Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0987.026.515
0987 026 515
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 114
Tổng truy cập:   83436885
Quảng cáo
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Mẫu Chứng Từ Tài Sản Cố Định

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất


Quy định về đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất; Mẫu đăng ký trích khấu hao tài sản cố định; Tải bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ miễn phí tại đây.


 
Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao tscđ
 
1. Mẫu đăng ký trích khấu hao TSCĐ mới nhất:
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***-------

 

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

                Kính gửi:  CHI CỤC THUẾ QUẬN THANH XUÂN

 

Tên đơn vị: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Địa chỉ: Số 19, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Mã số thuế: 0101369568

 

- Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.


- Nay Công ty kế toán Thiên Ưng đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi Cục thuế Quận Thanh Xuân theo phương pháp khấu hao đường thẳng. Theo bảng chi tiết dưới đây.

 

STT

Tên tài sản cố định

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định

Bắt đầu trích khấu tài sản cố định

1

Ô tô Honda City 1.5 L (Top)

8 năm

Tháng 8/2020

 

 

                                                  

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2020

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
(Giám đốc ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 


----------------------------------------------------------------------------------


Tải bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ miễn phí tại đây:
 

tải bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ


Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

-----------------------------------------------------------------------------
 


2. Quy định về đăng ký trích khấu hao TSCĐ:
 

- Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặc giảm. Doanh nghiệp thực hiện hạch toán tăng, giảm TSCĐ theo quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp.


Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư 45 và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.
 

Xem thêm: Khung thời gian trích khấu hao TSCĐ


- Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

(Theo khoản 3, khoản 4 Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC)
 

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
 
2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:
 
Doanh nghiệp
thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao.
    (ví dụ: thông báo lựa chọn thực hiện phương pháp khấu hao đường thẳng...).
    Hàng năm doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao nhanh (nếu đáp ứng điều kiện).

(Theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC quy định về thuế TNDN)


Căn cứ quy định nêu trên, về nguyên tắc doanh nghiệp phải thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao.
    Việc xác định khoản khấu hao TSCĐ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thực hiện
theo quy định về trích khấu hao TSCĐpháp luật thuế TNDN hiện hành."

(Theo Công văn 803/TCT-CS ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục thuế)


Kết luận:

- Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản về phương pháp trích khấu hao TSCĐ gửi cho Chi cục thuế -> Trước khi thực hiện trích khấu hao TSCĐ.
 
- Chi phí khấu hao TSCĐ
được trừ nếu: Doanh nghiệp đã đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế và thực hiện theo quy định trên (có hóa đơn, chứng từ đầy đủ; Phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Thực hiện trích khấu hao theo khung quy định ...)

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Tham khảo thêm Công văn của Cục thuế Hà Nội và HCM:

Câu Hỏi:
Kính gửi Quý Bộ. Công ty tôi mua TSCĐ vào 31/5/2016 và bắt đầu đưa vào sử dụng vào tháng 6, đến đầu tháng 7 Công ty làm mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định cho TSCĐ đó. Nội dung đăng ký: thời gian bắt đầu từ tháng 6/2016. Cán bộ thuế 1 cửa nói là phải sửa lại thành: thời gian bắt đầu từ tháng 8/2016, lý do bây giờ em mới đăng ký thì tháng 8 em mới đc trích khấu hao. Như trước đây thì chỉ cần đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ nhưng giờ lại phải đăng ký mỗi lần phát sinh như này. Giả sử doanh nghiệp có nộp muộn tờ khai đăng ký thì vẫn nên để cho doanh nghiệp tự khấu hao theo thời điểm xác định miễn sao phản ánh đúng tình hình kinh doanh của doanh nghiệp là được, sao lại phải nhiều thủ tục hành chính trong khi đang cần giảm thiểu nó đi ạ.
 

Trả lời: (Cục thuế TP Hà Nội trả lời ngày 14/09/2016)

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính, quy định sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC):

Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định:
  + Tại Khoản 9 Điều 9 quy định về nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:
  + Tại Điều 13 quy định về phương pháp trích khấu hao tài sản cố định:

Căn cứ quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn Độc giả theo nguyên tắc sau:

Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao và phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ.

- Trường hợp Công ty của Độc giả chưa thông báo với cơ quan thuế phương pháp trích khấu hao cho toàn bộ TSCĐ của công ty, khi mua TSCĐ vào ngày 31/5/2016 và bắt đầu đưa vào sử dụng vào tháng 6/2016, đến tháng 7/2016 công ty mới thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế thì:
    + Việc trích khấu hao TSCĐ được thực hiện
bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà công ty hạch toán tăng TSCĐ.
    + Chi phí khấu hao TSCĐ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN sau khi công ty thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

 - Trường hợp Công ty của Độc giả đã thông báo với cơ quan thuế phương pháp trích khấu hao
cho toàn bộ TSCĐ của công ty, khi mua TSCĐ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp vẫn trích khấu hao theo phương pháp đã đăng ký thì không phải đăng ký lại với cơ quan thuế nữa.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị Độc giả liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.

(Nguồn: mof.gov.vn)

----------------------------------------------------------------------------
 

Công văn 8303/CT-TTHT ngày 30/09/2011 Cục thuế TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có số lượng TSCĐ liên tục phát sinh và Công ty chỉ đăng ký áp dụng phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng cho toàn bộ TSCĐ của Công ty thì Công ty chỉ cần đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý một lầntrên thông báo ghi rõ: toàn bộ TSCĐ của Công ty phát sinh sau này đều đăng ký thực hiện phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng”.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

----------------------------------------------------------------------
Kế toán Thiên Ưng, chúc các bạn thành công!.

 

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các mẫu biểu khác
Mẫu bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 200 và 133
Mẫu bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 200 và 133
Mẫu bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ 06-TSCĐ theo Thông tư 200 và 133, Dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao đó cho các đối tượng sử dụng TSCĐ hàng tháng.
Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa theo Thông tư 200, 133
Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa theo Thông tư 200, 133
Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành 03-TSCĐ theo Thông tư 200 và 133. Xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi hoàn thành việc sửa chữa lớn giữa bên có TSCĐ sửa chữa và bên thực hiện việc sửa chữa
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo Thông tư 200 và 133
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo Thông tư 200 và 133
Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định theo Thông tư 200 và 133 - 04-TSCĐ. Biên bản đánh giá lại TSCĐ Xác nhận việc đánh giá lại TSCĐ và làm căn cứ để ghi sổ kế toán
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo Thông tư 200 và 133
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo Thông tư 200 và 133
Mẫu Biên bản giao nhận TSCĐ 01-TSCĐ theo Thông tư 200 và 133. Biên bản giao nhận Tài sản cố định xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm, được tặng, biếu, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài
Mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ theo Thông tư 200 và 133
Mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ theo Thông tư 200 và 133
Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định 05-TSCĐ theo Thông tư 200 và 133, Biên bản kiểm kê TSCĐ nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu so với số kế toán
Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo TT 200 và 133
Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo TT 200 và 133
Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định theo Thông tư 200 và 133, Biên bản thanh lý TSCĐ nhằm xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 5.1.3
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng