Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 35
Tổng truy cập:   28917481
Quảng cáo
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
Chi phí mua hàng thanh toán bằng tài khoản cá nhân
Chi phí mua hàng, dịch vụ thanh toán qua Thẻ tín dụng cá nhân (Nhân viên trong công ty), điều kiện để khấu trừ thuế GTGT và chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
Chi phí vé máy bay hợp lý cần chứng từ nào?
Chi phí vé máy bay đi công tác hợp lý, cho chuyên gia nước ngoài thì cần những chứng từ gì: Vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay, chứng từ thanh toán, quyết định cử đi công tác...
Mức công tác phí khi đi công tác hợp lý
Chi phí đi công tác hợp lý thì cần những chứng từ gì? Quy định mức công tác phí hợp lý khi đi công tác trong nước và nước ngoài được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN
Các khoản chi phí không được trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thôn tư 78 và 96 mới nhất hiện nay
Cách Xử lý chi phí Không có hóa đơn chứng từ
Hướng dẫn cách xử lý chi phí mua hàng không có hóa đơn chứng từ đầu vào, chi phí mua hàng của nông dân không có hóa đơn, thuê cá nhân vận chuyển, thuê nhà của cá nhân không có hóa đơn ...
Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN
Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp gồm 12 khoản thu nhập được miễn thuế TNDN được quy định tại Thông tư 78 và 96 mới nhất hiện nay
Các khoản thu nhập chịu thuế TNDN
Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp khi tính thuế TNDN, cách xác định Thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Thôn tư 78 và 96 mới nhất hiện nay
Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập Doanh Nghiệp, điều kiện để đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 78 và 96 mới nhất hiện hành.
Điều kiện để chi phí lãi vay hợp lý hợp lệ
Chi phí lãi vay hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN thì cần những gì? Điều để chi phi phí lãi vay được vốn hóa khi tính thuế TNDN theo TT 78 và 96 của Bộ tài chính
Xác định Doanh thu tính Thuế thu nhập Doanh nghiệp
Cách xác định doanh thu tính thuế TNDN, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, Doanh thu của DN theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp
Hướng dẫn cách hạch toán chi phí lãi vay
Hướng dẫn cách hạch toán chi phí lãi vay phải trả cho Doanh nghiệp, phải trả cho cá nhân, cách hạch toán thuế TNCN từ tiền lãi cho vay
Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí theo TT 200
Nguyên tắc kế toán chi phí Doanh nghiệp được quy định theo Thông tư 200/2014/TT-BTC kế toán chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế của Doanh nghiệp
Nguyên tắc kế toán doanh thu theo TT 200
Nguyên tắc kế toán doanh thu theo Thông tư 200, quy định Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của Doanh nghiệp
Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu theo TT 200
Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, Vốn chủ sở hữu là phần tài sản thuần của doanh nghiệp còn lại thuộc sở hữu của các cổ đông, thành viên góp vốn
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 3.8.1
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.1
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng