Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 74
Tổng truy cập:     20400604

Mẫu TB01/AC Thông báo phát hành hoá đơn theo TT 26

 

Mẫu TB01/AC Thông báo phát hành hoá đơn mới nhất năm 2016 Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

Mẫu: TB01/AC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC  ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

THÔNG BÁO

Phát hành hóa đơn

(Dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn:.......Công ty kế toán Thiên Ưng..................

2. Mã số thuế:.........................0103236869...............................

3. Địa chỉ trụ sở chính:.......173 Xuân Thuỷ, Cầu giấy, Hà Nội...............

4. Điện thoại:.................0984 322 539.............

5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loại

hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm

Tên

MST

01

Hóa đơn GTGT

01GTKT3

AA/13P

200

001

200

07/04/2015

Công ty T NHH In và Quảng cáo TM Quốc Tế

0101268569

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

- Tên đơn vị:......................................................................................

- Mã số thuế:..................................................................................

 

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:......Chi cục thuế Quận Thanh Xuân ....

 

Ghi chú: Tổ chức tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm.

     Hà Nội , ngày.01.tháng.04 .năm.2015

        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Tải về tại đây nhé:

 

Tải về

 

 

Xem thêm: Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng

 

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Mr Nam: 0984 322 539 - 0963 133 042

Email: hainam188801@gmail.com

Website: Ketoanthienung.org

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai năm 2016
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai
Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu số BC26/AC
Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng mới nhất Mẫu số 01GTKT3/001
Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn
Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn mới nhất
Mẫu Báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn Mẫu số BC21/AC
Mẫu Hóa đơn bán hàng thông thường theo TT 39
học phí học kế toán thiên ưng
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán