Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 197
Tổng truy cập:     20519404

Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định 48 và TT 200

 

Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định 48 của Bộ Tài chính.

 

Mục đích của Phiếu nhập kho là: Nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán.

 

1. Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 200

 

Đơn vị:...................

Mẫu số 01 - VT

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

PHIẾU NHẬP KHO

 

 

Ngày....tháng....năm .......

Nợ .........................

 

             Số: .................................

Có .........................

 

- Họ và tên người giao: .......................................................................................

- Theo .................. số ........... ngày ..... tháng ..... năm ..... của ...........................

Nhập tại kho: ...........................................địa điểm.............................................

 

S

T

T

Tên, nhãn hiệu, quy cách,

phẩm chất vật tư, dụng cụ

sản phẩm, hàng hoá

 

số

Đơn

vị

tính

Số lượng

 

Đơn

giá

 

Thành

tiền

Theo

chứng từ

Thực

nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):.......................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo:..........................................................................................

 

 

 

 

Ngày ... tháng...  năm...

 Người lập phiếu

Người giao hàng

Thủ kho

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

 

 

 

(Ký, họ tên)

 

Các bạn muốn tải Mẫu phiếu nhập kho theo TT 200 về có thể:

 

 

Thông tư 200

 

 

2. Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:

 

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 01 - VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

 

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày....tháng....năm......

Số.............................

Nợ..........................

Có...........................

 

- Họ và tên người giao: .................................................................................................

- Theo.................số...........ngày..........tháng..........năm............của................................

Nhập tại kho: .......................................................địa điểm:..........................................

 

STT

Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo

chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

               
 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): ....................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo: .......................................................................................

Ngày....tháng....năm....

 

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

 

Người giao hàng

(Ký, họ tên)

 

Thủ kho

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có

nhu cầu nhận)

(Ký, họ tên)

 

Tải về tại đây: Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định 48

 

Xem thêm: Mẫu bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0984.322.539 – 0963.133.042

Email: ketoanthienung@gmail.com

Website: ketoanthienung.org

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu bảng phân bổ nguyên vật liệu CCDC theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng kê mua hàng theo QĐ 48 và Thông tư 200
Mẫu phiếu xuất kho theo quyết định 48 và TT 200
Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo QĐ 48 và TT 200
học phí học kế toán thiên ưng
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán