Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
Tư vấn
0984 322 539
ketoanthienung@gmail.com
Mr. Nam
0963.133.042
hainam188801@gmail.com
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 292
Tổng truy cập:     14360868

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS

 

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS  ban hành kèm theo Thông tư số số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài Chính. (Đây là mẫu giấy nộp tiền mới nhất hiện hành).

 

                                    

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

     Mẫu số : C1-02/NS

(ban hành kèm theo Thông tư số

119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014

của Bộ Tài Chính)

Mã hiệu: ..................

  Tiền mặt [  ]  chuyển khoản [  ]
 

 

Người nộp thuế: …………………… Mã số thuế: ……………………

Địa chỉ: ………………………………

 ...................Huyện: ....................Tỉnh, TP:  .................

 

Người nộp thay:  ..................Mã số thuế: .......................

Địa chỉ: .  ....................................

Huyện:...............................Tỉnh, TP: ...................

 

Đề nghị NH (KBNN): .................trích TK số: .........................

(hoặc) thu tiền mặt để:............................

Nộp vào NSNN [  ]       TK tạm thu(1) [  ]      TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2) [  ]

Tại KBNN : ……………..tỉnh, TP: …………………………….

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu :……………………………….

 

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

  Kiểm toán NN  [  ]                     Thanh tra TC [  ]   

 Thanh tra CP  [  ]                       CQ có thẩm quyền khác [  ]

Tên cơ quan quản lý thu:  …………………

Tờ khai HQ số(1): .................  ngày: ………Loại hình XNK(1):……………

 

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN

Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền

STT

Nội dung các khoản nộp NS (4)

Số tiền

Mã NDKT

Mã chương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:  ..............................................
 

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:
 
                Mã CQ thu: ....................   Nợ TK:  ...................
               Mã ĐBHC:...................      Có TK: ...................
               Mã nguồn NSNN: ...................

 
 

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN   

NGÂN HÀNG (KBNN) 

 Ngày… tháng… năm…

Ngày……tháng…năm…

Người nộp tiền 

Kế toán trưởng (5) 

Thủ trưởng đơn vị(5)

Kế toán

Kế toán trưởng

 

 

 Tải về: Các bạn muốn tải về có thể để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Hoặc gửi vào mail: hainam188801@gmail.com. (hoặc gọi điện: 0984 322 539)

 

 

Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách:

- Nếu bạn đi nộp tiền tại NHTM chưa được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu: Thì bạn phải ghi đầy đủ thông tin trên Giấy nộp tiền, KHÔNG GHI “phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền.

- Nếu bạn đi nộp tiền tại NHTM đã được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu:

NHTM in Giấy nộp tiền từ hệ thống, ký tên, đóng dấu để cấp cho NNT khi đã hoàn thành việc thu tiền thuế.

 

Chi tiết bạn xem tại đâyCách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

 

Bạn có vướng mắc cần tư vấn xin liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Mr Nam: 0984 322 539 - 0963 133 042

Email: hainam188801@gmail.com

Website: Ketoanthienung.org

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN Mẫu 02/TCN
Giấy xác nhận chưa được thanh toán Mẫu 01/TCN
Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS mới nhất
Mẫu bảng kê chi tiền theo QĐ 48 và 15
Mẫu bảng kiểm kê quỹ ngoại tệ theo QĐ 48 và 15
Mẫu bảng kiểm kê quỹ theo QĐ 48 và 15
Mẫu bảng kê vàng bạc đá quý theo QĐ 48 và 15
Mẫu Biên lai thu tiền theo QĐ 48 và 15
Học phí học kế toán