Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 456
Tổng truy cập:   22863264
Quảng cáo
Mẫu Chứng Từ Tài Sản Cố Định

Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo QĐ 48 và TT 200

 

Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.

 

Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu của đơn vị so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định, làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất và ghi sổ kế toán số chênh lệch.

 

1. Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:

 

Tải về tại đây: Mẫu biên bản kiêm TSCĐ

 

2. Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo Thông tư 200/2014/TT-BTC:

 

Đơn vi:………..            

Bộ phận:……….

Mẫu số 05-TSCĐ
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Ngày ... tháng ... năm ...

Thời điểm kiểm kê: .... giờ .... ngày ... tháng ... năm

Ban kiểm kê gồm:

- Ông/Bà: ................................... chức vụ ................. Đại diện ................. Trưởng ban.

- Ông/Bà: ........................ chức vụ .................... Đại diện .......... Ủy viên.

- Ông/Bà: ...................... chức vụ .................... Đại diện ................. Ủy viên.

Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:

STT

Tên TSCĐ
 

Mã số

Nơi sử dụng
 Theo sổ kế toán


Theo kiểm kê

Chênh lệch
 

Ghi chú

 

 

 

Số lượng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Số lượng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị………………. cho thanh toán số tiền:………………………………………………………………………

Tổng số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………………..

(Kèm theo ….. chứng từ kế toán khác) 

Giám đốc 
(Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch)
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ……. tháng …… năm ……..

Trưởng ban kiểm kê
(Ký, họ tên)

 

Tải về tại đây: Thông tư 200

 

Các bạn cần tư vấn xin liên hệ:

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Mr Nam: 0984.322.539 – 046.269.7586

Email: hainam188801@gmail.com

Website: ketoanthienung.org

Cùng chủ đề:
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các mẫu biểu khác
Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo TT 200 và QĐ 48
Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo TT 200 và QĐ 48
Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC, Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất năm 2016
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất
Biểu mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mới nhất theo Thông tư 45/2013/TT-BTC, trước khi trích khấu hao TSCĐ DN phải đăng ký với cơ quan thuế
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.
Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.
Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 3.4.5
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.1
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng