Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 80
Tổng truy cập:   48177127
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
KẾ TOÁN THUẾ

Phần mềm HTKK 4.2.2 mới nhất 06/10/2019


Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 4.2.2 mới nhất 06/10/2019 của Tổng cục thuế. Tải phần mềm HTKK 4.2.2 mới nhất miễn phí tại đây Phần mềm kê khai thuế mới nhất 2019.Phần mềm HTKK 4.2.2 mới nhất


----------------------------------------------------------------------------------
 
TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO (Ngày 06/10/2019)
V/v: Triển khai ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.2 đáp ứng yêu cầu hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh/thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang, Cao Bằng, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thái Bình, Thanh Hóa, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bình Thuận, Tây Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Gia Lai theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 
    Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.2 đáp ứng yêu cầu về hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tinh/thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang, Cao Bằng, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thái Bình, Thanh Hóa, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bình Thuận, Tây Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Gia Lai theo Quyết định số 1671/QĐ-BTC, 1672/QĐ-BTC. 1673/QĐ-BTC, 1674/QĐ-BTC, 1675/QĐ-BTC, 1676/QĐ-BTC, 1677/QĐ-BTC, 1678/QĐ-BTC. 1679/QĐ-BTC. 1680/QĐ-BTC, 1681/QĐ-BTC, 1682/QĐ-BTC, 1683/QĐ-BTC, 1684/QĐ-BTC. 1685/QĐ-BTC, 1686/QĐ-BTC, 1687/QĐ-BTC, 1688/QĐ-BTC, 1689/QĐ-BTC, 1690/QĐ-BTC, 1691/QĐ-BTC, 1692/QĐ-BTC, 1693/QĐ-BTC, 1694/QĐ-BTC, 1695/QĐ-BTC, 1696/QĐ-BTC, 1697/QĐ-BTC, 1698/QĐ-BTC, 1699/QĐ-BTC, 1700/QĐ-BTC ngày 28/08/2019, Quyết định số 1743/QĐ-BTC, 1744/QĐ-BTC ngày 30/08/2019, Quyết định số 1878/QĐ-BTC,  Quyết định số 1879/QĐ-BTC ngày 20/09/2019 và Quyết định số 1908/QĐ-BTC ngày 26/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đồng thời cập nhật một số lỗi và yêu cầu phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK phiên bản 4.2.1, cụ thể như sau:

1. Cập nhật danh mục cơ quan thuế của các chức năng liên quan trên ứng dụng HTKK:

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  theo Quyết định số 1671/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế huyện Long Điền Huyện Long Điền - Chi cục Thuế khu vực Long Điền - Đất Đỏ
2. Chi cục Thuế huyện Đất Đỏ Huyện Đất Đỏ - Chi cục Thuế khu vực Long Điền - Đất Đỏ
3. Chi cục Thuế huyện Xuyên Mộc Huyện Xuyên Mộc - Chi cục Thuế khu vực Xuyên Mộc - Châu Đức
4. Chi cục Thuế huyện Châu Đức Huyện Châu Đức - Chi cục Thuế khu vực Xuyên Mộc - Châu Đức

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Giang theo Quyết định số 1672/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế huyện Lục Ngạn Huyện Lục Ngạn - Chi cục Thuế khu vực Lục Ngạn - Sơn Động
2. Chi cục Thuế huyện Sơn Động Huyện Sơn Động - Chi cục Thuế khu vực Lục Ngạn - Sơn Động
3. Chi cục Thuế huyện Lạng Giang Huyện Lạng Giang - Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang - Lục Nam
4. Chi cục Thuế huyện Lục Nam Huyện Lục Nam - Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang - Lục Nam

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 1673/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế huyện Hoà Bình Huyện Hòa Bình - Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Vĩnh Lợi
2. Chi cục Thuế huyện Vĩnh Lợi Huyện Vĩnh Lợi - Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Vĩnh Lợi
3. Chi cục Thuế huyện Phước Long Huyện Phước Long - Chi cục Thuế khu vực Phước Long - Hồng Dân
4. Chi cục Thuế huyện Hồng Dân Huyện Hồng Dân - Chi cục Thuế khu vực Phước Long - Hồng Dân

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 1674/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế huyện Thuận Thành Huyện Thuận Thành - Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận
2. Chi cục Thuế huyện Gia Bình Huyện Gia Bình - Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận
3. Chi cục Thuế huyện Lương Tài Huyện Lương Tài - Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận
4. Chi cục Thuế huyện Tiên Du Huyện Tiên Du - Chi cục Thuế khu vực Tiên Du - Quế Võ
5. Chi cục Thuế huyện Quế Võ Huyện Quế Võ - Chi cục Thuế khu vực Tiên Du - Quế Võ

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bến Tre theo Quyết định số 1675/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế huyện Chợ Lách Huyện Chợ Lách - Chi cục Thuế khu vực Chợ Lách - Mỏ Cày Bắc
2. Chi cục Thuế huyện Mỏ Cày Bắc Huyện Mỏ Cày Bắc - Chi cục Thuế khu vực Chợ Lách - Mỏ Cày Bắc
3. Chi cục Thuế thành phố Bến Tre Thành phố Bến Tre - Chi cục Thuế khu vực Bến Tre - Châu Thành
4. Chi cục Thuế huyện Châu Thành Huyện Châu Thành - Chi cục Thuế khu vực Bến Tre - Châu Thành
5. Chi cục Thuế huyện Mỏ Cày Nam Huyện Mỏ Cày Nam - Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú
6. Chi cục Thuế huyện Thạnh Phú Huyện Thạnh Phú - Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú
7. Chi cục Thuế huyện Ba Tri Huyện Ba Tri - Chi cục Thuế khu vực Ba Tri - Giồng Trôm
8. Chi cục Thuế huyện Giồng Trôm Huyện Giồng Trôm - Chi cục Thuế khu vực Ba Tri - Giồng Trôm

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 1677/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế thị xã Tân Uyên Thị xã Tân Uyên - Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên
2. Chi cục Thuế huyện Bắc Tân Uyên Huyện Bắc Tân Uyên - Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên
3. Chi cục Thuế huyện Phú Giáo Huyện Phú Giáo - Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên
4. Chi cục Thuế thị xã Bến Cát Thị xã Bến Cát - Chi cục Thuế khu vực Bến Cát
5. Chi cục Thuế huyện Bàu Bàng Huyện Bàu Bàng - Chi cục Thuế khu vực Bến Cát
6. Chi cục Thuế huyện Dầu Tiếng Huyện Dầu Tiếng - Chi cục Thuế khu vực Bến Cát

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 1678/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế thị xã Bình Long Thị xã Bình Long - Chi cục Thuế khu vực Bình Long - Hớn Quản
2. Chi cục Thuế huyện Hớn Quản Huyện Hớn Quản - Chi cục Thuế khu vực Bình Long - Hớn Quản
3. Chi cục Thuế thành phố Đồng Xoài Thành phố Đồng Xoài - Chi cục Thuế khu vực Đồng Xoài - Đồng Phú
4. Chi cục Thuế huyện Đồng Phú Huyện Đồng Phú - Chi cục Thuế khu vực Đồng Xoài - Đồng Phú
5. Chi cục Thuế huyện Lộc Ninh Huyện Lộc Ninh - Chi cục Thuế khu vực Lộc Ninh - Bù Đốp
6. Chi cục Thuế huyện Bù Đốp Huyện Bù Đốp - Chi cục Thuế khu vực Lộc Ninh - Bù Đốp
7. Chi cục Thuế thị xã Phước Long Thị xã Phước Long - Chi cục Thuế khu vực Phước Long - Bù Gia Mập - Phú Riềng
8. Chi cục Thuế huyện Bù Gia Mập Huyện Bù Gia Mập - Chi cục Thuế khu vực Phước Long - Bù Gia Mập - Phú Riềng
9. Chi cục Thuế huyện Phú Riềng Huyện Phú Riềng - Chi cục Thuế khu vực Phước Long - Bù Gia Mập - Phú Riềng

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Cà Mau theo Quyết định số 1679/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế thành phố Cà Mau Thành phố Cà Mau - Chi cục Thuế khu vực II
2. Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi Huyện Đầm Dơi - Chi cục Thuế khu vực II
3. Chi cục Thuế huyện Cái Nước Huyện Cái Nước - Chi cục Thuế khu vực III
4. Chi cục Thuế huyện Phú Tân Huyện Phú Tân - Chi cục Thuế khu vực III
5. Chi cục Thuế huyện Trần Văn Thời Huyện Trần Văn Thời - Chi cục Thuế khu vực III
6. Chi cục Thuế huyện Thới Bình Huyện Thới Bình - Chi cục Thuế khu vực IV
7. Chi cục Thuế huyện U Minh Huyện U Minh - Chi cục Thuế khu vực IV

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế Thành phố Cần Thơ theo Quyết định số 1680/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế huyện Cờ Đỏ Huyện Cờ Đỏ - Chi cục Thuế khu vực Cờ Đỏ - Thới Lai
2. Chi cục Thuế huyện Thới Lai Huyện Thới Lai - Chi cục Thuế khu vực Cờ Đỏ - Thới Lai
3. Chi cục Thuế quận Thốt Nốt Quận Thốt Nốt - Chi cục Thuế khu vực Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh
4. Chi cục Thuế huyện Vĩnh Thạnh Huyện Vĩnh Thạnh - Chi cục Thuế khu vực Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 1681/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế huyện An Biên Huyện An Biên - Chi cục Thuế khu vực An Biên - An Minh
2. Chi cục Thuế huyện An Minh Huyện An Minh - Chi cục Thuế khu vực An Biên - An Minh
3. Chi cục Thuế huyện Hòn Đất Huyện Hòn Đất - Chi cục Thuế khu vực Hòn Đất - Kiên Lương
4. Chi cục Thuế huyện Kiên Lương Huyện Kiên Lương - Chi cục Thuế khu vực Hòn Đất - Kiên Lương
5. Chi cục Thuế huyện Châu Thành Huyện Châu Thành - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Hiệp
6. Chi cục Thuế huyện Tân Hiệp Huyện Tân Hiệp - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Hiệp
7. Chi cục Thuế huyện Giồng Riềng Huyện Giồng Riềng - Chi cục Thuế khu vực Giồng Riềng - Gò Quao
8. Chi cục Thuế huyện Gò Quao Huyện Gò Quao - Chi cục Thuế khu vực Giồng Riềng - Gò Quao
9. Chi cục Thuế huyện Vĩnh Thuận Huyện Vĩnh Thuận - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Thuận - U Minh Thượng
10. Chi cục Thuế huyện U Minh Thượng Huyện U Minh Thượng - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Thuận - U Minh Thượng

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Cao Bằng theo Quyết định số 1682/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế huyện Phục Hòa Huyện Phục Hòa - Chi cục Thuế khu vực Phục Hòa - Quảng Uyên
2. Chi cục Thuế huyện Quảng Uyên Huyện Quảng Uyên - Chi cục Thuế khu vực Phục Hòa - Quảng Uyên
3. Chi cục Thuế huyện Nguyên Bình Huyện Nguyên Bình - Chi cục Thuế khu vực Nguyên Bình - Thông Nông
4. Chi cục Thuế huyện Thông Nông Huyện Thông Nông - Chi cục Thuế khu vực Nguyên Bình - Thông Nông

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đắk Nông theo Quyết định số 1683/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế thị xã Gia Nghĩa Thị xã Gia Nghĩa - Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - Đắk Glong
2. Chi cục Thuế huyện Đắk Glong Huyện Đắk Glong - Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - Đắk Glong
3. Chi cục Thuế huyện Đắk R'Lấp Huyện Đắk R'Lấp - Chi cục Thuế khu vực Đắk R'Lấp - Tuy Đức
4. Chi cục Thuế huyện Tuy Đức Huyện Tuy Đức - Chi cục Thuế khu vực Đắk R'Lấp - Tuy Đức

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 1684/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế thành phố Long Khánh Thành phố Long Khánh - Chi cục Thuế khu vực Long Khánh - Cẩm Mỹ
2. Chi cục Thuế huyện Cẩm Mỹ Huyện Cẩm Mỹ - Chi cục Thuế khu vực Long Khánh - Cẩm Mỹ
3. Chi cục Thuế huyện Định Quán Huyện Định Quán - Chi cục Thuế khu vực Định Quán - Tân Phú
4. Chi cục Thuế huyện Tân Phú Huyện Tân Phú - Chi cục Thuế khu vực Định Quán - Tân Phú
5. Chi cục Thuế huyện Long Thành Huyện Long Thành - Chi cục Thuế khu vực Long Thành - Nhơn Trạch
6. Chi cục Thuế huyện Nhơn Trạch Huyện Nhơn Trạch - Chi cục Thuế khu vực Long Thành - Nhơn Trạch
7. Chi cục Thuế huyện Trảng Bom Huyện Trảng Bom - Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom - Thống Nhất
8. Chi cục Thuế huyện Thống Nhất Huyện Thống Nhất - Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom - Thống Nhất

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 1685/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế thị xã Hồng Ngự Thị xã Hồng Ngự - Chi cục Thuế khu vực 3
2. Chi cục Thuế huyện Hồng Ngự Huyện Hồng Ngự - Chi cục Thuế khu vực 3
3. Chi cục Thuế huyện Tháp Mười Huyện Tháp Mười - Chi cục Thuế khu vực 4
4. Chi cục Thuế huyện Cao Lãnh Huyện Cao Lãnh - Chi cục Thuế khu vực 4
5. Chi cục Thuế huyện Lấp Vò Huyện Lấp Vò - Chi cục Thuế khu vực 5
6. Chi cục Thuế huyện Lai Vung Huyện Lai Vung - Chi cục Thuế khu vực 5
7. Chi cục Thuế huyện Tam Nông Huyện Tam Nông - Chi cục Thuế khu vực 6
8. Chi cục Thuế huyện Tân Hồng Huyện Tân Hồng - Chi cục Thuế khu vực 6

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Giang theo Quyết định số 1686/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế huyện Quản Bạ Huyện Quản Bạ - Chi cục Thuế khu vực Quản Bạ - Yên Minh
2. Chi cục Thuế huyện Yên Minh Huyện Yên Minh - Chi cục Thuế khu vực Quản Bạ - Yên Minh
3. Chi cục Thuế huyện Đồng Văn Huyện Đồng Văn - Chi cục Thuế khu vực Đồng Văn - Mèo Vạc
4. Chi cục Thuế huyện Mèo Vạc Huyện Mèo Vạc - Chi cục Thuế khu vực Đồng Văn - Mèo Vạc
5. Chi cục Thuế huyện Bắc Quang Huyện Bắc Quang - Chi cục Thuế khu vực Bắc Quang - Quang Bình
6. Chi cục Thuế huyện Quang Bình Huyện Quang Bình - Chi cục Thuế khu vực Bắc Quang - Quang Bình
7. Chi cục Thuế huyện Hoàng Su Phì Huyện Hoàng Su Phì - Chi cục Thuế khu vực Hoàng Su Phì - Xín Mần
8. Chi cục Thuế huyện Xín Mần Huyện Xín Mần - Chi cục Thuế khu vực Hoàng Su Phì - Xín Mần

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 1687/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế thành phố Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh - Chi cục Thuế khu vực thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên
2. Chi cục Thuế huyện Cẩm Xuyên Huyện Cẩm Xuyên - Chi cục Thuế khu vực thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên
3. Chi cục Thuế huyện Thạch Hà Huyện Thạch Hà - Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà - Lộc Hà
4. Chi cục Thuế huyện Lộc Hà Huyện Lộc Hà - Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà - Lộc Hà
5. Chi cục Thuế huyện Hương Khê Huyện Hương Khê - Chi cục Thuế khu vực Hương Khê - Vũ Quang
6. Chi cục Thuế huyện Vũ Quang Huyện Vũ Quang - Chi cục Thuế khu vực Hương Khê - Vũ Quang
7. Chi cục Thuế thị xã Hồng Lĩnh Thị xã Hồng Lĩnh - Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc
8. Chi cục Thuế huyện Can Lộc Huyện Can Lộc - Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 1688/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế thành phố Vị Thanh Thành phố Vị Thanh - Chi cục Thuế khu vực I
2. Chi cục Thuế huyện Vị Thủy Huyện Vị Thủy - Chi cục Thuế khu vực I
3. Chi cục Thuế huyện Châu Thành A Huyện Châu Thành A - Chi cục Thuế khu vực IV
4. Chi cục Thuế huyện Châu Thành Huyện Châu Thành - Chi cục Thuế khu vực IV

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 1689/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế huyện Cao Phong Huyện Cao Phong - Chi cục Thuế khu vực Cao Phong - Tân Lạc
2. Chi cục Thuế huyện Tân Lạc Huyện Tân Lạc - Chi cục Thuế khu vực Cao Phong - Tân Lạc
3. Chi cục Thuế huyện Lạc Sơn Huyện Lạc Sơn - Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn - Yên Thủy
4. Chi cục Thuế huyện Yên Thủy Huyện Yên Thủy - Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn - Yên Thủy
5. Chi cục Thuế huyện Kim Bôi Huyện Kim Bôi - Chi cục Thuế khu vực Kim Bôi - Lạc Thủy
6. Chi cục Thuế huyện Lạc Thủy Huyện Lạc Thủy - Chi cục Thuế khu vực Kim Bôi - Lạc Thủy
7. Chi cục Thuế thành phố Hòa Bình Thành phố Hòa Bình - Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc
8. Chi cục Thuế huyện Đà Bắc Huyện Đà Bắc - Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc
9. Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn Huyện Kỳ Sơn - Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 1690/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế huyện Than Uyên Huyện Than Uyên - Chi cục Thuế khu vực Than Uyên - Tân Uyên
2. Chi cục Thuế huyện Tân Uyên Huyện Tân Uyên - Chi cục Thuế khu vực Than Uyên - Tân Uyên
3. Chi cục Thuế thành phố Lai Châu Thành phố Lai Châu - Chi cục Thuế khu vực Thành phố Lai Châu - Tam Đường
4. Chi cục Thuế huyện Tam Đường Huyện Tam Đường - Chi cục Thuế khu vực Thành phố Lai Châu - Tam Đường

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 1691/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế huyện Bắc Hà Huyện Bắc Hà - Chi cục Thuế khu vực Bắc Hà - Si Ma Cai
2. Chi cục Thuế huyện Si Ma Cai Huyện Si Ma Cai - Chi cục Thuế khu vực Bắc Hà - Si Ma Cai

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Ninh Bình theo Quyết định số 1692/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế thành phố Tam Điệp Thành phố Tam Điệp - Chi cục Thuế khu vực Tam Điệp - Yên Mô
2. Chi cục Thuế huyện Yên Mô Huyện Yên Mô - Chi cục Thuế khu vực Tam Điệp - Yên Mô
3. Chi cục Thuế thành phố Ninh Bình Thành phố Ninh Bình - Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình - Hoa Lư
4. Chi cục Thuế huyện Hoa Lư Huyện Hoa Lư - Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình - Hoa Lư

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 1693/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế huyện Bắc Trà My Huyện Bắc Trà My - Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước
2. Chi cục Thuế huyện Nam Trà My Huyện Nam Trà My - Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước
3. Chi cục Thuế huyện Tiên Phước Huyện Tiên Phước - Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước
4. Chi cục Thuế huyện Đông Giang Huyện Đông Giang - Chi cục Thuế khu vực Đông Giang - Tây Giang
5. Chi cục Thuế huyện Tây Giang Huyện Tây Giang - Chi cục Thuế khu vực Đông Giang - Tây Giang
6. Chi cục Thuế huyện Quế Sơn Huyện Quế Sơn - Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức
7. Chi cục Thuế huyện Nông Sơn Huyện Nông Sơn - Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức
8. Chi cục Thuế huyện Hiệp Đức Huyện Hiệp Đức - Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 1694/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế thành phố Cẩm Phả Thành phố Cẩm Phả - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Phả - Vân Đồn - Cô Tô
2. Chi cục Thuế huyện Vân Đồn Huyện Vân Đồn - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Phả - Vân Đồn - Cô Tô
3. Chi cục Thuế huyện Cô Tô Huyện Cô Tô - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Phả - Vân Đồn - Cô Tô
4. Chi cục Thuế thành phố Hạ Long Thành phố Hạ Long - Chi cục Thuế khu vực Hạ Long - Hoành Bồ
5. Chi cục Thuế huyện Hoành Bồ Huyện Hoành Bồ - Chi cục Thuế khu vực Hạ Long - Hoành Bồ

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 1695/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế huyện Vĩnh Linh Huyện Vĩnh Linh - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh
2. Chi cục Thuế huyện Gio Linh Huyện Gio Linh - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh
3. Chi cục Thuế thành phố Đông Hà Thành phố Đông Hà - Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ
4. Chi cục Thuế huyện Cam Lộ Huyện Cam Lộ - Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Bình theo Quyết định số 1696/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế huyện Tiền Hải Huyện Tiền Hải - Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải - Kiến Xương
2. Chi cục Thuế huyện Kiến Xương Huyện Kiến Xương - Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải - Kiến Xương

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 1697/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế huyện Vĩnh Lộc Huyện Vĩnh Lộc - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Lộc - Thạch Thành
2. Chi cục Thuế huyện Thạch Thành Huyện Thạch Thành - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Lộc - Thạch Thành
3. Chi cục Thuế huyện Quan Hóa Huyện Quan Hóa - Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát
4. Chi cục Thuế huyện Quan Sơn Huyện Quan Sơn - Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát
5. Chi cục Thuế huyện Mường Lát Huyện Mường Lát - Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát
6. Chi cục Thuế huyện Ngọc Lặc Huyện Ngọc Lặc - Chi cục Thuế khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh
7. Chi cục Thuế huyện Lang Chánh Huyện Lang Chánh - Chi cục Thuế khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh
8. Chi cục Thuế huyện Cẩm Thủy Huyện Cẩm Thủy - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Thủy - Bá Thước
9. Chi cục Thuế huyện Bá Thước Huyện Bá Thước - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Thủy - Bá Thước
10. Chi cục Thuế huyện Nga Sơn Huyện Nga Sơn - Chi cục Thuế khu vực Nga Sơn - Hậu Lộc
11. Chi cục Thuế huyện Hậu Lộc Huyện Hậu Lộc - Chi cục Thuế khu vực Nga Sơn - Hậu Lộc
12. Chi cục Thuế thành phố Thanh Hóa Thành phố Thanh Hóa - Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa - Đông Sơn
13. Chi cục Thuế huyện Đông Sơn Huyện Đông Sơn - Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa - Đông Sơn

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số 1698/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế thị xã Duyên Hải Thị xã Duyên Hải - Chi cục Thuế khu vực Duyên Hải
2. Chi cục Thuế huyện Duyên Hải Huyện Duyên Hải - Chi cục Thuế khu vực Duyên Hải
3. Chi cục Thuế huyện Tiểu Cần Huyện Tiểu Cần - Chi cục Thuế khu vực Tiểu Cần - Cầu Kè
4. Chi cục Thuế huyện Cầu Kè Huyện Cầu Kè - Chi cục Thuế khu vực Tiểu Cần - Cầu Kè

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 1699/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế huyện Na Hang Huyện Na Hang - Chi cục Thuế khu vực Na Hang - Lâm Bình
2. Chi cục Thuế huyện Lâm Bình Huyện Lâm Bình - Chi cục Thuế khu vực Na Hang - Lâm Bình
3. Chi cục Thuế huyện Chiêm Hóa Huyện Chiêm Hóa - Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên
4. Chi cục Thuế huyện Hàm Yên Huyện Hàm Yên - Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long theo Quyết định số 1700/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế thị xã Bình Minh Thị xã Bình Minh - Chi cục Thuế khu vực II
2. Chi cục Thuế huyện Bình Tân Huyện Bình Tân - Chi cục Thuế khu vực II
3. Chi cục Thuế huyện Tam Bình Huyện Tam Bình - Chi cục Thuế khu vực III
4. Chi cục Thuế huyện Trà Ôn Huyện Trà Ôn - Chi cục Thuế khu vực III

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 1743/QĐ-BTC ngày 30/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế huyện Đức Linh Huyện Đức Linh - Chi cục Thuế khu vực Đức Linh - Tánh Linh
2. Chi cục Thuế huyện Tánh Linh Huyện Tánh Linh - Chi cục Thuế khu vực Đức Linh - Tánh Linh
3. Chi cục Thuế huyện Bắc Bình Huyện Bắc Bình - Chi cục Thuế khu vực Bắc Bình - Tuy Phong
4. Chi cục Thuế huyện Tuy Phong Huyện Tuy Phong - Chi cục Thuế khu vực Bắc Bình - Tuy Phong
5. Chi cục Thuế huyện Hàm Thuận Nam Huyện Hàm Thuận Nam - Chi cục Thuế khu vực Hàm Thuận Nam - Hàm Thuận Bắc
6. Chi cục Thuế huyện Hàm Thuận Bắc Huyện Hàm Thuận Bắc - Chi cục Thuế khu vực Hàm Thuận Nam - Hàm Thuận Bắc

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Tây Ninh theo Quyết định số 1744/QĐ-BTC ngày 30/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế huyện Hòa Thành Huyện Hòa Thành - Chi cục Thuế khu vực Hòa Thành - Dương Minh Châu
2. Chi cục Thuế huyện Dương Minh Châu Huyện Dương Minh Châu - Chi cục Thuế khu vực Hòa Thành - Dương Minh Châu

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế Thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 1878/QĐ-BTC ngày 20/09 /2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế quận Đồ Sơn Quận Đồ Sơn - Chi cục Thuế khu vực Đồ Sơn - Kiến Thụy
2. Chi cục Thuế huyện Kiến Thụy Huyện Kiến Thụy - Chi cục Thuế khu vực Đồ Sơn - Kiến Thụy
3. Chi cục Thuế huyện Vĩnh Bảo Huyện Vĩnh Bảo - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Bảo - Tiên Lãng
4. Chi cục Thuế huyện Tiên Lãng Huyện Tiên Lãng - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Bảo - Tiên Lãng
5. Chi cục Thuế quận Kiến An Quận Kiến An -  Chi cục Thuế khu vực Kiến An - An Lão
6. Chi cục Thuế huyện An Lão Huyện An Lão -  Chi cục Thuế khu vực Kiến An - An Lão
7. Chi cục Thuế quận Hồng Bàng Quận Hồng Bàng - Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng - An Dương
8. Chi cục Thuế huyện An Dương Huyện An Dương - Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng - An Dương

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Nam Định theo Quyết định số 1879/QĐ-BTC ngày 20/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế thành phố Nam Định Thành phố Nam Định - Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định - Mỹ Lộc
2. Chi cục Thuế huyện Mỹ Lộc Huyện Mỹ Lộc - Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định - Mỹ Lộc
3. Chi cục Thuế huyện Ý Yên Huyện Ý Yên - Chi cục Thuế khu vực Ý Yên - Vụ Bản
4. Chi cục Thuế huyện Vụ Bản Huyện Vụ Bản - Chi cục Thuế khu vực Ý Yên - Vụ Bản
5. Chi cục Thuế huyện Nam Trực Huyện Nam Trực - Chi cục Thuế khu vực Nam Ninh
6. Chi cục Thuế huyện Trực Ninh Huyện Trực Ninh - Chi cục Thuế khu vực Nam Ninh

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 1908/QĐ-BTC ngày 26/09 /2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1. Chi cục Thuế huyện Chư Sê Huyện Chư Sê - Chi cục Thuế khu vực Chư Sê - Chư Pưh
2. Chi cục Thuế huyện Chư Pưh Huyện Chư Pưh - Chi cục Thuế khu vực Chư Sê - Chư Pưh
3. Chi cục Thuế huyện Ia Grai Huyện Ia Grai -  Chi cục Thuế khu vực Ia Grai - Chư Păh
4. Chi cục Thuế huyện Chư Păh Huyện Chư Păh -  Chi cục Thuế khu vực Ia Grai - Chư Păh
5. Chi cục Thuế huyện Đak Đoa Huyện Đak Đoa - Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa - Mang Yang
6. Chi cục Thuế huyện Mang Yang Huyện Mang Yang - Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa - Mang Yang
7. Chi cục Thuế thị xã An Khê Thị xã An Khê - Chi cục Thuế khu vực An Khê - Đak Pơ - Kông Chro
8. Chi cục Thuế huyện Đak Pơ Huyện Đak Pơ - Chi cục Thuế khu vực An Khê - Đak Pơ - Kông Chro
9. Chi cục Thuế huyện Kông Chro Huyện Kông Chro - Chi cục Thuế khu vực An Khê - Đak Pơ - Kông Chro

2. Cập nhật một số lỗi và yêu cầu nghiệp vụ phát sinh của ứng dụng HTKK 4.2.1

2.1. Cập nhật địa bàn hành chính
- Đổi tên xã Đắk Long thành Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
- Đổi tên xã Lộc Hòa thành phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Đổi tên xã Mỹ Xá thành phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

2.2. Chức năng kê khai tờ khai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (01/ĐNHT)
- Cập nhật chức năng kết xuất XML hiển thị đúng dữ liệu chỉ tiêu “Chủ tài khoản” khi nhập ký tự đặc biệt.

2.3. Chức năng kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)
- Cập nhật chỉ tiêu [26] – Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT: cho phép nhập tối đa 15 ký tự.

2.4. Chức năng kê khai tờ khai cá nhân kinh doanh (01/CNKD)
- Cập nhật không bắt ràng buộc “Đến tháng” phải nhỏ hơn hoặc bằng tháng hiện tại trên form kỳ tính thuế, cho phép sửa.

2.5. Chức năng lập thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC)
- Cập nhật cho phép nhập cột “Từ số”, “Đến số” = 0, không hiển thị cảnh báo.

2.6. Chức năng kê khai tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS)
- Cập nhật sửa lỗi tự động tính chỉ tiêu [29] – Tổng doanh thu tính thuế trên tờ khai chính trong trường hợp không phát sinh Doanh thu tính thuế trong kỳ (chỉ tiêu [21] trên bảng kê 01/BK-TTS bằng 0).

 
 --------------------------------------------------------------------
 
Bắt đầu từ ngày 07/10/2019, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.2.2 thay cho các phiên bản trước đây.
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Tải phần mềm HTKK 4.2.2 về tại đây:
 
Tải phần mềm htkk 4.2.2 mới nhất

 
- Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
- Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp.
 
Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.
------------------------------------------------------------------------------

 
CHÚ Ý: 

1. Điều kiện cài đặt phần mềm HTKK 4.2.2
, máy tính của NNT cần đáp ứng thông số sau:

- Hệ điều hành WinXP (SP2, SP3), Win 7 trở lên… (không hỗ trợ hệ điều hành iOS, Mac).
- Máy tính có cài .NET Framework 3.5 trở lên (Nếu chưa có tải bộ cài .NET Framework 3.5 
Tại đây).
- Nếu máy tính sử dụng hệ điều hành Win 7 trở lên không phải cài đặt .NET Framework 3.5 mà chỉ cần kích hoạt .NET Framework 3.5 đã tích hợp sẵn: Thì kích hoạt theo tài liệu hướng dẫn cài đặt sau
Tải về

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2. Nếu máy tính bạn đã cài phần mềm HTKK 4.2.1: Thì các bạn chỉ cần mở phần mềm HTKK 4.2.1 đó ra -> Phần mềm sẽ hiển thị thông báo -> Các bạn bấm nút "" -> Đợi phần mềm chạy cập nhật là Xong.
 
tải phần mềm htkk 4.2.2

phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 4.2.2

Như vậy là cập nhật xong phần mềm HTKK 4.2.2 nhé


Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn cập nhật thành công!
----------------------------------------------------------------------------
 
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Phần mềm HTKK 4.3.1 mới nhất 17/02/2020
Phần mềm HTKK 4.3.1 mới nhất 17/02/2020
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 4.3.1 mới nhất 17/02/2020 của Tổng cục thuế. Tải phần mềm HTKK 4.3.1 mới nhất miễn phí tại đây, phần mềm kê khai thuế mới nhất năm 2020.
Phần mềm HTKK 4.3.0 mới nhất 07/02/2020
Phần mềm HTKK 4.3.0 mới nhất 07/02/2020
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 4.3.0 mới nhất 07/02/2020 của Tổng cục thuế. Tải phần mềm HTKK 4.3.0 mới nhất miễn phí tại đây, phần mềm kê khai thuế mới nhất năm 2020.
Phần mềm HTKK 4.2.9 mới nhất 20/01/2020
Phần mềm HTKK 4.2.9 mới nhất 20/01/2020
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 4.2.9 mới nhất 20/01/2020 của Tổng cục thuế. Tải phần mềm HTKK 4.2.9 mới nhất miễn phí tại đây, phần mềm kê khai thuế mới nhất năm 2020.
Phần mềm HTKK 4.2.8 mới nhất 10/01/2020
Phần mềm HTKK 4.2.8 mới nhất 10/01/2020
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 4.2.8 mới nhất 10/01/2020 của Tổng cục thuế. Tải phần mềm HTKK 4.2.8 mới nhất miễn phí tại đây, phần mềm kê khai thuế mới nhất năm 2020.
Phần mềm HTKK 4.2.7 mới nhất 20/12/2019
Phần mềm HTKK 4.2.7 mới nhất 20/12/2019
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 4.2.7 mới nhất 20/12/2019 của Tổng cục thuế. Tải phần mềm HTKK 4.2.7 mới nhất miễn phí tại đây, phần mềm kê khai thuế mới nhất năm 2020.
Phần mềm HTKK 4.2.6 mới nhất 14/12/2019
Phần mềm HTKK 4.2.6 mới nhất 14/12/2019
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 4.2.6 mới nhất 14/12/2019 của Tổng cục thuế. Tải phần mềm HTKK 4.2.6 mới nhất miễn phí tại đây, phần mềm kê khai thuế mới nhất năm 2019.
Phần mềm HTKK 4.2.5 mới nhất 06/12/2019
Phần mềm HTKK 4.2.5 mới nhất 06/12/2019
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 4.2.5 mới nhất 06/12/2019 của Tổng cục thuế. Tải phần mềm HTKK 4.2.5 mới nhất miễn phí tại đây, phần mềm kê khai thuế mới nhất năm 2019.
Phần mềm HTKK 4.2.4 mới nhất 22/11/2019
Phần mềm HTKK 4.2.4 mới nhất 22/11/2019
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 4.2.4 mới nhất 22/11/2019 của Tổng cục thuế. Tải phần mềm HTKK 4.2.4 mới nhất miễn phí tại đây, phần mềm kê khai thuế mới nhất năm 2019.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.3.1
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng