Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 51
Tổng truy cập:     20567507

Báo cáo tài sản cố định tại công ty CPDT Và TM Bách Gia

 

BÁO CÁO THỰC TẬP

Tài sản cố định tại công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Bách Gia

 

PHẦN I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

I. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của TSCĐ trong qua trình SXKH:

1. Khái niệm, đặc điểm, tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ:

1.1 Khái niệm:

     TSCĐ hữu hình là tài sản có hình thái vật chất cụ thể do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ( theo chuẩn mực kế toán Việt Nam)

     TSCĐ vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ

     TSCĐ thuê tài chính là TSCĐ mà doanh nghiệp đi thuê dài hạn và được bên cho thuê chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu, tiền thu về cho thuê đủ cho người cho thuê trang trải được chi phí của tài sản cộng với các khoản lợi nhuận từ đầu tư đó.

1. 2 Đặc điểm:

     TSCĐ có nhiều chủng loại khác nhau với hình thái biểu hiện, tính chất đầu tư và mục đích sử dụng khác nhau. Nhưng nhìn chung khi tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh đều có những đặc điểm sau:

          - TSCĐ là một trong ba yếu tố khong thể thiếu của nền kinh tế của một quốc gia nói chung, và trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp nói riêng.

          - TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh.

          - Giá trị của TSCĐ.

          - Giá trị của TSCĐ được chuyển dịch vào chi phí sản xuất kinh doanh thông qua việc doanh nghiệp trích khấu hao. Hàng tháng, hàng quý doanh nghiệp phải tích lũy phần vốn này để hình thành nguồn vốn khấu hao cơ bản

      - TSCĐ hữu hình giữ nguyên hình thái ban đầu cho đến khi bị hư hỏng còn TSCĐ vô hình khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh thì cũng bị hao mòn do tiến bộ của khoa học kỹ thuật, giá trị của TSCĐ vô hình cũng dịch chuyển dần dần, từng phần vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.3 Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ:

a) Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình:

   - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản

   - Nguyên giá tài  sản phải được xác định một cách đáng tin cậy. Nguyên giá trên 1.000.000đ

   - Thời gian sử dụng ước tính trên một năm

   - Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành

b) Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình:

   - Tính có thể xác định được: Tức tài sản cố định vô hình phải được xác định một cách riêng biệt để có thể đem cho thuê, bán một cách độc lập

   - Khả năng kiểm soát : Doanh nghiệp có khả năng kiểm soát tài sản, kiểm soát lợi ích thu được, gánh chịu rủi ro liên quan đến tài sản

   - Lợi ích kinh tế tương lai: Doanh nghiệp phải thu được lợi ích từ tài sản đó trong tương lai

   - Tiêu chuẩn giá trị, thời gian sử dụng của TSCĐ vô hình cũng giống tài sản cố định hữu hình

 

Mẫu báo cáo tốt nghiệp "Tài sản cố định tại công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Bách Gia" đầy đủ và chính xác các bạn muốn tải về miễn phí xin để lại Email ở phần bình luận bên dưới, mình sẽ gửi vào mail cho các bạn, hoặc các bạn có thể liên hệ với mình 0984 322 539.

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Báo cáo kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Xây dựng Công Tiến
Báo cáo hoàn thiện kế toán tiền lương tại công ty điện lực Hoàn Kiếm
Báo cáo kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CPXD giao thông Quảng Nam
Báo cáo kế toán chi phí, doanh thu tại Công ty CPKDPTNĐT Hà Nội
Báo cáo kế toán bán hàng tại Công ty CPTM và XL An Phú
báo cáo kế toán tiền lương tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội
Báo cáo kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Hợp Quốc
Báo cáo kế toán doanh thu tại Công ty TNHH Tín Nghĩa
Cách chuyển lỗ trên Tờ khai Quyết toán thuế 03/TNDN
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2016 mới nhất
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN
Bảng Hệ thống Tài khoản kế toán theo Thông tư 133
Hướng dẫn cách đăng ký Mã số thuế cá nhân cho nhân viên
Cách xây dựng thang bảng lương năm 2017 mới nhất
Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 theo Nghị định 153
Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200
Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN
Tỷ lệ trích các khoản theo lương BHXH, BHYT, BHTN, KPCD năm 2017
Mẫu quy chế tiền lương tiền thưởng, phụ cấp cho người lao động
Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2017
Cách kiểm tra sổ sách kế toán, báo cáo trước khi lập BCTC
Quy định về tỷ lệ đóng BHXH – BHYT – BHTN năm 2017
Mức phạt nộp chậm tờ khai khai thuế GTGT, TNCN, TNDN
Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT
Thủ tục đăng ký tham gia BHXH – BHYT – BHTN lần đầu 2017
Hướng dẫn kê khai thuế môn bài năm 2017
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017
Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2017 mới nhất
Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN theo quý và theo tháng
Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017
Cách kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng
Cách xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT (Các trường hợp)
Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu BC26-A trên HTKK
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
Phần mềm htkk 3.4.1
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.0
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
học phí học kế toán thiên ưng
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán