Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 350
Tổng truy cập:   22862730
Quảng cáo
Mẫu Chứng Từ Hàng Tồn Kho

Mẫu bảng kê mua hàng theo QĐ 48 và Thông tư 200

 

Mẫu bảng kê mua hàng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Mẫu 06 - VT Bảng kê mua hàng theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính.

 

Bảng kê mua hàng là: Chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hoá, dịch vụ lặt vặt trên thị trường tự do trong trường hợp người bán thuộc diện không phải lập hoá đơn khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo quy định làm căn cứ lập phiếu nhập kho, thanh toán và hạch toán chi phí vật tư, hàng hoá,... lập trong Bảng kê khai này không được khấu trừ thuế GTGT. (Trường hợp mua vật tư, hàng hoá,... của người bán không có hoá đơn với khối lượng lớn để được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ thì phải lập “Bảng kê mua hàng hoá mua vào không có hoá đơn” (Mẫu số 04/GTGT) theo quy định của Luật thuế)

 

1. Mẫu bảng kê mua hàng theo Thông tư 200:

 

Đơn vị:...................

Mẫu số 06 - VT

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

BẢNG KÊ MUA HÀNG

 

 

Ngày .... tháng .... năm  ....

Quyển số: ...............

 

 

           Số: ...............

           Nợ: ..............

           Có: ...............

 

- Họ và tên người mua:...................................................................

 

- Bộ phận (phòng, ban):..................................................................

 

STT

Tên, quy cách, phẩm chất

Địa chỉ

Đơn

Số

Đơn

Thành

 

hàng hoá (vật tư, công cụ...)

 mua hàng

vị tính

lượng

giá

tiền

A

B

C

D

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

x

x

x

 

 

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): ....................................................................................

* Ghi chú: ...................................................................................................................

Người mua

Kế toán trưởng

Người duyệt mua

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

Tải về tại đây:

Thông tư 200

 

2. Mẫu bảng kê mua hàng theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC:

 

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 06 - VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày ...tháng ...năm .... Quyển số: .................

Số: .................

- Họ và tên người mua: ............................................ Nợ: .........................

- Bộ phận (phòng, ban): ........................................... Có: .........................

STT

Tên, quy cách, phẩm chất, hàng hóa( vật tư, công cụ, ...)

Địa chỉ mua hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

D

1

2

3

             
 

Cộng

 

X

X

X

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ........................................................................................

* Ghi chú: ......................................................................................................................

Người mua

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Người duyệt mua

(Ký, họ tên)

 

 

Tải về tại đây: Mẫu bảng kê mua hàng theo quyết định 48

 

Xem thêm: Mẫu biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa

 

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0984.322.539 – 0963.133.042

Email: hainam188801@gmail.com

Website: ketoanthienung.org

 

 

Cùng chủ đề:
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các mẫu biểu khác
Mẫu bảng phân bổ nguyên vật liệu CCDC theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng phân bổ nguyên vật liệu CCDC theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo Thông tư 200 và Mẫu 07 - VT Bảng phân bổ công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính.
Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định 48 và TT 200
Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định 48 và TT 200
Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định số 48 và Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính
Mẫu phiếu xuất kho theo quyết định 48 và TT 200
Mẫu phiếu xuất kho theo quyết định 48 và TT 200
Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Mẫu phiếu xuất kho theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính
Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định 48 và Biên bản kiểm nghiệm vật tư theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính
Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Quyết định 48 và phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.
Mẫu biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định 48 và biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo Thông tư 200 của Bộ tài chính
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 3.4.5
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.1
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng