Loading...
[X] Đóng lại

lớp học kế toán thực tế miễn phí

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 18
Tổng truy cập:     829755
Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng

 

Hướng dẫn cách kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý hoặc theo tháng, hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc theo phương pháp trực tiếp theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, Nghị định Số 209/2013/NĐ-CP và Luật số 31/2013/QH13 mới nhất hiện nay.

 

Trước khi tiến hành kê khai thuế giá trị gia tăng các bạn kế toán và DN có trách nhiệm tự xác định xem DN thuộc đối đượng kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý, và theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp.

 

I. Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng:

 

1. Cách xác định đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý:

Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính quy định: 

- Những DN có tổng doanh thu của năm trước liền kề dưới 20 tỷ đồng phải kê khai thuế GTGT theo quý.

 

Cách xác định doanh thu:

 

- Doanh thu được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).

- Đối với những DN có đơn vị trực thuộc thì doanh thu gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

 

- Những DN mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì kê khai thuế GTGT theo tháng. Sau khi hoạt động đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

 

Ví dụ 1: Công ty kế toán Thiên Ưng bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 1/2014 thì từ kỳ khai thuế tháng 1/2014 đến kỳ hướng dẫn cách kê khai thuế giá trị gia tăngkhai thuế tháng 12/2014 phải thực hiện khai thuế GTGT theo tháng.

- Công ty căn cứ vào doanh thu của năm 2014 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2015 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.

 

VD 2: Công ty A bắt đầu hoạt động từ tháng 8/2013 thì từ kỳ khai thuế tháng 8/2013 đến kỳ khai thuế tháng 12/2014 vẫn thực hiện khai thuế GTGT theo tháng.

 - Công ty căn cứ vào doanh thu của năm 2014 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2015 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.

 

- Nếu DN thuộc diện kê khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang kê khai theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế. Chậm nhất là ngày 20 của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

 

2. Cách xác định đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng:

 

- Những DN không đủ điều kiện khai theo quý thì thực hiện khai thuế GTGT tháng 7/2013 chậm nhất là ngày 20/8/2013.

 

Sau khi đã xác định được là DN mình kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng, thì tiếp theo các bạn cần xác định DN mình thuộc diện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp:

 

II. Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp:

 

1. Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

 

- Theo Luật thuế GTGT Luật số 31/2013/QH13, Nghị định Số 209/2013/NĐ-CP, Thông tư 156/2013/TT-BTC, quy định cụ thể như sau:

 

- Trước khi tiến hành kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ các bạn cần xác định xem DN mình có thuộc diện này hay không. Chi tiết các bạn xem tại đây: Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

 

Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hoặc quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

 

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT

- Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT

- Bảng kê hàng hóa dịch vụ được áp dụng thuế suất 0% mẫu số 01-3/GTGT

- Và các phụ lục khác nếu có.

 

2. Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

 

- Cũng giống như trên, các bạn cần xác định DN mình có thuộc diện được kê khai theo phương pháp trực tiếp hay không, chi tiết các bạn xem tại đậy: Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

 

a. Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng

 

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT

 

b. Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

 

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

- Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/GTGT

 

c. Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT.

 

III. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT:

 

- Kê khai thuế GTGT theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của quý tiếp theo.

- Kê khai thuế GTGT theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp.

 

IV. Thời hạn nộp tiền thuế GTGT

- Hạn nộp tiền thuế GTGT cũng là hạn nộp tờ khai (nếu có phát sinh).

 

Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán thuế!

 

Các bạn muốn học lập báo cáo quyết toán thuế cuối năm chuyên sâu trên phần mềm HTKK bằng hóa đơn thực tế thì có thể tham gia: Lớp học thực hành kế toán thuế

 

Công ty kế toán Thiên Ưng chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế.

Hotline: 0984.322.539 – 046.269.7586

Email: hainam188801@gmail.com

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
Cách kê khai thuế GTGT chiết khấu thương mại
Hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT
Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn
04.626.97.586
Mr. Nam
0963.133.042
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
Lớp học kế toán thực tế miễn phí
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Đối tác
Chương Trình Giảm Giá