Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0987.026.515
0987 026 515
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 28
Tổng truy cập:   88180853
Quảng cáo
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Những quy định về thanh toán bù trừ công nợ

 

Cấn trừ công nợ có được khấu trừ thuế GTGT? Có được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN? Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ những quy định về thanh toán bù trừ công nợ, mẫu biên bản bù trừ công nợ, cách hạch toán bù trừ công nợ:

 

Dưới đây là câu hỏi của 1 bạn độc giả gửi cho Tổng cục thuế, mình xin chia sẻ để các bạn tham khảo:

 

Câu hỏi:

- Công ty tôi có mua hàng hoá của đối tác trị giá trên hóa đơn là 50 triệu đồng. Do khách hàng còn nợ tiền mua hàng của Công ty tôi là 15 triệu nên Công ty thực hiện bù trừ công nợ. Số tiền còn lại 35 triệu Công ty thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

- Vậy xin hỏi, hoá đơn này có được tính vào chi phí hợp lý cả 50 triệu hay không?

 

Ngày 24/06/2015 Tổng cục thuế trả lời trên website: gdt.gov.vn

Căn cứ qui định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư 78 năm 2014 của Bộ Tài chính về các khoản chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thì:

 

- Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

 

- Theo quy định của chính sách thuế giá trị gia tăng thì phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra cũng được coi là thanh toán không dùng tiền mặt, do đó việc thanh toán hóa đơn của Công ty bạn được xác định là thanh toán không dùng tiền mặt nên được tính vào chi phí hợp lý tổng số tiền trên hóa đơn.

 

Mình xin trích các điều mới nhất về quy định thanh toán bù trừ công nợ:

 

1. Về thuế GTGT:

Theo khoản 10 điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015:

 

"4. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

a) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ mua vào với hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng. Trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ công nợ của ba (3) bên làm căn cứ khấu trừ thuế.

b) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ công nợ như vay, mượn tiền; cấn trừ công nợ qua người thứ ba mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có hợp đồng vay, mượn tiền dưới hình thức văn bản được lập trước đó và có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên đi vay đối với khoản vay bằng tiền bao gồm cả trường hợp bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với khoản tiền mà người bán hỗ trợ cho người mua, hoặc nhờ người mua chi hộ."

 

2. Về thuế TNDN:

Theo Khoản 2 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC:

 

"2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. "Công văn số 110280/CTHN-TTHT của Cục thuế TP. Hà Nội ngày 28/12/2020 V/v thanh toán bù trừ công nợ với bên thứ ba

Thanh toán bù trừ công nợ


Công văn số 3007/CTHDU-TTHT của Cục thuế tỉnh Hải Dương ngày 28/02/2023 V/v thanh toán bù trừ công nợ

thanh toán bù trừ công nợ 2 bên

 

Như vậy: Để việc thanh toán bù trừ công nợ hợp lý và được khấu trừ thuế GTGT thì cần:

- Hợp đồng mua bán (quy định rõ trong hợp đồng về việc thanh toán bù trừ công nợ)

- Biên bản bù trừ công nợ 2 bên hoặc 3 bên (Phải có xác nhận của 2 bên hoặc 3 bên)

- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng

 

3. Cách hạch toán bù trừ công nợ:

 

VD: Công ty kế toán Thiên Ưng mua hàng cho công A với giá trị là 55 tr Nhưng Công ty A còn nợ của Công ty Kế toán Thiên Ưng 15 tr. Nên 2 bên thực hiện bù trừ công nợ. Số tiền còn lại 40 tr Công ty thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

 

Khi mua hàng:

Nợ 156: 50tr

Nợ 133: 5 tr

           Có 331 :  55 tr

 

Cấn trừ công nợ:

Nợ 331: 15 tr

          Có 131: 15 tr

 

Khi thanh toán:

Nợ 331: 40 tr

Có 112: 40 tr

 

4. Mẫu biên bản bù trừ công nợ:

 

CÔNG TY

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

001/2024-KTTU

(V/v cấn trừ công nợ )

Hà Nội, ngày 06/10/2024


 

BIÊN BẢN BÙ TRỪ CÔNG NỢ

 

-       Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.

-       Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.

 

Hôm nay, ngày….

Tại văn phòng Công ty ....., địa chỉ:… chúng tôi gồm có:

1. Bên A (Bên mua): ………………………

-       Địa chỉ             :…………………..

-       Điện thoại        :                              Fax:

-       Đại diện           :                           Chức vụ:

2. Bên B (Bên bán): ……………..

-       Địa chỉ             : ………………..

-       Điện thoại        : …….          Fax:

-       Đại diện           : …..               Chức vụ: …


Sau khi bàn bạc cả 2 bên bên cùng thống nhất và thoả thuận một số nội dung sau:


Tính đến T10/2024 Bên A Còn nợ tiền Bên B: là:…….


Hai bên đồng ý cấn trừ khoản nợ trên vào tiền nợ ….


- Sau khi cấn trừ khoản công nợ trên thì số nợ bên A nợ bên B còn là…..đ( hoặc hết nợ)
Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.


- Biên bản được thành lập làm 02 ( hai ) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm cơ sở hạch toán.


ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên, có đóng dấu xác nhận) (Ký và ghi rõ họ tên, có đóng dấu xác nhận)
   

 

Tải về tại đây: Mẫu Biên bản cấn trừ công nợ

 

 

Xem thêm: Biên bản đối chiếu công nợ

 

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!

những quy định về thanh toán bù trừ công nợ

Cùng chủ đề:
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Các tin tức khác
Giám đốc Cty TNHH 1TV có phải đóng bảo hiểm không?
Giám đốc Cty TNHH 1TV có phải đóng bảo hiểm không?
Giám đốc DNTN, Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên có phải đóng bảo hiểm xã hội không? Theo Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì Giám đốc DNTN, Công ty TNHH MTV có hưởng lương thuộc đối tượng phải tham gia BHXH.
Xử lý mất hóa đơn xóa bỏ đã xuất hóa đơn khác thay thế
Bị mất hóa đơn xóa bỏ (hủy) đã xuất hóa đơn khác thay thế xử lý thế nào? Mức phạt khi làm mất hóa đơn lập sai đã xóa bỏ và xuất hóa đơn thay thế
Doanh thu hoa hồng đại lý bảo hiểm có chịu thuế GTGT không?
Doanh thu hoa hồng đại lý bảo hiểm có chịu thuế GTGT không?
Hoa hồng đại lý bảo hiểm có tính thuế GTGT không? Khi nhận doanh thu hoa hồng đại lý bảo hiểm có xuất hóa đơn GTGT không? Có phải kê khai tính thuế GTGT không
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 5.1.9
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online