Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 169
Tổng truy cập:   45024507
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
KẾ TOÁN THUẾ
Cách tính thuế TNCN hợp đồng thử việc - thời vụ - giao khoán
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thời vụ, lao động thử việc, hợp đồng giao khoán, không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng
Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn, chứng khoán
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng vốn, cổ phần, cổ phiếu. Cách xác định thu nhập tính thuế, thuế suất chuyển nhượng.
Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, mức giảm trừ gia cảnh, người phụ thuộc bao gồm những ai? Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh, hồ sơ chưng minh người phụ thuộc
Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2019
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2019 mới nhất, xác định các khoản thu nhập tính thuế, các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN theo Luật thuế TNCN 26/2012/QH13, Thông tư 111 và Thông tư 92/2015
Các khoản giảm trừ thuế TNCN mới nhất.
Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân khi tính thuế TNCN năm 2018 mới nhất như: Khoản giảm trừ bản thân, giảm trừ người phụ thuộc … Mức giảm trừ gia cảnh theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC và 92/2015/TT-BTC mới nhất hiện nay.
Phụ cấp tiền điện thoại có được miễn thuế TNCN
Quy định mức phụ cấp tiền điện thoại cho nhân viên được trừ khi tính thuế TNDN, khoản phụ cấp tiền điện không tính thuế TNCN nếu không cao hơn mức quy định
Hướng dẫn cách đăng ký Mã số thuế cá nhân cho nhân viên
Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân qua mạng cho nhân viên, Cách đăng ký MST cá nhân trên phần mềm QTTNCN 3.3.1 và hồ sơ thủ tục đăng ký MST online
Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2018
Hướng dẫn cách làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất năm 2018 qua mạng, hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như: Bố mẹ, con, cháu, anh, chị em...
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN
Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2017 - 2018 mẫu 05/QTT-TNCN và cách lập các phụ lục kèm theo trên phần mềm HTKK như: 05-1BK-QTT-TNCN, 05-2BK-QTT-TNCN, 05-3BK-QTT-TNCN
Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN mới nhất
Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN, các khoản thu nhập không chịu thuế Thu nhập cá nhân, các khoản phụ cấp không tính thuế TNCN mới nhất theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC và 111/2013/TT-BTC
Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ Trúng thưởng
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN từ trúng thưởng, cách kê khai thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng, công thức tính thuế TNCN từ trúng thưởng, hồ sơ - thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN từ trúng thưởng theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, 92/2015/TT-BTC
Cách tải File Excel vào phần mềm HTKK
Hướng dẫn cách tải File Excel vào phần mềm HTKK như: Cách tải bảng kê Quyết toán thuế TNCN vào HTKK, cách tải bảng kê Excel người phụ thuộc vào HTKK, cách tải Bảng kê Excel báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn vào HTKK…
Cách tính thuế - Kê khai thuế TNCN từ đầu tư vốn
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN từ đầu tư vồn, cách kê khai thuế TNCN từ đầu tư vốn, cách xác định thuế suất thuế TNCN đầu tư vốn, hạn nộp Tờ khai thuế TNCN đầu tư vốn theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC
Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN
Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN mới nhất như: Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công; từ đầu tư vốn; từ chuyển nhượng vốn; từ trúng thưởng; từ quà tặng …theo Thông tư 111/2013/TT-BTC và 92/2015/TT-BTC
Các trường hợp Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2018
Quy định về các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân như: Điều kiện uỷ quyền quyết toán thuế TNCN, Mẫu giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN, Thời điểm làm uỷ quyền quyết toán thuế TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC của bộ tài chính
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.2.3
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.2
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng