Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 130
Tổng truy cập:   31187131
Quảng cáo
KẾ TOÁN THUẾ
Quy định về hoàn thuế GTGT năm 2018
Quy định về hoàn thuế GTGT như: Các đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT, điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT, hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng Thông tư 99/2016/TT-BTC, Thông tư 25/2018/TT-BTC.
Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT
Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế giá trị gia tăng (GTGT) trên phần mềm HTKK khi phát hiện có sai sót theo Thông tư 156/2013/TT-BTC mới nhất
Cách kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng
Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng, cách xác định đối tượng kê khai theo tháng hay quý, theo pp trực tiếp hay khấu trừ theo TT 156/2013 và TT 151/2014/TT-BTC
Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
Hướng dẫn cách kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên GTGT và trực tiếp trên doanh thu theo TT 156, TT 219, Thông tư 119, Luật thuế GTGT 31
Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
Hướng dẫn cách kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 219/2013/TT- BTC
Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 2017
Hướng dẫn cách xác định thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ, các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC
Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
Hướng dẫn cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cách xác định giá tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo Thông tư 219/2013/TT-BTC
Hướng dẫn kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại
Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại, những trường hợp chiết khấu thương mại, cách viết hóa đơn chiết khâu thương mại theo Thông tư 39
Cách lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT)
Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT 04/GTGT trực tiếp trên doanh thu trên phần mềm HTKK mới nhất, chi tiết cách ghi từng chỉ tiêu trên tờ khai 04/GTGT
Hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT
Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo thông tư 266/2015/TT-BCT, cách ghi tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trên phần mềm HTKK
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu
Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu theo quy định tài điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính
Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
Những nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2017 mới nhất theo quy định tại điều 14 Thông tư Số 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính
Cách tải dữ liệu từ Excel vào phần mềm HTKK
Hướng dẫn cách tải dữ liệu từ Excel vào phần mềm HTKK 3.4.1, cách tải bảng kê bán ra, mua vào từ Excel và HTKK, các phụ lục kèm theo tờ khai
Các đối tượng không chịu thuế GTGT
Những đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng mới nhất năm 2017 theo Thông tư 219/2013/TT- BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC và Luật số 71/2014/QH13
Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu
Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu mới nhất hiện hành ban hành kèm theo Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 3.8.2
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.1
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng