Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 196
Tổng truy cập:     20519292

Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS mới nhất

 

Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN Mẫu C1-07/NS ban hành kèm theo Thông tư 08/2013/TT-BTC và đã được đính chính lại theo Quyết định 759/QĐ-BTC.

 

 

CƠ QUAN, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ…….

 

Mẫu số C1-07/NS

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN

(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính)

 

 

Số: ......................

 

  Kính gửi: Kho bạc Nhà nước:…………… Tỉnh, TP:………………..

 

THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:

 

Cơ quan/cá nhân đề nghị điều chỉnh:…….. Mã số thuế/HC/CMND,CQ thu: ……………….

Địa chỉ: ……….Xã………..Huyện………….Tỉnh, TP…………………….

Hình thức nộp tiền: nộp tiền mặt tại KBNN    nộp tiền mặt tại ngân hàng 

nộp bằng chuyển khoản tại KBNN   nộp bằng chuyển khoản tại NH 

 

Do việc lập thông tin thu NSNN chưa chính xác, nay đề nghị cơ quan thu …………..(hoặc)……………..KBNN điều chỉnh lại như sau:

Cơ quan quản lý thu : ………….. Mã số: ………………..

 

Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 

Ngày ..... tháng ...... năm ....

Ngày......tháng.......năm....

Người lập

Thủ trưởng cơ quan/ Người đề nghị

 

 

 

Kế toán              Kế toán trưởng

 

                                                       

 

 

Tải về tại đây:

 

 

Xem thêm: Cách ghi giấy điều chỉnh thu ngân sách nhà nước

 

Công ty kế toán Thiên Ưng chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0984.322.539 – 0963 133 042

Email: hainam188801@gmail.com

website: ketoanthienung.org

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS
Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN Mẫu 02/TCN
Giấy xác nhận chưa được thanh toán Mẫu 01/TCN
Mẫu bảng kê chi tiền theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng kiểm kê quỹ ngoại tệ theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng kiểm kê quỹ theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng kê vàng bạc đá quý theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu Biên lai thu tiền theo QĐ 48 và TT 200
học phí học kế toán thiên ưng
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán