Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 315
Tổng truy cập:   22862696
Quảng cáo
Mẫu Chứng Từ Bán Hàng

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi theo QĐ 48 và TT 200

 

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.

 

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh quyết toán số hàng đại lý ký gửi tại đơn vị trong khoảng thời gian đã ký kết từ trước...

 

1. Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:

 

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 01 - BH

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của bộ trưởng BTC)

 

BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI

Ngày ...tháng ...năm ... Quyển số: ..............

Số: ............................

Nợ: ...........................

Có: ...........................

Căn cứ hợp đồng số: ......ngày ...tháng ...năm ...về việc bán hàng đại lý (ký gửi).

Chúng tôi gồm:

- Ông/Bà ....................................................Chức vụ...................................................

Đại diện.....................................................có hàng đại lý (ký gửi)

- Ông/Bà ....................................................Chức vụ...................................................

Đại diện.....................................................................................................................

- Ông/Bà ....................................................Chức vụ...................................................

Đại diện.....................................................nhận bán hàng đại lý (ký gửi)

- Ông/Bà ....................................................Chức vụ...................................................

Đại diện....................................................................................................................

I- Thanh, quyết toán số hàng đại lý từ ngày .../.../ ... đến ngày .../ .../ như sau:

Số TT

Tên, quy cách, phẩm chất sản phẩm( hàng hóa)

Đơn vị tính

Số lượng tồn đầu kỳ

Số lượngnhận trong kỳ

Tổng số

Số hàng đã bán

trong kỳ

Số lượng tồn cuối kỳ

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

1

2

3= 1+2

4

5

6

7= 3- 4

                   
 

Cộng

               

II- Số tiền còn nợ của các kỳ trước: ..........................................................................

III- Số tiền phải thanh toán đến kỳ này: (III = II + Cột 6)

IV- Số tiền được nhận lại: .......................................................................................

+ Hoa hồng: ..........................................................................................................

+ Thuế nộp hộ: ......................................................................................................

+ Chi phí (nếu có): .................................................................................................

+ ..........................................................................................................................

V- Số tiền thanh toán kỳ này:

+ Tiền mặt: ...........................................................................................................

+ Séc: ..................................................................................................................

VI- Số tiền nợ còn lại (VI = III – IV – V)

* Ghi chú: .............................................................................................................

Giám đốc đơn vị gửi

hàng đại lý

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập bảng

thanh toán

(Ký, họ tên)

Giám đốc đơn vị

nhận hàng bán đại lý

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Kế toán trưởng đơn vị gửi

hàng đại lý(ký gửi)

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng đơn vị nhận

bán hàng đại lý

(Ký, họ tên)

 

Tải về tại đây: Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi theo quyết định 48

 

2. Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi theo Thông tư 200:

 

Tải về tại đây: Thông tư 200

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0984.322.539 – 046.269.7586

Email: hainam188801@gmail.com

Website: ketoanthienung.org

Cùng chủ đề:
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các mẫu biểu khác
Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200 của Bộ tài chính.
Mẫu thẻ quầy hàng theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu thẻ quầy hàng theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu thẻ quầy hàng theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200 của Bộ tài chính.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 3.4.5
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.1
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng