Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0987.026.515
0987 026 515
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 28
Tổng truy cập:   81893128
Quảng cáo
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Các khóa học kế toán thực tế

KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP thực tế (cho người đã học kế toán)


Khóa học thực hành kế toán tổng hợp thực tế Online tốt nhất chỉ có ở Thiên Ưng: Học học kế toán tổng hợp thực hành trên chứng từ thực tế như đi làm tại Doanh nghiệp.


 
- Khi đến với Khóa học kế toán online thực hành tổng hợp tại Thiên Ưng các bạn sẽ được học những gì? có thực hành trên chứng từ thực tế không? Có được chia sẻ, giải đáp những vướng mắc ngoài thực tế? Giáo viên là ai? Học xong có làm được việc hay không? ...Đó chắc là câu hỏi của nhiều bạn học viên? 

------------------------------------------------------------------------------
 
Khóa học kế toán thực hành online tổng hợp này phù hợp với những ai?
  -
Những bạn kế toán viên, kế toán nội bộ đã và đang đi làm kế toán -> Nhưng chưa lên được Báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm.
  - Những bạn sinh viên kế toán chuẩn bị ra trường, mới ra trường chưa được trải nghiệm thực tế.
    => Tức là những bạn đã nắm được định khoản, hạch toán nhé => Các bạn sẽ được đào tạo để có thể tự tin lên được Báo cáo tài chính và các Tờ khai quyết toán thuế cuối năm.
 
- Vâng! đến với Kế toán Thiên Ưng các bạn sẽ được cấp cho 1 bộ Hồ sơ, hóa đơn, chứng từ thực tế tại Doanh nghiệp -> Dựa vào hồ sơ, chứng từ đó, các bạn sẽ được những Kế toán Trưởng (Giảng viên) hướng dẫn trực tiếp xử lý và làm tất cả các công việc của 1 người kế toán tổng hợp thực tế phải làm tại Doanh nghiệp đó, cụ thể trình tự gồm (3 phần) như sau :

--------------------------------------------------------------
 
1. Thực hành kê khai thuế tháng/qúy, quyết toán thuế cuối năm:(16 buổi)
 
- Trong phần Thuế này các bạn sẽ được thực hành xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến Hóa đơn và Thuế cụ thể như sau:
Lưu ý:
Thực hành toàn bộ trên hóa đơn, chứng từ thực tế; Trên phần mềm kê khai thuế HTKK; Kê khai trực tuyến trên thuedientu.gdt.gov.vn nhé.


- Công việc của người kế toán cần làm trong DN, tìm hiểu những Thông tư, Nghị định, Luật thuế mới nhất hiện hành.
 
- Cách tiếp nhập công việc khi làm tại DN mới thành lập hoặc DN đã và đang hoạt động.
 
- Các công việc về
hóa đơn: Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử, cách lập và sử dụng hóa đơn điện tử. Cách xử lý khi phát hiện hóa đơn bị sai...
 
- Công việc về
Lệ phí môn bài: Cách xác định mức lệ phí môn bài phải nộp, cách kê khai và nộp tiền lệ phí môn bài qua mạng thuedientu.gdt.gov.vn...
 
- Công việc về
thuế GTGT: Cách xác định kê khai thuế GTGT theo khấu trừ hay trực tiếp, theo Tháng hay theo Quý, các khoản được khấu trừ - không được khấu trừ thuế GTGT, cách lập Tờ khai thuế GTGT hàng tháng/Qúy trên phần mềm THKK, cách kê khai điều chỉnh bổ sung khi có sai sót. Cách nộp Tờ khai thuế GTGT tháng/Qúy qua mạng.
 
- Công việc về
thuế TNCN: Thủ tục đăng ký MST cá nhân, đăng ký người phụ thuộc, cách tính thuế TNCN (thời vụ, dài hạn...), cách xác định các khoản thu nhập chịu thuế, miễn thuế, giảm trừ, cách kê khai thuế TNCN hàng tháng/Qúy trên phần mềm HTKK, cách lập Tờ khai Quyết toán thuế TNCN, cách nộp Tờ khai qua mạng.

- Công việc về
thuế TNDN: Cách xác định các khoản thu nhập chịu thuế, cách xử lý các khoản chi phí được trừ - không được trừ khi tính thuế TNDN, cách tính thuế TNDN tạm tính hàng quý. Cách lập Tờ khai Quyết toán thuế TNDN trên phần mềm KTKK (Phân tích từng chỉ tiêu trên Tờ khai quyết toán, cách lấy các khoản chi phí hợp lý), cách nộp tờ khai qua mạng.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------
 
2. Thực hành lên sổ sách, Lập Báo cáo tài chính trên Excel: (10 buổi)
 
- Trong phần này các bạn sẽ được hướng dẫn xử lý các vấn đề liên quan đến hạch toán, sổ sách, tính lương, BHXH, trích khấu hao, nhập xuất tồn, công nợ, tính giá thành gói Dịch vụ, kết chuyển, cân đối Doanh thu, chi phí, lập BCTC... 
     Cách sử dụng một số hàm để link sổ sách, lập BCTC trên Excel mà không cần phải dùng tới phần mềm kế toán (đây là Mẫu sổ sách kế toán trên Excel do Công ty kế toán Thiên Ưng thiết kế), mục đích để các bạn nắm vững nghiệp vụ và hiểu bản chất quy trình để lên BCTC.
 
- Các bạn sẽ được thực hành với 3 loại hình Doanh nghiệp là: Thương mại, dịch vụ, Xuất nhập khẩu, cụ thể như sau:


- Cập nhật các Chế độ kế toán mới nhất hiện hành như: Thông tư 133 và 200.

- Cách lựa chọn chế độ kế toán, hình thức kế toán, hình thức ghi sổ, các phương pháp hàng tồn kho, các phương pháp trích khấu hao TSCĐ, các phương pháp tính giá thành, xuất kho ... -> Để
phù hợp với loại hình DN của mình.
 
- Cách sử dụng một số Hàm trong Excel để link sổ sách, tài khoản, làm các bảng biểu, lên báo cáo ...

- Cách xử lý các nghiệp vụ về Bán hàng, mua hàng: Cách hạch toán khi mua hàng, bán hàng, (nhập khẩu hàng hóa...) hàng bán trả lại, hàng cho biếu tặng, hàng khuyến mãi, hàng bán thẳng không quá khó...
 
- Cách xử lý các nghiệp vụ về Tiền lương: Thủ tục đăng ký Thang bảng lương, đăng ký tham gia BHXH, cách tính lương cho nhân viên, cách hạch toán tiền lương, các khoản trích BHXH...

- Cách xử lý các nghiệp vụ về CCDC, TSCĐ: Cách hạch toán khi mua về, cách tích trích khấu hao, phân bổ, thủ thanh lý, nhượng bán ...

- Cách xử lý các nghiệp vụ về Kho, công nợ: Cách lập các bảng nhập xuất tồn, theo dõi công nợ, phải thu, phải trả ...
 
- Cách xử lý các nghiệp vụ về Qũy: Qũy tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, Sổ phụ ngân hàng ...
 
- Cách xử lý về Thuế: Cách hạch toán khi tính thuế, nộp tiền thuế, kết chuyển thuế cuối kỳ ...
 
- Cách kiểm tra đối chiếu sổ sách, kết chuyển, cân đối Doanh thu chi phí.
 
- Cách
lập Báo cáo tài chính: Bảng CĐKT, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, LCTT, TMBCTC (Phân tích những chỉ tiêu chính trên BCTC)
 

-------------------------------------------------------------------------------
 
3. Thực hành lên sổ sách, Lập Báo cáo tài chính trên Misa: (11 buổi)
 
- Trong phần này các bạn cũng sẽ được thực hành đúng như quy trình ở trên phần 2 (Tức là từ việc bắt đầu xử lý các nghiệp vụ, vào phân hệ, lập BCTC trên phần mềm kế toán Misa)
 
- Nhưng sang phần này các bạn sẽ được thực hành với loại hình Doanh nghiệp phức tạp hơn là: DN Sản xuất (Sẽ được học thêm phần tính giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất dở dang, quy trình từ khi xuất Nguyên vật liệu ... đến khi tạo thành Thành phẩm ...)

------------------------------------------------------------------------
 
Học xong Khóa học kế toán tổng hợp thực hành online các bạn làm được gì?
 
Vâng! Học xong các bạn sẽ làm được tất cả các công việc của kế toán tổng hợp thực tế phải làm trong các Doanh nghiệp như: Thương mại, Dịch vụ, Xuất nhập khẩu, Sản xuất và theo cả 2 Thông tư là 133 và 200.
  - Các công việc kế toán tổng hợp như: Kê khai thuế lệ phí môn bài; Kê khai thuế GTGT, TNCN háng tháng/Qúy; Lương, BHXH; Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; Tạm tính thuế TNDN phải nộp hàng quý; Kết chuyển cân đối cuối năm; Lên báo cáo tài chính... (Thực hành trên phần mềm HTKK, Exce, Misa)

- Ngoài ra: Trong từng buổi học Giảng viên (là những kế toán trưởng đã có nhiều năm kinh nghiệm thực tế) sẽ đưa ra những tình huống và các lỗi thường xảy ra ngoài thực tế => Các bạn sẽ được hướng dẫn xử lý chúng. Bên cạnh đó các bạn cũng sẽ được hướng dẫn cách lấy một số khoản chi phí hợp lý cho DN.

học kế toán tổng hợp thực hành

--------------------------------------------------------------------------
 
Chú ý:
- Khóa học thực hành kế toán online tổng hợp thực tế này là dành cho những bạn đã học kế toán (tức là những người đã biết định khoản hạch toán) hoặc những bạn đang làm kế toán viên, kế toán nội bộ ...(nhưng chưa lên được BCTC).
 
- Còn nếu bạn là đã học kế toán (Nhưng lâu ngày nên quên hết) hoặc bạn chưa học gì về kế toán, mới bắt đầu học kế toán (chuyển từ ngành khác sang) thì các bạn phải học khóa kế toán dành cho người mới bắt đầu nhé. 
Chi tiết mời các bạn xem tại đây: =>
 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu


---------------------------------------------------------------------------
 

Hình thức học, lịch học kế toán online Thiên Ưng:

- Hình thức học: 
Học online
Sau khi học viên đăng ký học xong -> Trung tâm sẽ ship tài liệu bản giấy (hóa đơn, chứng từ thực tế) và gửi mail đường link vào lớp học từng ngày.
- Học viên sẽ dựa vào tài liệu đó để thực hành cùng giáo viên hướng dẫn trên Video.
- Còn các phần mềm: Misa, Excel, HTKK sẽ được gửi qua mail, giáo viên sẽ hướng dẫn cài đặt cụ thể.

Vì quy định của youtube là nếu phát trực tiếp ở chế độ riêng tư -> Nên sẽ không bình luận được nhé.
- Do vậy không hiểu chỗ nào thì có thể liên hệ với giáo viên nhé: (Gọi điện, zalo, email – liên hệ ngay lúc đó hoặc sau cũng được) – có Giáo viên dạy Chính và Giáo viên Hỗ trợ.
- Hoặc đăng ký học bù/lại buổi đó (Không mất thêm phí).


- Tài liệu và Giảng viên: Là hóa đơn chứng từ thực tế; Giảng viên là những kế toán trưởng, kế toán tổng hợp đã có nhiều năm kinh nghiệm thực tế (được đào tạo nghiệp vụ sư phạm)

- Một ngày có
3 ca học là: Ca sáng 8h30 – 11h, Chiều: 14h – 16h30, Tối: 19h – 21h30 (tùy học viên đăng ký).

-
Một tuần học 3 buổi là: Thứ 2 – 4 – 6 hoặc 3 – 5 – 7.
    Nếu bạn muốn
học cấp tốc thì học 1 tuần học 6 buổi: Từ thứ 2 - thứ 7.
Ví dụ: Đăng ký học Chiều 3.5.7 -> Thì đến ngày 3.5.7 trung tâm sẽ gửi link vào lớp học (Trước khoảng 15 – 30p).

- Thời gian khóa học là: 36 buổi, cụ thể: Phần thuế (18 buổi), phần Excel (10 buổi), phần Misa (10 buổi).
    Nếu học bình thường 1 tuần 3 buổi thì khoảng 3 tháng là xong
    Nếu học cấp tốc 1 tuần 6 buổi thì khoảng 2 tháng là xong.

- Cam kết đầu ra:
   
Nếu học xong mà chưa làm được việc thì sao? Vâng đến với Kế toán Thiên Ưng thì các bạn yên tâm về vấn đề đó. Các bạn sẽ được tới khi làm được việc thì thôi, học xong chưa làm được thì đăng ký học lại không mất thêm phí.
    Hôm nào bận việc riêng chì cần báo nghỉ và đăng ký học bù, học lại là sẽ được xếp lớp học bù học lại (không mất phí)

Ví dụ: Bạn học xong mà vẫn chưa làm được việc hoặc chưa cảm thấy tự tin thì có thể đăng ký học lại khóa sau mà không phải đóng thêm phí.


-----------------------------------------------------------------------------
 

Lịch khai giảng Khóa học kế toán tổng hợp thực hành online:
 

- Các lớp học kế toán thực hành được khai giảng thường xuyên, khoảng 1 - 2 tuần sẽ khai giảng lớp mới. (Hoặc liên hệ: Hotline: 0987.026.515 Zalo).


-----------------------------------------------------------------------------------------
 

Hỗ trợ trong quá trình học và sau khi học xong:
 
- Tặng "Khóa học kỹ năng quyết toán thuế" (Cách tối ưu, lên kế hoạch và bảo vệ chi phí thuế).
- Tặng phần mềm kế toán Misa (bản quyền).
- Tặng Mẫu sổ sách kế toán trên Excel (Do kế toán Thiên Ưng thiết kế)
- Nếu bạn là sinh viên cần hỗ trợ tài liệu, đóng dấu xác nhận thực tập -> sẽ được hỗ trợ miễn phí.
- Nếu bạn chưa có việc có thể liên hệ để Công ty giới thiệu việc làm.
- Khi đi làm nếu có vướng có thể liên hệ với Giáo viên để được hỗ trợ.
- Được cấp
CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ.

học chứng chỉ kế toán tổng hợp

(Hình ảnh mẫu chứng chỉ kế toán tổng hợp thực hành tại Kế toán Thiên Ưng).

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Học phí và Chương trình khuyến mãi:


Học phí chưa giảm là: 4.000.000 (chưa giảm giá)
 

Chương trình giảm giá, khuyến mại học phí hiện tại các bạn vui lòng xem tại đây:


Chú ý: Đây là học phí trọn gói nhé: Bao gồm tiền tài liệu thực tế, chứng chỉ ... Không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí nào nữa).


-------------------------------------------------------------------------------------
 

Thủ tục đăng ký học hoặc cần Tư vấn xin liên hệ:


Hotline: 0987.026.515 (Call or Zalo)


Email: ketoanthienung@gmail.com

Website: ketoanthienung.org

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hiện tại trung tâm chỉ dạy học kế toán online nhé.
------------------------------------------------------------------------------


Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
Các bài viết liên quan
Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu (chưa biết gì) hoặc mất gốc
Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu (chưa biết gì) hoặc mất gốc
Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu Online của Kế toán Thiên Ưng: Là lớp học kế toán cho người chưa biết gì, học kế toán cho người mất gốc tốt nhất
Khóa học kế toán Thuế thực hành chuyên sâu (Kê khai, Quyết toán thuế)
Khóa học kế toán Thuế thực hành chuyên sâu (Kê khai, Quyết toán thuế)
Khóa học kế toán thuế thực hành tại Hà nội, TPHCM tốt nhất chỉ có tại Kế toán thuế Thiên Ưng: Dạy học kế toán thuế cho người mới bắt đầu đến chuyên sâu thực tế.
KHÓA HỌC KẾ TOÁN EXCEL (Lập báo cáo tài chính trên Excel)
KHÓA HỌC KẾ TOÁN EXCEL (Lập báo cáo tài chính trên Excel)
Khóa học Excel kế toán Thiên Ưng: Học thực hành kế toán trên Excel bằng chứng từ thực tế tại Hà Nội – TPHCM, từ cơ bản đến lên Báo cáo tài chính trên Excel.
Khóa học phần mềm Misa (lập Báo cáo tài chính trên Misa)
Khóa học phần mềm Misa (lập Báo cáo tài chính trên Misa)
Lớp học phần mềm kế toán Misa ở TPHCM và Hà Nội tốt nhất tại kế toán Misa Thiên Ưng: Dạy học thực hành phần mềm Misa trên hóa đơn chứng từ thực tế.
Trung tâm Kế toán Thiên Ưng có các khóa học sau
Trung tâm Kế toán Thiên Ưng có các khóa học sau
Trung tâm kế toán Thiên Ưng là Trung tâm đào tạo kế toán tại Hà Nội và TPHCM tốt nhất: Dạy kế toán thực hành trên hồ sơ, chứng từ thực tế uy tín.
Dạy thực hành kế toán tổng hợp thực tế
Dạy kế toán tổng hợp thực hành trên sổ sách thực tế tại Hà Nội, dạy thực hành kế toán thuế trên HTKK, dạy thực hành lên sổ sách ,lập BCTC trên trên Excel, Misa
Khóa học kế toán tổng hợp thực tế cấp tốc
Khóa học kế toán tổng hợp cấp tốc tại Công ty kế toán Thiên Ưng là 1 lớp học kế toán tổng hợp thực hành thực tế ngắn hạn tốt nhất, dạy thực hành trên máy bằng sổ sách thực tế
Đào tạo kế toán thực hành thực tế cấp tốc
Đào tạo thực hành kế toán tổng hợp thực tế cấp tốc tại Hà Nội, đào tạo kế toán thuế thực hành trên HTKK, đào tạo kế toán tổng hợp thực hành trên phần mềm KT máy
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 5.1.1
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online