Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 139
Tổng truy cập:     20519239

Hướng dẫn kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại

 

Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại, các trường hợp chiết khấu thương mại, cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại với từng trường hợp cụ thể.

 

1. Những trường hợp viết hóa đơn chiết khấu thương mại

(Theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:)

 

Trường hợp 1: 

- Cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng.

- Cách kê khai các bạn xem bên dưới.

 

Trường hợp 2:

- Trường hợp Công ty mua hàng nhiều lần, người bán có chương trình chiết khấu thương mại do mua đạt được doanh số nhất định, khoản chiết khấu thương mại được trừ trên hóa đơn vào kỳ bán hàng lần sau hoặc kỳ bán hàng cuối cùng, thì số tiền chiết khấu của các hóa đơn mua lần trước được điều chỉnh giảm trên hóa đơn mua lần kế tiếp hoặc lần sau cùng.

- Cách kê khai các bạn xem bên dưới.

 

Trường hợp 3:

- Trường hợp Công ty mua hàng nhiều lần, người bán có chương trình giảm giá, chiết khấu thương mại do mua đạt được doanh số nhất định, số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì người bán được lập hoá đơn điều chỉnh và bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

- Cách kê khai các bạn xem bên dưới.

 

Chi tiết xem thêm: Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại

 

2. Hướng dẫn cách kê khai thuế chiết khấu thương mại

 

Theo công văn Số 9794/CT-TTHT ngày 14/12/2012 của CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH và Theo khoản 22 điều 7 Thông tư Số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn kê khai thuế GTGT Chiết khấu thương mại:

 

Với trường hợp 1 (bên trên):

- Các bạn kê khai theo các hóa đơn GTGT thông thường.

 

Với trường hợp 2:

- Các bạn không được ghi âm trên Bảng kê đầu vào hoặc đầu ra của kỳ lập hóa đơn giảm trừ chiết khấu hoặc điều chỉnh lại thuế đầu vào hoặc đầu ra của các kỳ kê khai thuế GTGT của các hóa đơn mua hàng và bán hàng lần trước được chiết khấu.

- Các bạn kê khai hoá đơn này như 1 hoá đơn bình thường (Vì số tiền chiết khấu đã giảm rồi, trên hoá đơn là số tiền đã giảm)

 

Với trường hợp 3:

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh các bạn kê khai vào kỳ hiện tại cụ thể như sau:

 

- Công ty bán ra: Kê khai âm vào Chỉ tiêu 29 -> 33 hoặc trừ đi số tiền tương ứng của hóa đơn điều chỉnh của tháng hoặc quý xuất hóa đơn điều chỉnh.

- Công ty mua vào: Kê khai âm vào Chỉ tiêu 23 -> 25 hoặc trừ đi số tiền tương ứng của hóa đơn điều chỉnh của tháng hoặc quý nhận hóa đơn điều chỉnh.

 

VD: Công ty A mua hàng của Công ty B cụ thể như sau:

- Tháng 10/2016 -> Hóa đơn 001

- Tháng 11/2016 -> Hóa đơn 002

- Tháng 12/2016 -> Hóa đơn 003

=> Đến tháng 1/2017 (Kết thúc chương trình) Công ty A đã đạt được doanh số theo Hợp đồng do Công ty B quy định => Công ty B xuất hóa đơn Điều chỉnh giảm 004 (Điều chỉnh giảm 3 hóa đơn 001, 002, 003 của 3 tháng) trị giá: 10.000.000, tiền thuế GTGT (10%): 1.000.000.

 

Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm như sau:

 

a. Nếu trong kỳ (tháng 1/2017) chỉ phát sinh 1 hóa đơn điều chỉnh giảm:

 

Bên bán: Kê khai ÂM vào

Chỉ tiêu 32: -10.000.000

Chỉ tiêu 33: -1.000.000 (Vì thuế GTGT 10%)

 

Bên mua: Kê khai ÂM vào

Chỉ tiêu 23: -10.000.000,

Chỉ tiêu 24: -1.000.000,

Chỉ tiêu 25: -1.000.000

 

cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại

 

b. Nếu trong kỳ có phát sinh nhiều hóa đơn khác:

-> Các bạn phải trừ đi số tiền tương ứng của hóa đơn điều chỉnh giảm

 

Bên bán: VD: Sau khi kê khai xong các hóa đơn bán ra khác thì Chỉ tiêu 32: 200.000.000, Chỉ tiêu 33: 20.000.000. Các bạn lấy số tiền trên đó trừ đi số tiền trên hóa đơn điều chỉnh giảm:

Chỉ tiêu 32: 200.000.000 - 10.000.000 = 190.000.000

Chỉ tiêu 33: 20.000.000 - 1.000.000 = 19.000.000

 

Bên mua: VD: Sau khi kê khai xong các hóa đơn đầu vào khác thì Chỉ tiêu 23: 150.000.000, Chỉ tiêu 24: 15.000.000, Chỉ tiêu 25: 15.000.000. Các bạn lấy số tiền đó trừ đi số tiền trên hóa đơn điều chỉnh giảm:

Chỉ tiêu 23: 150.000.000 - 10.000.000 =140.000.000

Chỉ tiêu 24: 15.000.000 - 1.000.000 = 1.400.000

Chỉ tiêu 25: 15.000.000 - 1.000.000 = 1.400.000

 

 

Xem thêmCách hạch toán chiết khấu thương mại

 

------------------------------------------------------------

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT
Cách kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng
Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 2017
Điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT 2017
Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
Cách lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT)
Cách chuyển lỗ trên Tờ khai Quyết toán thuế 03/TNDN
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2016 mới nhất
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN
Bảng Hệ thống Tài khoản kế toán theo Thông tư 133
Hướng dẫn cách đăng ký Mã số thuế cá nhân cho nhân viên
Cách xây dựng thang bảng lương năm 2017 mới nhất
Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 theo Nghị định 153
Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200
Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN
Tỷ lệ trích các khoản theo lương BHXH, BHYT, BHTN, KPCD năm 2017
Mẫu quy chế tiền lương tiền thưởng, phụ cấp cho người lao động
Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2017
Cách kiểm tra sổ sách kế toán, báo cáo trước khi lập BCTC
Quy định về tỷ lệ đóng BHXH – BHYT – BHTN năm 2017
Mức phạt nộp chậm tờ khai khai thuế GTGT, TNCN, TNDN
Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT
Thủ tục đăng ký tham gia BHXH – BHYT – BHTN lần đầu 2017
Hướng dẫn kê khai thuế môn bài năm 2017
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017
Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2017 mới nhất
Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN theo quý và theo tháng
Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017
Cách kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng
Cách xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT (Các trường hợp)
Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu BC26-A trên HTKK
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
Phần mềm htkk 3.4.1
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.0
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
học phí học kế toán thiên ưng
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán