Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0987.026.515
0987 026 515
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 24
Tổng truy cập:   88180479
Quảng cáo
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
Cách lập Sổ chi tiết các Tài khoản theo Thông tư 200 và 133
Hướng dẫn Cách lập Sổ chi tiết các Tài khoản theo Thông tư 200 và 133. Mẫu Sổ chi tiết các Tài khoản S38-DN (S19-DNN) dùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán nguồn vốn mà chưa có mẫu sổ riêng.
Cách lập Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo TT 200 và 133
Hướng dẫn Cách lập Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo TT 200 và 133. Mẫu thẻ Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ S37-DN (S18-DNN) Dùng để theo dõi và tính giá thành sản xuất từng loại sản phẩm, dịch vụ trong từng kỳ
Cách lập Sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo Thông tư 200 và 133
Hướng dẫn Cách lập Sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo Thông tư 200 và 133. Mẫu Sổ chi phí sản xuất kinh doanh S36-DN (S17-DNN) mở theo từng đối tượng tập hợp chi phí như phân xưởng, bộ phận sản xuất
Cách lập Sổ chi tiết bán hàng theo Thông tư 200 và 133
Hướng dẫn cách lập Sổ chi tiết bán hàng theo Thông tư 200 và 133. Mẫu sổ chi tiết bán hàng S35-DN (S16-DNN) mở theo từng sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, dịch vụ đã bán hoặc đã cung cấp.
Cách lập Sổ chi tiết tiền vay theo Thông tư 200 và 133
Hướng dẫn cách lập Sổ chi tiết tiền vay theo Thông tư 200 và 133. Mẫu sổ chi tiết tiền vay S34-DN (S15-DNN) dùng để theo dõi theo từng tài khoản, theo từng đối tượng vay (Ngân hàng, người cho vay...) và theo từng khế ước vay.
Cách lập Sổ chi tiết thanh toán với người mua (bán) theo TT 200 và 133
Hướng dẫn cách Sổ chi tiết thanh toán với người mua (bán) theo Thông tư 200 và 133. Mẫu Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) S31-DN (S12-DNN) dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng
Cách lập Thẻ Tải sản cố định theo Thông tư 200 và 133
Hướng dẫn cách lập Thẻ Tải sản cố định theo Thông tư 200 và 133. Mẫu Thẻ Tải sản cố định S23-DN (S11-DNN) dùng để theo dõi chi tiết từng TSCĐ, tình hình thay đổi nguyên giá và giá trị hao mòn đã trích hàng năm của từng TSCĐ.
Cách lập sổ theo dõi Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ theo TT 200 và 133
Hướng dẫn cách lập Sổ theo dõi Tài sản cố định và Công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng theo Thông tư 200 và 133. Mẫu sổ theo dõi TSCĐ và CCDC S22-DN (S10-DNN) dùng để ghi chép tình hình tăng, giảm TSCĐ và CCDC tại từng nơi sử dụng.
Cách lập Sổ Tải sản cố định theo Thông tư 200 và 133
Hướng dẫn cách lập Sổ Tải sản cố định theo Thông tư 200 và 133. Mẫu Sổ Tải sản cố định S21-DN (S09-DNN) dùng để đăng ký, theo dõi và quản lý tài sản từ khi mua sắm, đưa vào sử dụng đến khi ghi giảm TSCĐ
Cách lập Thẻ kho (Sổ kho) theo Thông tư 200 và 133
Hướng dẫn cách lập Sổ kho (Thẻ kho) theo Thông tư 200 và 133. Mẫu Thẻ kho (Sổ kho) S12-DN (S08-DNN) để Theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn, kho từng thứ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa ở từng kho
Cách lập bảng tổng hợp chi tiết vật tư hàng hóa theo TT 200 và 133
Hướng dẫn cách lập bảng tổng hợp chi tiết vật tư hàng hóa theo Thông tư 200 và 133. Mẫu bảng tổng hợp chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóa S11-DN (S07-DNN) Dùng để tổng hợp phần giá trị từ các trang sổ, thẻ chi tiết
Cách lập sổ chi tiết vật tư hàng hóa theo Thông tư 200 và 133
Hướng dẫn cách lập sổ chi tiết vật tư hàng hóa theo Thông tư 200 và 133. Mẫu sổ chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóa S10-DN (S06-DNN) Dùng để theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất và tồn kho cả về số lượng và giá trị
Cách lập sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 200 và 133
Hướng dẫn cách lập sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 200 và 133. Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng S08-DN (S05-DNN) dùng cho kế toán theo dõi chi tiết tiền Việt Nam của doanh nghiệp gửi tại Ngân hàng.
Cách lập sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo TT 200 và 133
Hướng dẫn cách lập sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 200 và 133. Mẫu Sổ chi tiết quỹ tiền mặt 07a-DN (S04b-DNN) dùng cho kế toán tiền mặt để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt
Cách lập sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 200 và 133
Hướng dẫn Cách lập sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 200 và 133. Mẫu sổ quỹ tiền mặt S07-DN (S04a-DNN) dùng cho thủ quỹ để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 5.1.9
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online