Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 72
Tổng truy cập:     12953715

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016

 

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 mới nhất theo điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính.

 

Trước ngày 1/1/2016:

 

- Thuế suất 20%: Áp dụng cho những DN có tổng doanh thu năm < 20 tỷ.

- Thuế suất 22%: Áp dụng cho những DN có tổng doanh thu năm > 20 tỷ. (Kể từ ngày 01/01/2016 áp dụng thuế suất 20%).

 

- Tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề được xác định trên chỉ tiêu [01]chỉ tiêu [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN

 

Ví dụ: Công ty kế toán Thiên Ưng có doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ trên chỉ tiêu [01] và doanh thu hoạt động tài chính trên chỉ tiêu [08] trên Phụ lục 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN năm tài chính 2013 < 20 tỷ đồng.

-> Thì từ năm 2014 thuế suất là 20%.

 

- Những DN hoạt động không đủ 12 tháng: Tổng doanh thu trên chỉ tiêu [01]chỉ tiêu [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu số 03-1A/TNDN chia (:) cho số tháng thực tế hoạt động: Nếu < 1,67 tỷ đồng thì áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%.

 

Ví dụ: Công ty A bắt đầu kinh doanh từ ngày 01/4/2014 đến hết ngày 31/12/2014, có doanh thu trên chỉ tiêu [01] và doanh thu hoạt động tài chính trên chỉ tiêu [08] trên phụ lục 03-1A/TNDN năm 2014 là 18 tỷ đồng:

-> Doanh thu bình quân tháng = 18 tỷ / 9 tháng = 2 tỷ.

-> Sang năm 2015 áp dụng thuế suất 22%.

 

Chú ý:

- Những DN mới thành lập trong năm không đủ 12 tháng thì trong năm đó kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%. Kết thúc năm nếu doanh thu bình quân các tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng thì quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%

 

Từ ngày 1/1/2016 trở đi:

 

- Những DN trên đều áp dụng chung thuế suất là 20%

 

thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

-Thuế suất 32% đến 50% sẽ áp dụng cho những DN có hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam

 

- Thuế suất 50% sẽ áp dụng với các mỏ tài nguyên bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm.

   + Căn cứ vào vị trí, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ, Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

    + Trường hợp các mỏ có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định này áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%.

 

Sau khi đã xác định được mức thuế suất thuế TNDN mà DN mình phải đóng các bạn tiến hành tính thuế, chi tiết các bạn xem thêm tại đây: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

 

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Mr Nam: 0984 322 539 - 0963 133 042

Email: hainam188801@gmail.com

Website: Ketoanthienung.org

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2015 mẫu 03/TNDN
Hướng dẫn làm báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2015
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016
Hướng dẫn cách kê khai thuế TNDN tạm tính quý
Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định của Luật thuế TNDN
Nguyên tắc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016
Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mẫu 01A/TNDN
Học phí học kế toán