Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 515
Tổng truy cập:     19447431
Các loại tài sản cố định TSCĐ hữu hình theo quy định
Các loại tài sản cố định TSCĐ hữu hình theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC của Bộ tài chính
Chi tiết
Điều chuyển tài sản cố định cho chi nhánh có phải xuất hóa đơn
Quy định về điều chuyển tài sản cố định giữa công ty mẹ và công ty con, điều chỉnh tài sản cho chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc.
Chi tiết
Thủ tục hồ sơ góp vốn bằng tài sản cố định
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán góp vốn bằng tài sản cố định, thủ tục hồ sơ góp vốn bằng tài sản cố định của cá nhân và tổ chức để thành lập doanh nghiệp
Chi tiết
Cách tính khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng
Hướng dẫn cách hạch toán tài sản cố định đã qua sử dụng, cách tính khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC
Chi tiết
Cách định khoản hạch toán tài sản cố định - Tài khoản 211
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài sản cố định - Tài khoản 211 phản ánh giá trị hiện có và tình hình tăng, giảm TSCĐ hữu hình, vô hình và thuê tài chính theo nguyên giá
Chi tiết
Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định mới nhất
Điều kiện ghi nhận tài sản cố định hữu hình và vô hình mới nhất, cách nhận biết tài sản cố định theo Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính
Chi tiết
Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định
Khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định, đây là khung thời gian sử dụng các loại tài sản cố định mới nhất theo Thông tư 45/2013/TT-BTC
Chi tiết
Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định
Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo Thông tư 45/2013/TT-BTC gồm 3 phương pháp là: theo đường thẳng, số dư giảm dần, số lượng khối lượng
Chi tiết
Cách phân biệt tài sản cố định và công cụ dụng cụ
Hướng dẫn cách phân biệt tài sản cố định với công cụ dụng cụ, điều kiện và tiêu chuẩn để ghi nhận tài sản cố định theo quy định mới nhất của Bộ tài chính
Chi tiết
Cách trích khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng
Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) theo phương pháp đường thẳng theo Thông tư 45/2013/TT-BTC mới nhất hiện nay
Chi tiết
Cách trích khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần
Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh theo Thông tư 45/2013/TT-BTC mới nhất hiện nay
Chi tiết
Cách trích khấu hao tài sản cố định theo khối lượng sản phẩm
Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) theo phương pháp số lượng khối lượng sản phẩm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC
Chi tiết
Cách xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình
Hướng dẫn cách xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình mới nhất theo Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính
Chi tiết
Cách xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình
Hướng dẫn cách xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình và TSCĐ thuê tài chính mới nhất theo Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính
Chi tiết
Các nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định
Các quy tắc trích khấu hao tài sản cố định theo đúng các nguyên tắc quy định tại điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính
Chi tiết
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán