Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 245
Tổng truy cập:     20519230

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu số BC26/AC

 

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu số BC26/AC Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN

Quý…….năm......

 

Tên tổ chức (cá nhân):     

Mã số thuế:      

Địa chỉ:  

Đơn vị tính: Số

báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

 

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)

............, ngày........... tháng.......... năm...........

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Tải về tại đây:

 

Báo cáo sử dụng hóa đơn

 

 

Xem thêm: Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Mr Nam: 0984 322 539 - 0963 133 042

Email: hainam188801@gmail.com

Website: Ketoanthienung.org

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu TB01/AC Thông báo phát hành hoá đơn theo TT 26
Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai năm 2016
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai
Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng mới nhất Mẫu số 01GTKT3/001
Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn
Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn mới nhất
Mẫu Báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn Mẫu số BC21/AC
Mẫu Hóa đơn bán hàng thông thường theo TT 39
học phí học kế toán thiên ưng
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán