các hàm thường dùng trong Excel kế toán để lên sổ sách
Cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel kế toán
Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel kế toán
Hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 mới nhất
Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán DN nhỏ và vừa
Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế (MST) thu nhập cá nhân cho nhân viên
Cách xây dựng thang bảng lương năm 2017 mới nhất
Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 theo Nghị định 153
Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 mới nhất
Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN
Tỷ lệ trích các khoản theo lương BHXH, BHYT, BHTN, KPCD năm 2017
Mẫu quy chế tiền lương tiền thưởng, phụ cấp cho người lao động
Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2017
Cách kiểm tra sổ sách kế toán, báo cáo trước khi lập BCTC
Quy định về tỷ lệ đóng BHXH – BHYT – BHTN năm 2017
Mức phạt nộp chậm tờ khai khai thuế GTGT, TNCN, TNDN
Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT
Thủ tục đăng ký tham gia BHXH – BHYT – BHTN lần đầu 2017
Hướng dẫn kê khai thuế môn bài năm 2017
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017
Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2017 mới nhất
Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN theo quý và theo tháng
Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017
Cách kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng
Cách xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT (Các trường hợp)
Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu BC26-A trên HTKK
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
Phần mềm htkk 3.4.1
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.0
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
học phí học kế toán thiên ưng
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán