Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 209
Tổng truy cập:   48240032
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM

Báo cáo hoàn thiện kế toán tiền lương tại công ty điện lực Hoàn Kiếm

 

BÁO CÁO THỰC TẬP

Hoàn thiện kế toán  tiền lương và các khoản trích theo  lương  tại công  ty điện lực Hoàn Kiếm   

 

CHƯƠNG 1 : KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

1.1  Những vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương

1.1.1      Khái niệm về tiền lương

      Trong nền kinh tế thị trường , sức lao động được nhìn nhận như là một thứ hàng hóa đặc biệt, nó có thể sáng tạo ra giá trị từ quá trình lao động sản xuất. Do đó, tiền lương chính là giá cả sức lao động, khoản tiền mà người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận là người sử dụng lao động trả cho người lao động theo cơ chế thị trường cũng chịu sự chi phối của pháp luật như luật lao động, hợp đồng lao động.

Có nhiều định nghĩa khác nhau về tiền lương, nhưng định nghĩa nêu lên có tính khái quát được nhiều người thừa nhận đó là :

Tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành theo thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động phù hợp với các quan hệ và các quy luật trong nền kinh tế thị trường. Nói cách khác, tiền lương là số tiền mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động thanh toán tương đương với số lượng và chất lượng lao động mà họ đã tiêu hao để tạo ra của cải vật chất hoặc các giá trị có ích khác .

1.1.2 Khái niệm về các khoản trích theo lương

Cùng với việc chi trả tiền lương, người sử dụng lao động còn phải trích một số tiền nhất định tính theo tỷ lệ phần trăm (%) của tiền lương để hình thành các quỹ theo chế độ quy định nhằm đảm bảo lợi ích của người lao động. Đó là các khoản trích theo lương, được thực hiện theo chế độ tiền lương ở nước ta , bao gồm :

- Quỹ bảo hiểm xã hội ( BHXH) nhà nước quy định doanh nghiệp phải trích lập bằng 22% mức lương tối thiểu và hệ số lương của người lao động, trong đó 16% trích vào chi phí kinh doanh của đơn vị, 6% người lap động phải nộp từ thu nhập của mình. Quỹ BHXH dùng chi: BHXH thay lương trong thời gian người lao động đau ốm , nghỉ chế độ thai sản ,tai nạn lao động không thể làm việc tại doanh nghiệp, chi trợ cấp hưu trí cho người lao động về nghỉ hưu trợ cấp tiền , trợ cấp bồi dưỡng cho người lao động khi ốm đau , thai sản , bệnh nghề nghiệp .

- Quỹ BHYT được sử dụng để thanh toán các khoản khám chữa bệnh , viện phí , thuốc thang …cho người lao động trong thời gian ốm đau , sinh đẻ. Tỷ lệ trích nộp là 4,5% trên tổng tiền lương cơ bản, trong đó 3% tính vào chi phí SXKD còn 1,5% khấu trừ vào lương của người lao động.

Kinh phí công đoàn : dùng để chi tiêu cho các hoạt động công đoàn. Tỷ lệ trích nộp là 2% trên tổng tiền lương thực tế , được tính toàn bộ vào chi phí SXKD.

Các quỹ  trên  doanh nghiệp phải trích lập  và thu nộp đầy đủ hàng quý. Một phần các khoản chi thuộc quỹ bảo hiểm xã hội doanh nghiệp được cơ quan quản lý ủy quyền cho hộ trên cơ sở chứng từ gốc hợp lý nhưng phải thanh toán quyết toán khi nộp các quỹ đó hàng quý cho các cơ quan quản lý chúng các khoản chi phí trên chỉ hỗ trợ ở mức tối thiểu nhằm giúp đỡ người lao động trong trường hợp ốm đau , tai nạn lao động .

1.1.3 Nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động , các doanh nghiệp sử dụng tiền lương làm đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần tích cực lao động , là nhân tố thúc đẩy để tăng năng suất lao động.

Đối với các doanh nghiệp tiền lương phải trả cho người lao động là một yếu tố cấu thành nên giá trị sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sáng tạo ra hay nói cách khác nó là yếu tố của chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm. Do vậy các doanh nghiệp phải sử dụng sức lao động có hiệu quả để tiết kiệm chi phí lao động trong đơn vị sản phẩm , công việc dịch vụ và lưu chuyển hàng hóa. Quản lý lao động tiền lương là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh . Tổ chức tốt hạch toán lao động và tiền lương giúp cho công tác quản lý lao động của doanh nghiệp đi vào nề nếp, thúc đẩy người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động , tăng năng suất lao động , đồng thời nó là cơ sở giúp cho việc tính lương theo đúng nguyên tắc phân phối theo lao động .Tổ chức công tác hạch toán lao động tiền lương giúp doanh nghiệp quản lý tốt quỹ lương , đảm bảo việc trả lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội đúng nguyên tắc , đúng chế độ khuyến khích người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao , đồng thời tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm được chính xác.

Nhiệm vụ kế toán tiền lương gồm 4 nhiệm vụ cơ bản sau :

- Tổ chức ghi chép, phản ánh , tổng hợp số liệu về số lượng lao động , thời gian kết quả lao động,

tính lương và trích các khoản theo lương , phân bổ chi phí lao động theo đúng đối tượng sử dụng lao động.

- Hướng dẫn , kiểm tra các nhân viên hạch toán ở các bộ phận sản xuất – kinh doanh , các phòng ban thực hiện đầy đủ các chứng từ ghi chép ban đầu về lao động , tiền lương đúng chế độ , đúng phương pháp.

- Theo dõi tình hình thanh toán tiền lương , tiền thưởng các khoản phụ cấp , trợ cấp cho người lao động.

- Lập báo cáo về lao động , tiền lương , các khoản trích theo lương , định kỳ tiến hành phân tích tình hình lao động , tình hình quản lý và chi tiêu quỹ lương , cung cấp các thông tin về lao động tiền lương cho bộ phận quản lý một cách kịp thời.

 

Mẫu báo cáo tốt nghiệp "Hoàn thiện kế toán  tiền lương và các khoản trích theo  lương  tại công  ty điện lực Hoàn Kiếm" đầy đủ và chính xác các bạn muốn tải về miễn phí xin để lại Email ở phần bình luận bên dưới, mình sẽ gửi vào mail cho các bạn, hoặc các bạn có thể liên hệ với mình 0984 322 539.

Cùng chủ đề:
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Báo cáo kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Xây dựng Công Tiến
Báo cáo kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Xây dựng Công Tiến
Báo cáo thực tập kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Xây dựng Công Tiến, mới nhất và được đánh giá cao
Báo cáo kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CPXD giao thông Quảng Nam
Báo cáo kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CPXD giao thông Quảng Nam
Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Nam. được đánh giá cao
Báo cáo kế toán chi phí, doanh thu tại Công ty CPKDPTNĐT Hà Nội
Báo cáo kế toán chi phí, doanh thu tại Công ty CPKDPTNĐT Hà Nội
Báo cáo thực tập kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội
Báo cáo tài sản cố định tại công ty CPDT Và TM Bách Gia
Báo cáo tài sản cố định tại công ty CPDT Và TM Bách Gia
Báo cáo thực tập tài sản cố định tại công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Bách Gia, được đánh giá cao
Báo cáo kế toán bán hàng tại Công ty CPTM và XL An Phú
Báo cáo kế toán bán hàng tại Công ty CPTM và XL An Phú
Báo cáo thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương Mại và xây lắp An Phú, đầy đủ và được đánh giá cao
báo cáo kế toán tiền lương tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội
báo cáo kế toán tiền lương tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 27
Báo cáo kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Hợp Quốc
Báo cáo kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Hợp Quốc
Báo cáo công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Hợp Quốc, được đánh giá khá tốt
Báo cáo kế toán doanh thu tại Công ty TNHH Tín Nghĩa
Báo cáo kế toán doanh thu tại Công ty TNHH Tín Nghĩa
Báo cáo thực tập kế toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tín Nghĩa
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.3.1
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng