Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 373
Tổng truy cập:     20658145
Thời hạn lưu trữ sổ sách chứng từ kế toán mới nhất
Thời hạn lưu trữ chứng từ kế toán như: Chứng từ để ghi sổ, Sổ kế toán chi tiết, tổng hợp; Báo cáo Tài chính, hợp đồng kinh tế, hóa đơn GTGT, bán hàng,
Chi tiết
Cách ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung
Hướng dẫn cách ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung, cách ghi tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào sổ Nhật ký chung
Chi tiết
Các hình thức ghi sổ kế toán theo quyết định 48 và TT 200
Các hình thức ghi sổ kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC số TT 200 gồm 5 phương pháp: Nhật ký chung, nhật ký – sổ cái, chứng từ - ghi sổ, nhật ký – chứng từ
Chi tiết
Hệ thống sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC
Danh mục hệ thống sổ sách kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ tài chính
Chi tiết
Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán
Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán gồm các bước sau: Lập chứng từ kế toán, kiểm tra chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, lưu trữ chứng từ kế toán
Chi tiết
Quy định về chứng từ kế toán hợp lệ theo QĐ 48
Các quy định về chứng từ kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ tài chính
Chi tiết
Hệ thống chứng từ kế toán theo quyết định 48
Danh mục chứng từ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ tài chính
Chi tiết
Hệ thống sổ sách kế toán theo quyết định 15
Hệ thống danh mục sổ sách kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính,áp dụng cho cho tất cả các doanh nghiệp
Chi tiết
Hệ thống chứng từ kế toán theo quyết định 15
Hệ thống danh mục mẫu biểu chứng từ kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính, áp dụng cho cho tất cả các doanh nghiệp
Chi tiết
Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ
Hướng dẫn cách ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký - Chứng từ, trình trự ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ theo quyết định 48 và 15 của BTC
Chi tiết
Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
Hướng dẫn cách ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ, trình trự ghi sổ theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ theo quyết định 48 và 15
Chi tiết
Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái
Hướng dẫn cách ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký – Sổ cái, trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái
Chi tiết
Cách ghi sổ theo hình thức kế toán trên máy vi tính
Hướng dẫn cách ghi sổ kế toán theo hình thức trên máy vi tính, trình trự ghi sổ theo hình thức kế toán trên máy vi tính theo quyết định 48 và 15 của Bộ tài chính
Chi tiết
Các quy định về sổ sách kế toán theo quyết định 48
Các quy định về sổ sách kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ tài chính
Chi tiết
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán