Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 93
Tổng truy cập:   66752736
Quảng cáo
KẾ TOÁN THUẾ
Phần mềm HTKK 3.3.3 ngày 18/08/2015 mới nhất
Phần mềm HTKK 3.3.3 mới nhất của Tổng cục thuế ngày 18/08/2015, Khai thuế qua mạng (iHTKK) 3.1.5, phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) 3.2.3
Phần mềm HTKK 3.3.2 mới nhất ngày 15/07/2015
Ngày 15/07/2015 Tổng cục thuế đã nâng cấp lên Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.4, phần mềm (QTTNCN) phiên bản 3.2.2
Phần mềm HTKK 3.3.1 mới nhất 2015
Phần mềm HTKK 3.3.1, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.1 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.1 được nâng cấp ngày 27/03/2015.
Phần mềm HTKK 3.3.0 mới nhất
Phần mềm HTKK 3.3.0, Phần mềm khai thuế qua mạng (iHTKK) 3.1.0 và phần mềm TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.0 của Tổng cục thuế mới nhất ngày 05/01/2015
Phần mềm HTKK 3.2.5
Phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK) 3.2.5, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.0.0 đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng mới XML
Phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK) 3.2.4
Ngày 22/07/2014 Tổng cục thuế đã nâng cấp phần mềm HTKK 3.2.4 và ứng dụng khai thuế qua mạng iHTKK 2.3.5 hỗ trợ NNT kê khai mẫu biểu hóa đơn theo TT 39/2014/TT-BTC
Phần mềm HTKK 3.2.3 mới nhất 2014
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.2.3 mới nhất năm 2014, tải phần mềm HTKK 3.2.3 của Tổng cục thuế
Phần mềm HTKK 3.2.2 – Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất
Ngày 26/03/2014 Tổng cục thuế đã thông báo về việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.2.2 và hệ thống khai thuế qua mạng iHTKK 2.3.2
Phần mềm HTKK 3.2.1 – Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất
Ngày 03/03/2014 Tổng cục thuế đã thông báo về việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.2.1 và hệ thống khai thuế qua mạng iHTKK 2.3.1
Phần mềm HTKK 3.2.0 và phần mềm QTTNCN 3.1.0
Tải phần mềm HTKK 3.2.0 và Phần mềm Quyết toán thuế TNCN 3.1.0. Là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất năm 2014 theo TT số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.1.7 mới nhất
Ngày 08/08/2013 TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.7.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.6.2
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Kế toán thiên ưng tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid
Kế toán thiên ưng tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid