Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 393
Tổng truy cập:     19447648
File Excel theo dõi TSCĐ tính theo ngày theo phương pháp đường thẳng
Chia sẻ File Excel theo dõi và quản lý TSCĐ/Các khoản chi phí phân bổ trích khấu hao chính xác theo ngày theo phương pháp đường thẳng.
Chi tiết
Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel kế toán
Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF trong Excel vào công việc kế toán thực tế như: tổng hợp số liệu từ BNL lên bảng cân đối phát sinh, kết chuyển các bút toán cuối kỳ
Chi tiết
Hướng dẫn cách lập sổ sách kế toán trên Excel
Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán bằng Excel thực hành trên mẫu sổ sách kế toán trên Excel chi tiết từ khâu hạch toán đến lập báo cáo tài chính
Chi tiết
Mẫu số sách kế toán trên Excel theo Thông tư 200 và QĐ 48
Tải miễn phí Mẫu hệ thống sổ sách kế toán trên Excel theo quyết định 48 và Thông tư 200, đây là mẫu sổ sách kế toán trên Excel miễn phí đầy đủ các bảng biểu và báo cáo
Chi tiết
Các hàm thường dùng trong Excel kế toán để lên sổ sách
Hướng dẫn cách sử dụng các hàm Excel thường dùng trong kế toán để lên sổ sách, lên các bảng biểu, lên các sổ, lên báo cáo tài chính cuối năm
Chi tiết
Cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel kế toán
Hướng dẫn sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel vào công việc kế toán thực tế như: Tính tổng phát sinh trong kỳ, tính tổng tiền tồn cuối ngày
Chi tiết
Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel kế toán
Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel vào công việc kế toán thực tế như: Tìm đơn giá Xuất kho, tìm Mã hàng hoá, tên hàng hoá, tìm số dư
Chi tiết
Hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ
Hướng dẫn hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ trên Excel như: Hạch toán tiền lương, trích khấu hao TSCĐ, các khoản chi phí, doanh thu, kết chuyển thuế
Chi tiết
Hướng dẫn lập báo cáo tài chính trên Excel
Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính trên Excel gồm: Cách lập bảng cân đối phát sinh năm, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC
Chi tiết
Hướng dẫn lập sổ cái trên Excel
Hướng dẫn cách lập sổ cái trên Excel và cách in sổ cái
Chi tiết
Cách lập các bảng biểu trên Excel
Cách lập các bảng biểu trên Excel
Chi tiết
Cách lập bảng nhập liệu trên Excel
Hướng dẫn cách lập bảng nhập liệu trên Excel trong các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ trên Bảng nhập liệu
Chi tiết
Hướng dẫn cách lập sổ Nhật ký chung trên Excel
Hướng dẫn cách lập sổ Nhật ký chung trên Excel lấy số liệu từ bảng Nhập liệu, cách in sổ nhật ký chung
Chi tiết
Hướng dẫn lập bảng tổng hợp thanh toán với người mua và người bán
Hướng dẫn cách lập bảng tổng hợp thanh toán với người mua và người bán trên Excel, cách in bảng tổng hợp thanh toán với người mua và người bán
Chi tiết
Hướng dẫn lập sổ chi tiết thanh toán với người mua và người bán
Hướng dẫn lập sổ chi tiết thanh toán với người mua và người bán trên Excel của công ty kế toán Thiên Ưng
Chi tiết
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán