Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 189
Tổng truy cập:     20519285

Mẫu thẻ quầy hàng theo QĐ 48 và TT 200

 

Mẫu thẻ quầy hàng theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200 của Bộ tài chính.

 

Thẻ quầy hàng là chứng từ theo dõi số lượng và giá trị hàng hóa trong quá trình nhập và bán tại quầy hàng, giúp cho người bán hàng thường xuyên nắm bắt tình hình nhập, xuất, tồn quầy. Là căn cứ để kiểm tra, quản lý hàng hóa và lập bảng kê bán hàng từng ngày (kỳ)...

 

1. Mẫu thẻ quầy hàng theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:

 

Đơn vi:………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số: 02 - BH

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

THẺ QUẦY HÀNG

Ngày lập thẻ: ...............................................Tờ số: ........................................................

-Tên hàng: ...................................................Quy cách: .................................................

- Đơn vị tính: ...............................................Đơn giá: .....................................................

Ngày tháng

Tên người bán hàng

Tồn đầu ngày (ca)

Nhập từ kho trong ngày (ca)

Nhập khác trong ngày (ca)

Cộng tồn đầu ngày (ca) và nhập trong ngày (ca)

Xuất bán

Xuất khác

Tồn cuối ngày (ca)

Lượng

Tiền

lượng

Tiền

A

B

1

2

3

4= 1+2+3

5

6

7

8

9

                     
 

Cộng

                 

Người lập

(Ký, họ tên)

 

Tải về tại đây: Mẫu thẻ quầy hàng theo quyết định 48

 

2. Mẫu thẻ quầy hàng theo Thông tư 200:

 

Tải về tại đây: Thông tư 200

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0984.322.539 – 046.269.7586

Email: hainam188801@gmail.com

Website: ketoanthienung.org

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi theo QĐ 48 và TT 200
học phí học kế toán thiên ưng
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán