Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 130
Tổng truy cập:   66751727
Quảng cáo
KẾ TOÁN THUẾ
Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2014/NĐ-CP
Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn Nghị định 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.
Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về thuế
Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10 của Chính phủ, về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thuế
Công văn Số 3609/TCT-CS của Bộ tài chính
Công văn Số 3609/TCT-CS của Bộ tài chính giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.
Thông tư 119/2014/TT- BTC thủ tục hành chính về thuế
Thông tư liên tịch số 119/2014/TT- BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 25/8/2014 cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế
Thông tư 78/2014/TT-BTC thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành NĐ 218/2013/NĐ-CP và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Công văn 2270/TCT-CS tiền thuê nhà của cá nhân là chi phí hợp lý
Công văn 2270/TCT-CS ngày 18/06/2014 quy định tiền thuê nhà của cá nhân dưới 100tr/năm không có hóa đơn bán lẻ là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN
Thông tư 219/2013/Tt-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT
Thông tư 219/2013/Tt-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP, ban hành ngày 31/12/2013 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2014
Công văng 336/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2013
Công văng số 336/TCT-TNCN ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN)năm 2013
THÔNG TƯ Số 06/2012/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng
THÔNG TƯ Số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định 123/2008/NĐ-CP và Nghị định 121/2011/NĐ-CP của Chính phủ
Luật số 31/2013/QH13 của quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế GTGT
Luật số 31/2013/QH13 của quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế GTGT. Ban hành ngày 19/06/2013. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014
Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN
Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN. Ban hành ngày 26/12/2013. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2014
Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT
Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT. Ban hành ngày 18/12/2013. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014
Nghị định số 129/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Nghị định số 129/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Ban hành ngày 16/10/2013, có hiệu lực từ ngày 15/12/2013
Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN
Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN. Ban hành ngày 15/08/2013, có hiệu lực từ ngày 01/10/2013
Nghị định Số 83/2013/NĐ-CP quy định thi hành một số điều luật quản lý thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều luật quản lý thuế
Nghị định Số 83/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế. Ban hành ngày 22/07/2013. Có hiệu lực thi hành ngày 15/09/2013
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.6.2
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Kế toán thiên ưng tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid
Kế toán thiên ưng tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid