Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 315
Tổng truy cập:     20658089
Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính
Chi tiết
Điều kiện để chi phí lãi vay hợp lý hợp lệ
Chi phí lãi vay hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN thì cần những gì? Điều để chi phi phí lãi vay được vốn hóa khi tính thuế TNDN theo TT 78 và 96 của Bộ tài chính
Chi tiết
Chi phí vé máy bay hợp lý cần chứng từ nào?
Chi phí vé máy bay đi công tác, cho chuyên gia nước ngoài thì cần những chứng từ sau: Vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay, chứng từ thanh toán
Chi tiết
Mức công tác phí khi đi công tác hợp lý
Chi phí đi công tác hợp lý thì cần những chứng từ gì? Quy định mức công tác phí hợp lý khi đi công tác trong nước và nước ngoài được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
Chi tiết
Cách Xử lý chi phí Không có hóa đơn chứng từ
Hướng dẫn cách xử lý chi phí mua hàng không có hóa đơn chứng từ đầu vào, chi phí mua hàng của nông dân không có hóa đơn, thuê cá nhân vận chuyển, thuê nhà của cá nhân không có hóa đơn ...
Chi tiết
Hướng dẫn cách hạch toán chi phí lãi vay
Hướng dẫn cách hạch toán chi phí lãi vay phải trả cho Doanh nghiệp, phải trả cho cá nhân, cách hạch toán thuế TNCN từ tiền lãi cho vay
Chi tiết
Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí theo TT 200
Nguyên tắc kế toán chi phí Doanh nghiệp được quy định theo Thông tư 200/2014/TT-BTC kế toán chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế của Doanh nghiệp
Chi tiết
Nguyên tắc kế toán doanh thu theo TT 200
Nguyên tắc kế toán doanh thu theo Thông tư 200, quy định Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của Doanh nghiệp
Chi tiết
Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu theo TT 200
Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, Vốn chủ sở hữu là phần tài sản thuần của doanh nghiệp còn lại thuộc sở hữu của các cổ đông, thành viên góp vốn
Chi tiết
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại hông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính.
Chi tiết
Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
Các khoản thu nhập được miễn thuế khi tính thuế TNDN năm 2014 được quy định rất rõ tại điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính.
Chi tiết
Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp khi tính thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính.
Chi tiết
Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN
Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính
Chi tiết
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán