Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 175
Tổng truy cập:   79884205
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động mới nhất


Doanh nghiệp phải lập báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng và hằng năm và lập sổ quản lý lao động theo quy định về Báo cáo sử dụng lao động. Tải mẫu sổ quản lý lao động Excel miễn phí.I. Quy định về lập báo cáo tình hình sử dụng lao động:

Theo Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định:

Việc khai trình sử dụng lao động, định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

- Người sử dụng lao động khai trình việc sử dụng lao động theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về
phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

- Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 05 tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/200/NĐ-CP và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

    Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.


Như vậy:
- Những DN mới thành lập KHÔNG phải khai trình sử dụng lao động với Sở LĐTBXH nữa
-> Thay vào đó khi Đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện -> Là đã đăng ký khai trình sử dụng lao động với Phòng đăng ký kinh doanh (Sở kế hoạch đầu tư) rồi.

- Những DN mới thành lập hoặc đang hoạt động: => Định kỳ 6 tháng đầu năm và cuối năm sẽ phải nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động, cụ thể như sau:


1, Nơi nộp báo cáo sử dụng lao động:
  - Nôp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện -> Thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia -> Dichvucong.gov.vn. Nếu không nộp qua mạng được thì nộp bản giấy trực tiếp.
  - Và thông báo đến cơ quan BHXH nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.


2, Hồ sơ báo cáo tình hình sử dụng lao động gồm:
    - 
Báo cáo tình hình sử dụng lao động Mẫu 01/PLI.

3, Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động:
- Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm nộp 
trước ngày 05 tháng 6.
- Báo cáo tình hình sử dụng lao động hằng năm nộp trước ngày 05 tháng 12.

-----------------------------------------------------------------------------------------

II. Lập sổ quản lý lao động tại Doanh nghiệp:

Theo Điều 3 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định:

Việc lập, cập nhật, quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động tại khoản 1 Điều 12 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động: -> Người sử dụng lao động phải lập sổ quản lý lao động ở nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
  - Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức sổ quản lý lao động bằng 
bản giấy hoặc bản điện tử phù hợp với nhu cầu quản lý.

2. Sổ quản lý lao động phải phải bảo đảm các thông tin cơ bản về người lao động, 
gồm:
 - Họ tên;
 - Giới tính;
 - Ngày tháng năm sinh;
 - Quốc tịch;
 - Nơi cư trú;
 - Số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Trình độ chuyên môn kỹ thuật;
 - Bậc trình độ kỹ năng nghề;
 - Vị trí việc làm;
 - Loại hợp đồng lao động;
 - Thời điểm bắt đầu làm việc;
 - Tham gia bảo hiểm xã hội;
 - Tiền lương;
 - Nâng bậc, nâng lương;
 - Số ngày nghỉ trong năm;
 - Số giờ làm thêm;
 - Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề;
 - Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất;
 - Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 - Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động và lý do.


3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thể hiện, cập nhật các thông tin quy định tại khoản nêu trên kể từ ngày người lao động bắt đầu làm việc; quản lý, sử dụng và xuất trình sổ quản lý lao động với cơ quan quản lý về lao động và các cơ quan liên quan khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

-------------------------------------------------------------------
 

Nếu bạn muốn tải Toàn bộ các Mẫu biểu trên như: Sổ quản lý lao động Excel; Báo cáo tình hình sử dụng lao động Mẫu 01/PLI file Excel và Word.
 

=> Tải về tại đây nhé: TẢI VỀ


Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)


-----------------------------------------------------------------------------------------------


III. Mức phạt về báo cáo sử dụng lao động, sổ quản lý lao động:

Theo Điều 7 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định mức xử phạt Vi phạm về báo cáo sử dụng lao động và sổ quản lý lao động cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:
   a) Không thông báo công khai kết quả tuyển lao động hoặc thông báo sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả tuyển lao động;
   b) Không khai trình việc sử dụng lao động theo quy định với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện;
   c)
Không báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện;
   d) Thu tiền của người lao động tham gia tuyển lao động;
   đ)
Không lập sổ quản lý lao động; lập sổ quản lý lao động không đúng thời hạn, không đảm bảo các nội dung cơ bản theo quy định pháp luật; không ghi chép, nhập đầy đủ thông tin về người lao động vào sổ quản lý lao động khi hợp đồng lao động có hiệu lực; không cập nhật thông tin khi có sự thay đổi vào sổ quản lý lao động.
 

Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn thành công!

-----------------------------------------------------------------------

báo cáo tình hình sử dụng lao động

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Tỷ lệ trích Bảo hiểm theo lương năm 2021 mới nhất
Tỷ lệ trích Bảo hiểm theo lương năm 2021 mới nhất
Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2021 như: Tỷ lệ trích Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Kinh phí công đoàn mới nhất căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng 2021.
Mẫu quy chế tiền lương thưởng phụ cấp 2021 của Doanh nghiệp
Mẫu quy chế tiền lương thưởng phụ cấp 2021 của Doanh nghiệp
Mẫu quy chế lương thưởng 2021: Quy chế tiền lương thưởng phụ cấp của doanh nghiệp Công ty TNHH, Cổ phần; Download mẫu quy chế lương thưởng miễn phí tại đây.
Mức lương tối thiểu vùng 2021 theo Nghị định 145 mới nhất
Mức lương tối thiểu vùng 2021 theo Nghị định 145 mới nhất
Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP vẫn được thực hiện theo mức lương tối thiểu vùng năm 2020, áp dụng từ ngày 1/1/2021.
Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2021 Excel
Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2021 Excel
Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2021 mới nhất theo Nghị định 49 và 90/2019/NĐ-CP. Tải mẫu thang bảng lương file Excel miễn phí theo quy định tại đây.
Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2021 mới nhất
Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2021 mới nhất
Quy định về nguyên tắc xây dựng thảng bảng lương 2021 mới nhất; Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương; Thủ tục đăng ký thang bảng lương theo Bộ luật lao động.
Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo Thông tư 200 và 133
Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo Thông tư 200 và 133
Hướng dẫn cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo thông tư 200 và 133: Hạch toán bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, thuế TNCN.
Hướng dẫn cách tính lương cơ bản theo vùng năm 2020
Hướng dẫn cách tính lương cơ bản theo vùng năm 2020
Hướng dẫn cách tính lương cơ bản theo vùng năm 2020 mới nhất theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP; Cách xác định mức lương cơ bản theo lương tối thiểu vùng.
Danh mục địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng 2020 mới nhất
Danh mục địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng 2020 mới nhất
Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2020 mới nhất theo NĐ 90/2019/NĐ-CP; Cách tra cứu mức lương tối thiểu vùng từng địa phương.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.9.9
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng