Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 348
Tổng truy cập:   22863161
Quảng cáo
Mẫu Chứng Từ Hàng Tồn Kho

Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định 48 và TT 200

 

Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định 48 của Bộ Tài chính.

 

Mục đích của Phiếu nhập kho là: Nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán.

 

1. Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 200

 

Đơn vị:...................

Mẫu số 01 - VT

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

PHIẾU NHẬP KHO

 

 

Ngày....tháng....năm .......

Nợ .........................

 

             Số: .................................

Có .........................

 

- Họ và tên người giao: .......................................................................................

- Theo .................. số ........... ngày ..... tháng ..... năm ..... của ...........................

Nhập tại kho: ...........................................địa điểm.............................................

 

S

T

T

Tên, nhãn hiệu, quy cách,

phẩm chất vật tư, dụng cụ

sản phẩm, hàng hoá

 

số

Đơn

vị

tính

Số lượng

 

Đơn

giá

 

Thành

tiền

Theo

chứng từ

Thực

nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):.......................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo:..........................................................................................

 

 

 

 

Ngày ... tháng...  năm...

 Người lập phiếu

Người giao hàng

Thủ kho

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

 

 

 

(Ký, họ tên)

 

Các bạn muốn tải Mẫu phiếu nhập kho theo TT 200 về có thể:

 

 

Thông tư 200

 

 

2. Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:

 

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 01 - VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

 

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày....tháng....năm......

Số.............................

Nợ..........................

Có...........................

 

- Họ và tên người giao: .................................................................................................

- Theo.................số...........ngày..........tháng..........năm............của................................

Nhập tại kho: .......................................................địa điểm:..........................................

 

STT

Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo

chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

               
 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): ....................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo: .......................................................................................

Ngày....tháng....năm....

 

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

 

Người giao hàng

(Ký, họ tên)

 

Thủ kho

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có

nhu cầu nhận)

(Ký, họ tên)

 

Tải về tại đây: Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định 48

 

Xem thêm: Mẫu bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0984.322.539 – 0963.133.042

Email: ketoanthienung@gmail.com

Website: ketoanthienung.org

Cùng chủ đề:
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các mẫu biểu khác
Mẫu bảng phân bổ nguyên vật liệu CCDC theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng phân bổ nguyên vật liệu CCDC theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo Thông tư 200 và Mẫu 07 - VT Bảng phân bổ công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính.
Mẫu bảng kê mua hàng theo QĐ 48 và Thông tư 200
Mẫu bảng kê mua hàng theo QĐ 48 và Thông tư 200
Mẫu bảng kê mua hàng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Mẫu 06 - VT Bảng kê mua hàng theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính.
Mẫu phiếu xuất kho theo quyết định 48 và TT 200
Mẫu phiếu xuất kho theo quyết định 48 và TT 200
Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Mẫu phiếu xuất kho theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính
Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định 48 và Biên bản kiểm nghiệm vật tư theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính
Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Quyết định 48 và phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.
Mẫu biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định 48 và biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo Thông tư 200 của Bộ tài chính
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 3.4.5
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.1
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng