Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 6
Tổng truy cập:     1109533
Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS

 

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS  ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính

 

                                    

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 
  Tiền mặt [ ]  chuyển khoản [ ] Mã hiệu: ..................
 

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Số: .........................

 
Người nộp thuế: ....................... Mã số thuế: ..............................
Địa chỉ:............................  Huyện: ................. Tỉnh, TP: ............................
Người nộp thay: ......................... Mã số thuế:..........................
Địa chỉ: ...........................Huyện: ..................... Tỉnh, TP: ..........................   
Đề nghị NH (KBNN): .................................  trích TK số: ..................................
(hoặc) nộp tiền mặt để chuyển cho KBNN: ......................... Tỉnh, TP:.................

Để ghi thu NSNN vào TK................. hoặc nộp vào TK tạm thu số:....... hoặc nộp vào TK phải trả theo kiến nghị của CQ có thẩm quyền:          


 

 TK 3521 (Kiểm toán NN)  [  ] TK 3523 (Thanh tra CP)    [  ]
TK 3522 (Thanh tra TC)   [  ] TK 3529 (CQ có thẩm quyền khác)  [  ]

                                                                                                                  
Cơ quan quản lý thu: ...................... Mã số: ...........................  
Tờ khai HQ, QĐ số: ...................  ngày: ............  Loại hình XNK: .......................
(hoặc) Bảng kê Biên lai số: ..............  ngày ...................................

 

STT Nội dung các khoản nộp NS Mã NDKT Mã chương Số tiền
         
         
  Tổng cộng  


Tổng số tiền ghi bằng chữ:.........................................................

 

PHẦN KBNN GHI
Mã ĐVQHNS.............................................
Mã ĐBHC: .................................................
Mã nguồn NSNN:.....................................
 
Nợ TK:...........................................................
Có TK: ...........................................................


 

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN NGÂN HÀNG A
Ngày… tháng… năm… Ngày……tháng……năm……

 

Người nộp tiền            Kế toán trưởng          Thủ trưởng            Kế toán             Kế toán trưởng

 

NGÂN HÀNG B

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày……tháng……năm…… Ngày……tháng…..năm…….

 

Kế toán           Kế toán trưởng             Thủ quỹ             Kế toán                Kế toán trưởng

 


Tải về tại đây:
Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước


Nếu bạn chưa biết cách viết có thể xem thêm: Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

 

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu bảng kê chi tiền theo QĐ 48 và 15
Mẫu bảng kiểm kê quỹ ngoại tệ theo QĐ 48 và 15
Mẫu bảng kiểm kê quỹ theo QĐ 48 và 15
Mẫu bảng kê vàng bạc đá quý theo QĐ 48 và 15
Mẫu Biên lai thu tiền theo QĐ 48 và 15
Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo QĐ 48 và 15
Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo QĐ 48 và 15
Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo QĐ 48 và 15
Đối tác
Chương Trình Giảm Giá