Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 149
Tổng truy cập:   58673245
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM

Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân có lời giải

 

Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân có lời giải chi tiết theo đúng các Luật thuế TNCN năm 2016 mới nhất.

 

Bài tập 1:

- Trong tháng 10/2016 Bà Mai có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 40 triệu đồng.

- Trong đó nộp các khoản bảo hiểm là: 8% bảo hiểm xã hội, 1,5% bảo hiểm y tế, 1% bảo hiểm thất nghiệp trên tiền lương tham gia BHXH là 7.000.000.

- Bà Mai nuôi 2 con dưới 18 tuổi, trong tháng Bà Mai không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

 

Hướng dẫn giải:

Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của Bà Mai được tính như sau:

 

- Thu nhập chịu thuế của Bà Mai là 40 triệu đồng.

- Bà Mai được giảm trừ các khoản sau:

      + Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 9.000.000

      + Giảm trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc (2 con) = 3,6 triệu đồng × 2 = 7.200.000

      + BHXH, BHYT, BHTN = 7.000.000 × (8% + 1,5% + 1%) = 735.000

-> Tổng cộng các khoản được giảm trừ: = 9.000.000  + 7.200.000 + 735.000 = 16.935.000

 

=> Thu nhập tính thuế của Bà Mai là: 40 triệu - 16.935.000 = 23.065.000

 

Số thuế TNCN phải nộp:

 

Cách 1: Tính theo từng bậc của Biểu thuế lũy tiến từng phần:

- Tức là tính theo quy định tại: Phụ lục: 01/PL-TNCN (theo Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính):

Bậc

Thu nhập tính thuế /tháng

Thuế suất

Tính số thuế phải nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5 triệu đồng (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT

5% TNTT

2

Trên 5 trđ đến 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ

10% TNTT - 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ đến 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

15% TNTT - 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ đến 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

20% TNTT - 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

25% TNTT - 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ đến 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

30 % TNTT - 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

35% TNTT - 9,85 trđ

 

Bậc 1: Thu nhập tính thuế đến 5 triệu, thuế suất 5%:

= 5 triệu đồng × 5% = 0,25 triệu

Bậc 2: Thu nhập tính thuế trên 5 triệu đến 10 triệu, thuế suất 10%:

= (10 triệu - 5 triệu) × 10% = 0,5 triệu

 Bậc 3: Thu nhập tính thuế trên 10 triệu đến 18 triệu, thuế suất 15%:

= (18 triệu - 10 triệu) × 15% = 1,2 triệu

Bậc 4: Thu nhập tính thuế trên 18 triệu đến 32 triệu, thuế suất 20%:

= (23.065.000 - 18 triệu) × 20% = 1.013.000.

 

=> Tổng số thuế Bà Mai phải tạm nộp trong tháng là:

= 0,25 triệu + 0,5 triệu + 1,2 triệu + 1.013.000 = 2.963.000.

 

Cách 2: Số thuế phải nộp tính theo phương pháp rút gọn:

- Thu nhập tính thuế trong tháng = 23.065.000. Như vậy theo BẢNG phụ lục trên là thuộc bậc 4.

 Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau:

= (20% X TNTT ) - 1,65 trđ = (23.065.000 × 20%) - 1,65 triệu = 2.963.000.

 

Bài tập 2:

- Năm 2016, theo hợp đồng lao động ký giữa Ông Tùng và Công ty kế toán Thiên Ưng thì Ông Tùng được trả lương hàng tháng là 31,5 triệu đồng, ngoài tiền lương Ông Tùng được công ty kế toán Thiên Ưng trả thay phí hội viên câu lạc bộ thể thao 1 triệu đồng/tháng. Ông Tùng phải đóng bảo hiểm bắt buộc là 1,5 triệuđồng/tháng. Công ty kế toán Thiên Ưng chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định thay cho ông Tùng. Trong năm Ông Tùng chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, không có người phụ thuộc và không phát sinh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

 

Hướng dẫn giải:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng của Ông Tùng như sau:

 

- Thu nhập làm căn cứ quy đổi là:  = 31,5 triệu + 1 triệu – (9 triệu + 1,5 triệu) = 22 triệu.

 

Phụ lục: 02/PL-TNCN (theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Stt

Thu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng

(viết tắt là TNQĐ)

Thu nhập tính thuế

1

Đến 4,75 triệu đồng (trđ)

TNQĐ/0,95

2

Trên 4,75 trđ đến 9,25trđ

(TNQĐ – 0, 25 trđ)/0,9

3

Trên 9,25 trđ đến 16,05trđ

(TNQĐ – 0,75 trđ )/0,85

4

Trên 16,05 trđ đến 27,25 trđ

(TNQĐ – 1,65 trđ)/0,8

5

Trên 27,25 trđ đến 42,25 trđ

(TNQĐ – 3,25 trđ)/0,75

6

Trên 42,25 trđ đến 61,85 trđ

(TNQĐ – 5,85 trđ)/0,7

7

Trên 61,85 trđ

(TNQĐ – 9,85 trđ)/0,65

 

- Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:  = (22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng

 

=> Thuế thu nhập cá nhân Ông Tùng phải nộp (áp dụng cách tính thuế rút gọn theo Phụ lục số 01/PL-TNCN) là:

= 25,4375 triệu đồng × 20% - 1,65 triệu đồng = 3,4375 triệu đồng

 

Bài tập 3:

- Giả sử ông Tùng tại bài tập 2 nêu trên còn được công ty kế toán Thiên Ưng trả thay tiền thuê nhà là 6 triệu đồng/tháng. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng của Ông Tùng như sau:

 

Bước 1: Xác định tiền thuê nhà trả thay được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi:

- Thu nhập làm căn cứ quy đổi (không gồm tiền thuê nhà):

= 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng

 

- Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:

= (22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng

 

- Thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà):

= 25,4375 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 35,9375 triệu đồng/tháng

 

- 15% Tổng thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà):

= 35,9375 triệu đồng× 15% = 5,390 triệu đồng/tháng

=> Vậy tiền thuê nhà được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi là 5,390 triệu đồng/tháng

 

Bước 2: Xác định thu nhập tính thuế

- Thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế:

= 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,390 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 27,39 triệu đồng/tháng

- Thu nhập tính thuế (quy đổi theo Phụ lục số 02/PL-TNCN):

= (27,39 triệu đồng - 3,25 triệu đồng)/0,75 = 32,187 triệu đồng/tháng

- Thuế thu nhập cá nhân phải nộp:

= 32,187 triệu đồng× 25% - 3,2 triệu đồng = 4,797 triệu đồng/tháng

- Thu nhập chịu thuế hàng tháng của ông D là:

= 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,390 triệu đồng + 4,797 triệu đồng = 42,687 triệu đồng/tháng

 

Hoặc xác định theo cách:

= 32,187 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 42,687 triệu đồng/tháng.

 

Để hiểu rõ hơn các bạn xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân

 

Bạn có vướng mắc cần tư vấn xin liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Mr Nam: 0984 322 539 - 0963 133 042

Email: hainam188801@gmail.com

Website: Ketoanthienung.org

Cùng chủ đề:
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Bài tập định khoản nguyên lý kế toán có lời giải
Bài tập định khoản nguyên lý kế toán có lời giải
Bài tập định khoản môn nguyên lý kế toán có đáp án, hướng dẫn giải bài tập định khoản nguyên lý kế toán chi tiết với từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.5.2
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng