Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 137
Tổng truy cập:   51090665
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
KẾ TOÁN THUẾ

Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mẫu 01A/TNDN

 

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính theo quý mẫu 01A/TNDN, hướng dẫn cách ghi tờ khai thuế TNDN trên phần mềm HTKK mới nhất.

 

Đầu tiên bạn Đăng nhập vào phần mềm HTKK thuế, nếu chưa có bạn có thể tải về tại đây: Phần mềm HTKK thuế mới nhất

 

Tiếp đó các bạn vào: "Thuế thu nhập doanh nghiệp" - > "Tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN)", màn hình sẽ hiển thị như hình dưới:

 

cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

 

Hướng dẫn cách ghi tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính 01A/TNDN chi tiết:


[01] Kỳ tính thuế: Ghi rõ kỳ tính thuế trong năm là quý nào

 

[02] Lần đầu: Tích vào ô này khi thực hiện khai lần đầu hoặc khai thay đổi nội dung tờ khai lần đầu trong thời hạn nộp tờ khai.

 

[03] Bổ sung lần thứ: Ghi lần khai bổ sung cho tờ khai chính thức.

 

[04] Tên người nộp thuếGhi chính xác tên người nộp thuế như đã đăng ký trong tờ khai đăng ký thuế, không sử dụng tên viết tắt hay tên thương mại.

 

[05] Mã số thuế: Ghi đầy đủ mã số thuế của NNT do cơ quan thuế cấp khi đăng ký thuế.

 

[06] đến [08]: Ghi đúng địa chỉ, trụ sở của NNT như đã đăng ký với cơ quan thuế.

 

[09] đến [11]: Ghi đầy đủ số điện thoại, số fax, địa chỉ email của NNT.

 

[12] Tên đại lý thuế: Nếu NNT ký hợp đồng dịch vụ với Đại lý thuế để khai thuế thì ghi chính xác tên Đại lý thuế theo Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi cơ quan thuế.

 

[13] Mã số thuế: Ghi đầy đủ mã số thuế của Đại lý thuế.

 

[14] đến [16]: Ghi đúng địa chỉ, văn phòng trụ sở của Đại lý thuế theo Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi cho cơ quan thuế.

 

[17] đến [19]: Ghi đầy đủ số điện thoại, số fax, địa chỉ email của Đại lý thuế theo Họp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi cơ quan thuế.

 

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Ghi số và ngày Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi cho cơ quan thuế.

 

[21] Doanh thu phát sinh trong kỳ: Là doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ và các khoản thu nhập khác của doanh nghiệp phát sinh trong kỳ tính thuế.

 

[22] Chi phí phát sinh trong kỳ: Là toàn bộ các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thực tể phát sinh liên quan đến doanh thu phát sinh trong kỳ tính thuế và có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

 

[23] Lợi nhuận phát sinh trong kỳ: Được xác định bằng doanh thu phát sinh trong kỳ trừ (-) chi phí phát sinh trong kỳ. [23] = [21] - [22]

 

[24] Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế: chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ các điều chỉnh về doanh thu hoặc chi phí được ghi nhận theo chế độ kế toán, nhưng không phù hợp với quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, làm tăng tổng lợi nhuận phát sinh của cơ sở kinh doanh, ví dụ như: chi phí khấu hao tài sản cố định không đúng quy định. Chi phí lãi tiền vay vượt mức khống chế theo quy định, chi phí không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định, các khoản thuế bị truy thu và tiền phạt về vi phạm hành chính đã tính vào chi phí, chi phí không liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp...

 

[25] Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế: Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế phản ánh tổng số tiền của tất cả các khoản điều chỉnh dẫn đến giảm lợi nhuận phát sinh trong kỳ tính thuế như: lợi nhuận từ hoạt động không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế quý trước, chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng...

 

[26] Thu nhập chịu thuếĐược xác định bằng lợi nhuận phát sinh trong kỳ cộng (+) điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế trừ (-) điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế. [26] = [23] + [24] - [25]

 

[27] Thu nhập miễn thuế: Là thu nhập được miễn trong kỳ tính thuế được xác định căn cứ vào điều kiện thực tế doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế

 

[28] Số lỗ chuyển kỳ này: Là số lỗ của kỳ trước và số lỗ của các năm trước chuyển sang theo quy định của pháp luật thuế.

 

[29] Thu nhập tính thuế: Được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ (-) thu nhập được miễn thuế trừ (-) số lỗ chuyển kỳ này. [29] = [26] - [27] - [28]

 

[30] Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu có tổng doanh thu năm < 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013

 

[31] Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm: Là tổng hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến được miễn, giảm trong kỳ tính thuế được xác định căn cứ vào điều kiện thực tế doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế.

 

[32] Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ: Được xác định bằng thu nhập tính thuế (x) nhân với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trừ (-) đi thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm. [32] = [29] x [30] - [31]

 

Đối với kỳ kê khai quý 1, 2, 3 /2013 nếu NNT thuộc  đối tượng  được gia hạn thì check vào ô “ Gia hạn” và lựa chọn lý do  được gia hạn trong combobox “Trường hợp được gia hạn” gồm:

  Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa

  Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động

  Doanh nghiệp  đầu tư– kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở

  Lý do khác

+ Nếu NNT check “Gia hạn” mà không chọn 1 trong 4 giá trị trên thì ứng dụng sẽ  đưa ra câu cảnh báo Bạn phải chọn lý do gia hạn” và không cho in.

 

Ví dụ :

Công ty kế toán Thiên Ưng có trụ sở tại Hà Nội, Công ty có 2 đơn vị trực thuộc (hạch toán phụ thuộc) đóng tại Hải Phòng và Quảng Ninh.

Quý III (T7,8,9) của công ty có số liệu như sau:

 

- Tổng doanh thu bán hàng hóa, dv: 13 500 000 000 đ

Trong đó: + Tại công ty: 10 000 000 000 đ

               + Hải Phòng: 2 000 000 000 đ

               + Quảng Ninh: 1 500 000 000 đ      

 

- Tổng chi phí kinh doanh trong quý là: 12 700 000 000 đ

Trong đó: + Chi phí ko có hóa đơn là: 150 000 000 đ

               + Chi trả tiền vay của cá nhân là 2%/tháng (vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do NHNN công bố vào thời điểm vay) là: 30 000 000đ

               + Trích khấu hao TSCĐ không đúng quy định: 20 000 000đ   

- Biết Quý II/2012 lỗ 50 000 000đ

- Biết theo hướng dẫn BTC năm 2012 được giảm thuế 30%

 

Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quý III/2012 của Công ty kế toán Thiên Ưng.

 

hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính

 

Phải kèm theo phục lục miễn giảm mẫu 01/MGT-TNDN

 

cách ghi tờ khai thuế tndn tạm tính quý

 

Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán thuế của mình!

 

Các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn và biết cách tiết kiệm chi phí thuế phải nộp cho DN, có thể tham gia: Khóa học thực hành kế toán thuế chuyên sâu thực hành trên phần mềm HTKK bằng hóa đơn thực tế.

 

Công ty kế toán Thiên Ưng chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0984.322.539 – 046.269.7586

Email: hainam188801@gmail.com

Cùng chủ đề:
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý và cuối năm
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý và cuối năm
Hướng dẫn cách tính thuế TNDN tạm tính theo quý, cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm phải nộp cuối năm mới nhất 2018, cách xác định thu nhập chịu thuế, các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018
Thuế suất thuế TNDN năm 2018 mới nhất theo Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp. Ưu đãi thuế TNDN đối với 1 số trường hợp.
Cách chuyển lỗ trên Tờ khai Quyết toán thuế 03/TNDN
Cách chuyển lỗ trên Tờ khai Quyết toán thuế 03/TNDN
Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định năm 2017 - 2018, cách chuyển lỗ trên tờ khai Quyết toán thuế 03-2A/TNDN giữa các năm, từ năm trước chuyển sang năm nay theo đúng quy định xác định lỗ và chuyển lỗ khi tính thuế TNDN.
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2017 mẫu 03/TNDN
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2017 mẫu 03/TNDN
Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN năm 2017 và các phụ lục kèm theo 03-1A, 03-2A trên phần mềm HTKK, chi tiết từng chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán TNDN.
Hướng dẫn làm báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2018
Hướng dẫn làm báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2018
Hướng dẫn cách lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2018, hồ sơ kê khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm phải nộp cho cơ quan thuế gồm: Tờ khai Quyết toán thuế TNDN, Báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo Tờ khai Quyết toán.
Hướng dẫn cách kê khai thuế TNDN tạm tính quý
Hướng dẫn cách kê khai thuế TNDN tạm tính quý
Hướng dẫn cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý theo Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính: DN không phải nộp Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mà sẽ nộp Tiền thuế TNDN tạm tính quý (nếu có phát sinh)
Nguyên tắc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017
Các nguyên tắc và quy định kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2017 mới nhất theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.4.0
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng