Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 193
Tổng truy cập:     20519400

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai

 

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai mới nhất năm 2016 theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

 

Chú ý: Theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính:

- Khi kế toán đã lập hóa đơn GTGT và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ.

 

=> Thì người bán và người mua phải lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

 

Công ty kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

 

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP.

Số 0018/BBTHHĐ

 

- Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

 

Hôm nay, ngày 12/6/2016, đại diện hai bên gồm có:

 

BÊN A :   CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Địa chỉ :  Số 9A - Ngõ 233 Xuân Thủy - Cầu giấy- Hà Nội

Điện thoại : 0984.322.539                       MST: 0106191658

Do Ông (Bà) : Nguyễn Mạnh Hải        Chức vụ : Giám đốc

 

BÊN B :  Công ty Cổ phần Hải Nam

Địa chỉ :  Phòng 207 - Tòa nhà A5 - KĐT Đại Kim - Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại : 0963.133.042 . .             MST: 0101893683

Do Ông (Bà):..Đặng Hải Nam           Chức vụ : Giám đốc

 

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: HD/12P số 0034216 ngày 02/6/2016 để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: HD/12P số 003430 ngày 16/6/2016

 

 Lý do thu hồi  : Viết sai đơn giá trên hóa đơn

 

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

 

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai về tại đây:

 

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

 

 

 

Sau khi lập xong người bán và người mua phải ký và đóng dầu và biên bản xác nhận -> Xuất lại hóa đơn mới.

 

Để tránh tình trạng viết sai hóa đơn các bạn có thể xem thêm: Hướng dẫn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng theo Thông tư Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.

 

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Mr Nam: 0984 322 539 - 0963 133 042

Email: hainam188801@gmail.com

Website: Ketoanthienung.org

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu TB01/AC Thông báo phát hành hoá đơn theo TT 26
Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai năm 2016
Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu số BC26/AC
Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng mới nhất Mẫu số 01GTKT3/001
Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn
Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn mới nhất
Mẫu Báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn Mẫu số BC21/AC
Mẫu Hóa đơn bán hàng thông thường theo TT 39
học phí học kế toán thiên ưng
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán