Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 63
Tổng truy cập:   42048361
Quảng cáo
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ - Thời gian phân bổ

 

Hướng dẫn cách tính phần bổ Công cụ dụng cụ, thời gian phân bổ công cụ dụng cụ, điều kiện ghi nhận CCDC, các phương pháp tính phân bổ cung cụ dụng cụ, cách hạch toán phân bổ CCDC theo Thông tư 200 và 133 mới nhất hiện nay.

 

1. Điều kiện ghi nhận công cụ dụng cụ:

 

Theo điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định: Tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ:

 

"- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

- Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên."

 

Như vậy:

- Những Tài sản có giá trị < 30.000.000 hoặc thời gian sử dụng < 1 năm là Công cụ dụng cụ, cụ thể như sau:

 

Theo điều 25 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định:

"Công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với TSCĐ. Vì vậy công cụ, dụng cụ được quản lý và hạch toán như nguyên liệu, vật liệu. Theo quy định hiện hành, những tư liệu lao động sau đây nếu không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ thì được ghi nhận là công cụ, dụng cụ:

- Các đà giáo, ván khuôn, công cụ, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất xây lắp;

- Các loại bao bì bán kèm theo hàng hóa có tính tiền riêng, nhưng trong quá trình bảo quản hàng hóa vận chuyển trên đường và dự trữ trong kho có tính giá trị hao mòn để trừ dần giá trị của bao bì;

- Những dụng cụ, đồ nghề bằng thủy tinh, sành, sứ;

- Phương tiện quản lý, đồ dùng văn phòng;

- Quần áo, giày dép chuyên dùng để làm việc,..."

 

 2. Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ:

 

Theo khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định Thời gian tính phân bổ Công cụ dụng cụ:

"Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, ... không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm."

 

Như vậy: Chi phí phân bổ công cụ dụng cụ tối đa không quá 3 năm. Nếu quá 3 năm thì chí này sẽ không được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

 

3. Các phương pháp phân bổ công cụ dụng cụ:

 

Theo điều 25 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định:

 

"- Đối với các công cụ, dụng cụ có giá trị nhỏ khi xuất dùng cho sản xuất, kinh doanh phải ghi nhận toàn bộ một lần vào chi phí sản xuất, kinh doanh.

- Trường hợp công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê xuất dùng hoặc cho thuê liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhiều kỳ kế toán thì được ghi nhận vào Tài khoản 242 “Chi phí trả trước” và phân bổ dần vào giá vốn hàng bán hoặc chi phí sản xuất kinh doanh theo từng bộ phận sử dụng."

 

Như vậy:

- Những Công cụ dụng cu có giá trị nhỏ thì hạch toán toàn bộ vào Chi phí.

- Những Công cụ dụng cụ có giá trị lớn hoặc liên quan đến nhiều kỳ kế toán thì hạch toán vào 242 và hàng tháng thì phần bổ vào chi phí.

 

Lưu ý: Khi đưa CCDC vào sử dụng, thì ngày đưa vào sử dụng là ngày bắt đầu tính Phân bổ CCDC.

 

4. Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ và hạch toán:

 

a. Hạch toán Công cụ dụng cụ khi mua về (Nhập kho):

- Mục đích để theo dõi về số lượng cũng như Giá trị của CCDC được nhập mua và sử dụng.

        Nợ TK 153

        Nợ TK 1331

                        Có TK 1111/ TK 1121/ TK 331

 

b, Hạch toán khi xuất CCDC phục vụ cho hoạt động SXKD:

- Căn cứ vào giá trị của CCDC và thời gian sử dụng, các bạn hạch toán vào Chi phí cho phù hợp:

 

- Nếu CCDC có giá trị nhỏ và thời gian sử dụng ngắn thì hạch toán toàn bộ vào chi phí:

Nợ TK: 154, 621, 627, 641, 642 (Chú ý: Các bạn phải xác định được là sử dụng cho bộ phận nào và DN áp dụng Thông tư 200 hay 133 để hạch toán cho đúng TK nhé)

        Có TK 153

 

- Nếu CCDCc có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu thì hạch toán:

           Nợ TK 242 (Theo thông tư 200 và 133 đều hạch toán như nhau)

                       Có TK 153

       + Hàng tháng hạch toán vào chi phí:

                  Nợ TK: 154, 621, 627, 641, 642 (Chú ý: Các bạn phải xác định được là sử dụng cho bộ phận nào và DN áp dụng Thông tư 200 hay 133 để hạch toán cho đúng TK nhé)

                       Có TK 242

 

c. Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ:

 

- Nếu các bạn mua và sử dụng CCDC là ngày mồng 01 của tháng thì các bạn tính Phân bổ CCDC cho cả tháng phát sinh:

Phân bổ CCDC Ở tháng đầu sử dụng

 = 

Tổng giá trị của CCDC

Tổng số tháng phân bổ CCDC

 

- Nếu các bạn mua và sử dụng CCDC từ ngày mồng 02 trở đi thì các bạn cần:

 

Tính số ngày sử dụng CCDC trong tháng phát sinh:

Số ngày sử dụng ở tháng đầu

 = 

Tổng số ngày trong tháng

 - 

Ngày bắt đầu sử dụng

+ 1

 

Tính chi phí phân bổ CCDC trong tháng phát sinh:

Phân bổ ở tháng đầu sử dụng

 = 

Mức Phân bổ CCDC theo tháng

 x 

Số ngày sử dụng ở tháng đầu

Tổng số ngày trong Tháng bắt đầu Phân bổ

 

VD: Ngày 10/02/2017 kế toán Thiên Ưng mua máy tính trị giá 15.000.000 chưa thuế GTGT 10%. Chi phí vân chuyển là 1.320.000 đã có VAT 10%. (TS này có giá trị < 30tr. Như vậy là CCDC)

- Máy tính này được mua về sử dụng ngay cho bộ phân quản lý, và công ty thực hiện phân bổ cho 16 tháng.

 

Hướng dẫn cách tính phân bổ CCDC như sau:

Nguyên giá = 15.000.000 + 1.200.000 = 16.200.000 đ.

 

Hạch toán CCDC khi mua về:

Nợ 153: 15.000.000

Nợ 1331: 1.500.000

            Có 331: 16.500.000

Nợ 153: 1.200.000

Nợ 1331: 120.000

            Có 331: 1.320.000

 

Khi xuất CCDC sử dụng cho bộ phân quản lý:

Nợ 242: 16.200.000

       Có 153 : 16.200.000

 

Tính phân bổ CCDC:

- Số ngày sử dụng CCDC trong tháng 2/2017 = 28 – 10 + 1= 19 ngày.

 

Cách 1:

- Chi phí phân bổ CCDC của tháng 2/2017 =

= 16.200.000 x 19 = 687.054

16 x 28

Giải thích:

16.200.000: là Tổng giá trị của CCDC.

16: là Công ty phân bổ cho 16 tháng.

28: là tháng 2/2017 có 28 ngày

 

 

Cách 2: Theo Công thức bên trên:

- Mức phân bổ tháng: = 16.200.000 / 16 = 1.012.500

- Tổng số ngày trong tháng 2/2017: = 28

Chi phí phân bổ tháng 2/2017

 = 

1.012.500

 x 

19

28

 

Cuối tháng hạch toán chi phí phân bổ CCDC trong tháng 2:

         Nợ 6422: 687.054

                 Có 242: 687.054

 

- Các tháng sau, sẽ hạch toán vào chi phí hàng tháng như sau:

16.200.000 / 16 = 1.012.500

         Nợ 6422: 1.012.500

                 Có 242: 1.012.500

 

 

 

Ngoài ra các bạn có thể xem thêm: Cách hạch toán công cụ dụng cụ

 

---------------------------------------------------

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Cách tính giá nhập kho hàng hóa, thành phầm, NLV
Cách tính giá nhập kho hàng hóa, thành phầm, NLV
Cách tính giá nhập kho thành phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu, các phương pháp tính giá nhập kho thành phẩm, hàng hóa khi mua trong nước và nhập khẩu
Nguyên tắc kế toán nợ phải trả theo Thông tư 200
Nguyên tắc kế toán nợ phải trả, nguyên tắc hạch toán các khoản nợ phải trả theo quy định tại Thông tư 200, cách phân loại các khoản nợ phải trả
Nguyên tắc kế toán Hàng tồn kho theo TT 200
Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho theo Thông tư 200, hàng tồn kho gồm những gì, các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho, kê khai hàng tồn kho như thế nào
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.1.8
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.2
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng