Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 300
Tổng truy cập:     20658075
Phần mềm đăng ký MST QTTNCN 3.3.1 mới nhất năm 2017
Phần mềm đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2017 là phiên bản 3.3.1, hướng dẫn cách cài đặt và đăng ký MST TNCN trên phần mềm QTTNCN 3.3.1
Chi tiết
Phần mềm HTKK 3.4.1 ngày 11/11/2016 mới nhất 2016
Ngày 11/11/2016 Tổng cục thuế đã nâng cấp lên Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.1 mới nhất 2016. Ứng dụng iTaxViewer 1.2.1
Chi tiết
Phần mềm HTKK 3.4.0 ngày 23/9/2016 mới nhất 2016
Ngày 23/9/2016 Tổng cục thuế đã nâng cấp lên Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.0, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) 3.3.0, phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) 3.3.0
Chi tiết
Phần mềm HTKK 3.3.8 ngày 12/8/2016 mới nhất năm 2016
Ngày 12/8/2016 Tổng cục thuế đã nâng cấp lên Phần mềm HTKK 3.3.8, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.2.0, Tải phần mềm HTKK 3.3.8 về tại đây
Chi tiết
Phần mềm HTKK 3.3.7 ngày 16/3/2016 mới nhất
Ngày 16/03/2016 Tổng cục thuế đã nâng cấp lên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.7. Tải phần mềm HTKK bản đầy đủ chi tiết miễn phí
Chi tiết
Phần mềm HTKK 3.3.6 ngày 11/3/2016 của Tổng cục thuế
Ngày 11/3/2016 Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.6 đã được Tổng cục thuế nâng cấp để đáp ứng Thông tư 200/2014/TT-BTC, tải Phần mềm HTKK 3.3.6
Chi tiết
Phần mềm HTKK 3.3.5 ngày 19/02/2016 mới nhất năm 2016
Ngày 19/02/2016 Tổng cục thuế đã nâng cấp lên Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.3.5 và (iHTKK) 3.1.6, ứng dụng (iTaxViewer) 1.1.3
Chi tiết
Phần mềm HTKK 3.3.4 ngày 11/09/2015 mới nhất 2015
Phần mềm HTKK 3.3.4 ngày 11/09/2015 của Tổng cục thuế Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK để đáp ứng yêu cầu kê khai các khoản phí, lệ phí đường sắt
Chi tiết
Phần mềm HTKK 3.3.3 ngày 18/08/2015 mới nhất
Phần mềm HTKK 3.3.3 mới nhất của Tổng cục thuế ngày 18/08/2015, Khai thuế qua mạng (iHTKK) 3.1.5, phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) 3.2.3
Chi tiết
Phần mềm HTKK 3.3.2 mới nhất ngày 15/07/2015
Ngày 15/07/2015 Tổng cục thuế đã nâng cấp lên Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.4, phần mềm (QTTNCN) phiên bản 3.2.2
Chi tiết
Phần mềm HTKK 3.3.1 mới nhất 2015
Phần mềm HTKK 3.3.1, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.1 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.1 được nâng cấp ngày 27/03/2015.
Chi tiết
Phần mềm HTKK 3.3.0 mới nhất
Phần mềm HTKK 3.3.0, Phần mềm khai thuế qua mạng (iHTKK) 3.1.0 và phần mềm TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.0 của Tổng cục thuế mới nhất ngày 05/01/2015
Chi tiết
Phần mềm HTKK 3.2.5
Phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK) 3.2.5, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.0.0 đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng mới XML
Chi tiết
Phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK) 3.2.4
Ngày 22/07/2014 Tổng cục thuế đã nâng cấp phần mềm HTKK 3.2.4 và ứng dụng khai thuế qua mạng iHTKK 2.3.5 hỗ trợ NNT kê khai mẫu biểu hóa đơn theo TT 39/2014/TT-BTC
Chi tiết
Phần mềm HTKK 3.2.3 mới nhất 2014
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.2.3 mới nhất năm 2014, tải phần mềm HTKK 3.2.3 của Tổng cục thuế
Chi tiết
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán