Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0987.026.515
0987 026 515
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 99
Tổng truy cập:   86895357
Quảng cáo
KẾ TOÁN THUẾ

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên phần mềm HTKK thuế khi phát hiện có sai sót như: Kê khai điều chỉnh tăng – giảm thuế GTGT, kê khai sai số tiền thuế, bỏ sót quên không kê khai hoá đơn…


I. Các quy định liên quan đến kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế GTGT:
1. Theo điều 47 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì:
- Khi DN phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

- Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này.

- Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:

+ Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này;
+ Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.

2. Theo quy định tại khoản 4, điều 7 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì:
- Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.

+ Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.
+ Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm; riêng trường hợp khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.

- Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).
- Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

II. Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT:

Sau khi đã nộp tờ khai thuế và đã nhận được thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế của cơ quan thuế (gửi qua mail)
=> Sau đó doanh nghiệp phát hiện ra tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì thực hiện làm tờ khai điều chỉnh bổ sung cho tờ khai thuế có sai sót đó để nộp cho CQT
Ví dụ: Ngày 15/07/2024, Công ty Kế Toán Thiên Ưng đã nộp tờ khai thuế GTGT của quý 2/2024 qua mạng cho cơ quan thuế và đã nhận được thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế của cơ quan thuế gửi qua mail cùng ngày 15/07/2024.
=> Đến ngày 16/07/2024, Công ty Thiên Ưng phát hiện ra tờ khai thuế GTGT của quý 2 năm 2024 bị sai thì công ty Kế Toán Thiên Ưng phải làm tờ khai điều chỉnh bổ sung cho kỳ bị sai sót (kỳ quý 2/2024)
1. Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT:

SAI ĐÂU SỬA ĐẤY
(Sai chỉ tiêu nào của tờ khai kỳ nào vào tờ khai đó sửa lại cho đúng)

 

Các sai sót như:

       - Kê khai thừa hoặc thiếu hoá đơn đầu ra, đầu vào, quên không kê khai hoá đơn (bỏ sót hoá đơn không kê khai)

       - Kê khai số tiền, sai thuế thuế suất, sai tiền thuế....

2. Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế bao gồm:

- Tờ khai bổ sung;
- Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan.

3. Cách kê khai điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng có sai sót:
Tình huống: Ngày 15/04/2024, Công ty Thiên Ưng đã làm nộp tờ khai thuế GTGT của quý 1/2024 như sau:
Tờ khai thuế GTGT lần đầu của quý 1/2024

(Đây là tờ khai thuế GTGT chính thức lần đầu của kỳ quý 1/2024)

Ngày 16/04/2024, Công ty Thiên Ưng đã nhận được thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế của Cơ Quan Thuế
Đến ngày 16/08/2024, công ty Thiên Ưng phát hiện ra đã kê khai sót 1 hóa đơn đầu ra:

+ Giá trị chưa thuế: 80.000.000đ
+ Tiền thuế GTGT 10%: 8.000.000đ

=> Khi phát hiện tờ khai thuế GTGT của quý 1/2024 có sai sót mà tờ khai của quý 1/2024 đã nhận được thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế của Cơ Quan Thuế nên Công ty Thiên Ưng sẽ phải làm tờ khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế GTGT của quý 1/2024 để điều chỉnh sai sót:

Trình tự thực hiện kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK như sau:

Bước 1: Mở tờ khai thuế có sai sót:

Làm sai tờ khai thuế nào thì vào mục loại Thuế đó để chọn
Trong tình huống: công ty Thiên Ưng đang làm sai tờ khai thuế GTGT nên khi làm điều chỉnh bổ sung sẽ vào mục “Thuế Giá Trị Gia Tăng” để chọn loại tờ khai cần điều chỉnh

Bước 2: Chọn kỳ đã kê khai sai
Tờ khai đó bị sai ở kỳ nào thì chọn đúng kỳ bị sai đó
Phát hiện ra tờ khai thuế của kỳ nào (tháng/quý) bị sai thì:
=> Vào PM HTKK chọn đúng kỳ bị sai đó
 
Theo Tình huống: Ngày 16/08/2024, phát hiện ra tờ khai thuế GTGT của quý 1/2024 có sai sót thì khi làm tờ khai điều chỉnh bổ sung sẽ vào phần mềm HTKK chọn tờ khai thuế GTGT, chọn kỳ có sai sót là quý 1 năm 2024 như sau:
Chọn kỳ kê khai điều chỉnh bổ sung

Bước 3: Chọn trạng thái tờ khai:

Kể từ thời điểm Doanh nghiệp đã nhận được Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế đối với Tờ khai thuế “Lần đầu” mà muốn nộp lại tờ khai của kỳ tính thuế đó thì phải chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai bổ sung (Không phân biệt trong hay ngoài thời hạn nộp tờ khai)

Theo tình huống: công ty Thiên Ưng đã nộp tờ khai thuế GTGT quý 1/2024 cho cơ quan thuế và đã nhận được thông báo chấp nhận của CQT rồi khi nên khi thực hiện điều chỉnh sai sót phải chọn trạng thái tờ khai là: Tờ khai bổ sung

Bước 4: Chọn số lần khai bổ sung
Ví dụ: ngày 15/04/2024, đã nộp tờ khai Q1/2024 lần đầu được CQT chấp nhận
+ Đến ngày 26/04/2024, phát hiện tờ khai Q1/2024 bị sai và làm điều chỉnh bổ sung thì chọn:  Lần 1 (đây là lần đầu tiên làm tờ khai bổ sung cho kỳ Q1/2024 bị sai sót) (Đã được CQT chấp nhận tờ khai bổ sung lần 1 vào ngày 27/04/2024)
+ Đến ngày 10/05/2024, lại phát hiện tờ khai Q1/2024 đã điều chỉnh lần 1 vào ngày 26/04/2024 bị sai nên lại làm điều chỉnh bổ sung thì chọn: Lần 2 (đây là lần thứ 2 làm tờ khai bổ sung cho kỳ Q1/2024 bị sai sót)
+ Cứ thế tăng lên cho các lần sau nếu tiếp tục phát hiện ra sai sót tiếp

Theo tình huống: Công ty Thiên Ưng đang thực hiện làm tờ khai điều chỉnh bổ sung lần thứ nhất cho tờ khai thuế GTGT của kỳ quý 1/2024 nên sẽ để làLần 1

Bước 5: Kiểm tra lại ngày lập KHBS (khai bổ sung)

Phần mềm mặc định lấy theo ngày trên máy tính (Nhưng vẫn cho phép sửa)

Lưu ý:
+ Ngày lập tờ khai bổ sung phải <= Hạn nộp tờ khai chính thức + 10 năm
+ Ngày bổ sung không được lớn hơn ngày hiện tại (tức là không được nhập ngày lập KHBS lớn hơn ngày trên máy tính của bạn)
Trong tình huống của công ty Thiên Ưng thì ngày lập KHBS là: 16/08/2024

Vì ngày mà công ty Thiên Ưng thực hiện làm tờ khai điều chỉnh bổ sung cho tờ khai thuế GTGT kỳ quý 1/2024 là ngày 16/08/2024

Bước 6: Bấm “Đồng ý” để vào tờ khai điều chỉnh
Sau khi đã lựa chọn xong các thông tin tại bảng “Chọn kỳ tính thuế” thì các bạn bấm vào “Đồng ý” để vào tờ khai điều chỉnh

Lưu ý:
Nếu ở tờ khai lần đầu hoặc lần bổ sung N-1, NTT đã kê khai phụ lục nào thì ở Tờ khai bổ sung/ Tờ khai bổ sung lần N, Phần mềm sẽ mặc định tích chọn phụ lục đó và cho phép NNT đính kèm thêm cả các phụ lục khác chưa được kê khai.

Bước 7: Điều chỉnh tờ khai
Phần mềm sẽ lấy dữ liệu của Tờ khai gần nhất trong cùng kỳ tính thuế làm dữ liệu mặc định trên Tờ khai điều chỉnh

Nếu là tờ khai bổ sung lần 1 thì lấy dữ liệu của tờ khai lần đầu, nếu là tờ khai bổ sung lần 2 thì lấy dữ liệu lần bổ sung 1, nếu là tờ khai bổ sung lần n thì lấy dữ liệu lần bổ sung n-1
Doanh nghiệp sẽ kê khai bổ sung điều chỉnh trực tiếp trên Tờ khai điều chỉnh, kê khai như tờ khai thay thế, sau đó ứng dụng sẽ tự động lấy các chỉ tiêu điều chỉnh liên quan đến số thuế phải nộp lên KHBS (NNT không kê khai trên KHBS)

Tìm đến lỗi sai trên tờ khai để sửa thành đúng: thực hiện theo đúng nguyên tắc “Sai đâu - Sửa đấy”
=> Tìm đến tất cả các lỗi sai trên tờ khai để điều chỉnh thành đúng (1 lần làm tờ khai điều chỉnh có thể điều chỉnh cho tất cả các lỗi sai (không phân biệt sai bao nhiêu lỗi, sai ở bao nhiêu chỉ tiêu, đầu ra hay đầu vào -> Cứ phát hiện ra chỉ tiêu đó bị sai thì điều chỉnh tất)
+ Đối với lỗi sai tại phụ lục thì thực hiện điều chỉnh tại phụ lục
+ Đối với lỗi sai tại chỉ tiêu 22 thì thực hiện sửa trực tiếp tại chỉ tiêu 22
+ Đối với các lỗi sai liên quan đến hóa đơn đầu vào thì: thực hiện điều chỉnh: sửa trực tiếp tại các chỉ tiêu liên quan như 23, 24, 25 hoặc 23a, 24a 
+ Đối với các lỗi sai liên quan đến hóa đơn đầu ra thì thực hiện điều chỉnh: sửa trực tiếp tại các chỉ tiêu liên quan như: 26, 29, 30, 31, 32, 33 hoặc 32a 
+ Đối với lỗi sai tại chỉ tiêu 37, 38 hoặc chỉ tiêu 39a thì thực hiện sửa trực tiếp tại chỉ tiêu 37, 38 hoặc chỉ tiêu 39a
Cách thực hiện điều chỉnh:
+ Sai cao hơn thì trừ đi (Cần điều chỉnh giảm thì trừ đi)
+ Sai thấp hơn thì cộng vào (Cần điều chỉnh tăng thì cộng vào)

Trong tình huống của công ty Thiên Ưng thì thực hiện điều chỉnh:
Xác định:
+ Lỗi sai: Kê khai sót hóa đơn đầu ra
+ Vì là loại hóa đơn đầu ra nên sẽ liên qua đến các chỉ tiêu: từ 26 đến 32a 
+ Vì thuế suất trên hóa đơn đầu ra bị bỏ sót là 10% nên phải điều chỉnh tại các chỉ tiêu: 32 và 33
+ Vì bỏ sót hóa đơn đầu ra tức là kê khai thiếu nên phải thực hiện điều chỉnh Tăng (Bằng cách cộng thêm vào) tại các chỉ tiêu liên quan đã kê khai thiếu trước đó
Xác định số liệu đúng để gõ vào phần mềm:

Chỉ tiêu [32] điều chỉnh = Chỉ tiêu [32] trên tờ khai lần đầu bị sai, sót + Giá trị HH-DV bán ra chưa thuế bị bỏ sót trên hóa đơn đầu ra
  = 150.000.000 + 80.000.000
  = 230.000.000 => Đây là giá trị đúng để đưa vào tờ khai thuế GTGT của quý 1/2024
=> Gõ số tiền này vào chỉ tiêu 32 trên “Tờ khai điều chỉnh” trên phần mềm HTKK

 

Chỉ tiêu [33] điều chỉnh = Chỉ tiêu [33] trên tờ khai lần đầu bị sai, sót + Tiền thuế GTGT bị bỏ sót trên hóa đơn đầu ra
  = 15.000.000 + 8.000.000
  = 23.000.000 => Đây là giá trị đúng để đưa vào tờ khai thuế GTGT của quý 1/2024
=> Số tiền này sẽ được kê khai điều chỉnh vào chỉ tiêu 33 trên “Tờ khai điều chỉnh” trên phần mềm HTKK
Lưu ý:   Sau khi điều chỉnh xong chỉ tiêu 32 thì các bạn ấn “Tab” trên bán phím hoặc bấm sang 1 chiêu khác trên phần mềm thì phần mềm tự tổng hợp số liệu cho chỉ tiêu 33 (Chỉ tiêu 33 = 10% x Chỉ tiêu 32) => Kế toán không cần gõ số tiền vào chỉ tiêu 33 trên “Tờ khai điều chỉnh” mà chỉ cần kiểm tra lại thôi

Tờ khai điều chỉnh sẽ được nhập số liệu như sau:
Tờ khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT


- Bước 8: Nhập mã giao dịch điện tử Tại tab “01-KHBS”:

Thực hiện tại tab TỜ KHAI BỔ SUNG (01-KHBS)
Tại Chỉ tiêu [02]: Mã giao dịch điện tử của tờ khai lần đầu có sai, sót cần bổ sung, điều chỉnh.
Tiến hành nhập mã giao dịch điện tử trên Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế theo mẫu 01-2/TB-TĐT của hồ sơ khai thuế lần đầu.

Nhập mã giao dịch điện tử

Cách tra cứu giao dịch điện tử:

Cách 1: Tra cứu trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn
Cách 2: Kiểm tra tại thông báo tiếp nhận hoặc xác nhận hồ sơ thuế điện tử đã được gửi vào Mail cho doanh nghiệp

Lưu ý: Hiện nay thì nếu bạn không nhập mã giao dịch điện tử lên tờ khai bổ sung 01/KHBS thì khi bạn bấm “Ghi” phần mềm sẽ cảnh báo (và đưa ra thông tin là "Bắt buộc nhập")
Nhưng nếu bạn không nhập thông tin về giao dịch điện tử lên tờ khai bổ sung 01/KHBS thì bạn vẫn kết xuất được tờ khai vẫn nộp được hồ sai khai bổ sung qua mạng
 
Đối với tình huống của công ty Thiên Ưng thì thực hiện lấy mã giao dịch điện tử tại mail là thông báo tiếp nhận hoặc xác nhận hồ sơ thuế điện tử là 11320230171207134


- Bước 9: Bấm “Tổng hợp KHBS”
Để phần mềm tổng hợp số liệu lên tờ khai bổ sung (01/KHBS) và bản giải trình khai bổ sung (01-1/KHBS)
Sau khi bấm "Tổng hợp KHBS" thì phần mềm sẽ hiện thị ra thông báo "Tổng hợp dữ liệu lên KHBS thành công" thì các bạn bấm vào "Đóng"

 

Tổng hợp KHBS

Bước 10: Xác định kết quả của việc kê khai điều chỉnh bổ sung
 Xác định tại tờ khai bổ sung (01/KHBS)
Cụ thể là tại: Phần A
A. Xác định tăng/giảm số thuế phải nộp và tiền chậm nộp, tăng/giảm số thuế được khấu trừ, tăng/giảm số thuế đề nghị hoàn:
I. Xác định tăng/giảm số thuế phải nộp và tiền chậm nộp:
1. Số thuế phải nộp trên tờ khai điều chỉnh tăng/giảm:
Dòng tổng cộng, Mã chỉ tiêu số [10] Tăng/giảm số thuế phải nộp

Phần mềm tự động lấy Số liệu từ cột (7) của bản giải trình mẫu số 01-1/KHBS (số liệu điều chỉnh tăng, giảm phải nộp)

Dòng tổng cộng, Mã chỉ tiêu số [12] Tăng/giảm số thuế khấu trừ

(Phần mềm tự động lấy từ Chỉ tiêu [08] bên phụ lục 01-1/KHBS)

Xác định kết quả:
+ Hiển thị ra 0 tức là không liên quan
+ Phát sinh số tiền với giá trị dương -> Tức là tăng
+ Phát sinh số tiền có dấu ngoặc đơn là giá trị âm -> Tức là giảm

Tờ khai bổ sung


Trường hợp 1: Mã chỉ tiêu số [10] > 0 => Kết quả: Tăng số tiền thuế GTGT còn phải nộp
=> Phải mang số tiền phát sinh dương tại chỉ tiêu 10 đi nộp
+ Cùng với số tiền phạt chậm nộp tại mục 3, phần I (nếu có) (phần mềm tự động tính, cho phép sửa -> Cần phải kiểm tra và xác định lại (nếu phần mềm tính không đúng))
Lưu ý:
Theo quy định tại khoản 1, điều 55 của Luật quản lý thuế thì:
“Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.”
Nên:
+ Nếu làm tờ khai điều chỉnh bổ sung trong thời hạn nộp tiền thuế của kỳ tính thuế có hồ sơ sai sót đó thì dù có phát sinh chỉ tiêu số [10] > 0 tức là tăng số thuế phải nộp thì sẽ không bị phạt chậm nộp (dòng “b) Số tiền chậm nộp” trong mục 3 sẽ vẫn bằng 0) (Tình huống của công ty Thiên Ưng Thuộc vào trường hợp này)
+ Nếu làm tờ khai điều chỉnh bổ sung ngoài thời hạn nộp tiền của kỳ tính thuế có hồ sơ sai sót đó thì sẽ có phát sinh chỉ tiêu số [10] > 0 tức là tăng số thuế phải nộp thì đây là số phạt chậm nộp phải nộp về NSNN cũng với số tiền phải nộp thêm tại chỉ tiêu số 10 (dòng “b) Số tiền chậm nộp” trong mục 3 sẽ vẫn xuất hiện số tiền chậm nộp)
Cách tính số tiền phạt chậm nộp khi làm tờ khai điều chỉnh bổ sung như sau:

Theo điểm b, khoản 1, điều 59 của Luật quản lý thuế:
Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện khai thiếu số tiền thuế phải nộp thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế phải nộp tăng thêm kể từ ngày kế tiếp ngày cuối cùng thời hạn nộp thuế của kỳ tính thuế có sai, sót hoặc kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan ban đầu;


Trường hợp 2: Mã chỉ tiêu số [10] < 0 => Kết quả: giảm số thuế GTGT phải nộp
Trường hợp 2.1: Chưa nộp số tiền thuế ở tờ khai sai sót đang điều chỉnh: thì thực hiện bù trừ và nộp theo số đã điều chỉnh
Ví dụ:
Ngày 15/07/2024: 
công ty B làm tờ khai thuế GTGT lần đầu cho kỳ quý 2/2024 ra chỉ tiêu 40 = 2.000.000 => Đã nộp hồ sơ kê khai thuế quý 2/2024 qua mạng và đã nhận được thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế => Nhưng chưa nộp tiền thuế 2.000.00đ phát sinh tại chỉ tiêu 40 đó về NSNN.

=> Đến ngày 10/08/2024: Phát hiện ra tờ khai quý 2/2024 bị sai => Làm tờ khai điều chỉnh bổ sung lần 1 => Ra số tiền tại mã chỉ tiêu số 10 trên tờ khai bổ sung 01/KHBS là âm 500.000 (Tức là giảm số tiền thuế phải nộp 500.000đ)

  • Sau khi nộp tờ khai điều chỉnh bổ sung lần 1: thì số tiền thuế còn phải nộp là: 2.000.000 (tờ khai lần đầu) – 500.000 (tờ khai bổ sung lần 1) = 1.500.000 (đây chính là số tiền sẽ nộp về cơ quan thuế)

Trường hợp 2.2: Đã nộp số tiền thuế ở tờ khai sai sót đang điều chỉnh: thì Doanh nghiệp tự theo dõi số tiền phát sinh âm tại chỉ tiêu 10 này và bù trừ vào các kỳ sau, khi phát sinh tiền thuế phải nộp
(Trường hợp này được xác định là đã nộp thừa tiền thuế)
Ví dụ:
Qúy 2/2024: Ngày 10/07/2024, công ty A thực hiện làm và nộp tờ khai thuế GTGT lần đầu của Q2/2024
Có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu 40 – thuế GTGT phải nộp = 5.000.000 => Đã nộp về NSNN
Ngày 10/09/2024, Công ty A phát hiện tờ khai thuế GTGT của quý 2/2024 có sai sót và thực hiện làm điều chỉnh bổ sung lần 1 tờ khai thuế GTGT của Q2/2024:
Trên tờ khai bổ sung (01/KHBS) Ra kết quả tại chỉ tiêu 10 = (2.000.000) (giảm số thuế GTGT phải nộp 2.000.000đ)
=> Sau khi điều chỉnh tờ khai xong => Nộp tờ khai điều chỉnh bổ sung lần 1 về về cơ quan thuế rồi thì đây chính là số tiền thuế GTGT công ty A đã nộp thừa => Công ty A sẽ tự theo dõi và bù trừ vào các kỳ sau
Ngày 15/10/2024: Công ty A thực hiện làm và nộp tờ khai thuế GTGT của Q3/2024
Có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu 40 – thuế GTGT phải nộp = 3.000.000
Tiến hành bù từ: 2.000.000 phát sinh âm tại chỉ tiêu số 10 trên tờ khai điều chỉnh bổ sung 01/KHBS của quý 2/2024:

3.000.000 phải nộp của quý 2/2024 bù trừ với 2.000.000 (đã nộp thừa đang theo dõi) = 3.000.000 – 2.000.000 = 1.000.000  => Đây là số tiền còn phải nộp về NSNN sau khi bù trừ
 

Trường hợp 3: Mã chỉ tiêu số [12] > 0 => Kết quả: Tăng số tiền thuế GTGT được khấu trừ
=> Cho số tiền phát sinh dương tại chỉ tiêu 12 trên tờ khai bổ sung “01/KHBS” này vào chỉ tiêu 38 – Điều chỉnh tăng trên tờ khai 01/GTGT của kỳ kê khai thuế GTGT hiện tại (kỳ làm bổ sung điều chỉnh)
Kỳ hiện tại là kỳ nào?
Ví Dụ:
Ngày 05/04/2024: đã làm và nộp tờ khai lần đầu của qúy 1/2024 và đã được cơ quan thuế gửi thông báo chấp nhận
Ngày 15/9/2024 (Quý 3/2024) thực hiện điều chỉnh bổ sung tờ khai quý 1/2024 (Đây là kỳ làm tờ khai điều chỉnh bổ sung )
Trên tờ khai bổ sung 01/KHBS ra chỉ tiêu 12 = 5.000.000 (Tăng số thuế GTGT được khấu trừ)
=> Cho số tiền 5.000.000 này vào chỉ tiêu 38 của Qúy 3/2024 (đây là kỳ hiện tại, kỳ (quý) thực hiện làm tờ khai điều chỉnh bổ sung)

Trường hợp 4: Mã chỉ tiêu số [12] < 0 => Kết quả: giảm số tiền thuế GTGT được khấu trừ
=> Cho số tiền phát sinh âm tại chỉ tiêu 12 trên tờ khai bổ sung “01/KHBS” này vào chỉ tiêu 37 – Điều chỉnh giảm trên tờ khai 01/GTGT của kỳ kê khai thuế GTGT hiện tại

 (Tình huống của công ty Thiên Ưng Thuộc vào trường hợp này, khi làm tờ khai thuế GTGT của quý 3/2024, công ty Thiên Ưng sẽ cho số tiền 7.000.000 này vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai thuế GTGT 01/GTGT của kỳ quý 3/2024)

Lưu ý: Nếu DN làm điều chỉnh bổ sung thông tin trên phụ lục 01-6/GTGT (CSSX) thì xác định kết quả tại Mã chỉ tiêu số [11] tương tự như Mã chỉ tiêu số [10]
 

- Bước 11: Ghi lý do điều chỉnh
Ghi tại tab 01-1/KHBS BẢN GIẢI TRINH KHAI BỔ SUNG
Tại cột 8 – Lý do: ghi lý do vì sao doanh nghiệp làm tờ khai điều chỉnh bổ sung
Đối với tình huống của công ty Thiên Ưng thì do: kê khai sót hóa đơn đầu ra số 000013592, ký hiệu 1C24TTU, ngày 18/02/2024 
        
- Bước 12: ấn “Ghi” để kiểm tra thông tin
Bản giải trình khai bổ sung

- Bước 13: Kết xuất XML và gửi tờ khai bổ sung qua mạng

 

---------------------------------------------------------------------------------

Kế toán Thiên Ưng Chúc các bạn thành công!

Các bạn tìm hiểu chuyên sâu và thực hành lập báo cáo quyết toán thuế cuối năm trên phần mềm HTKK bằng hóa đơn thực tế, có thể tham khảo: Lớp học thực hành kế toán thuế

------------------------------------------------------------

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo Quý và Tháng
Hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo Quý và Tháng
Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo quý hoặc theo tháng trên phần mềm HTKK – Cách lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cách kê khai thuế GTGT được khấu trừ và Không được khấu trừ.
Cách lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (Mẫu 04/GTGT)
Cách lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (Mẫu 04/GTGT)
Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế 04/GTGT trực tiếp trên doanh thu, cách ghi từng chỉ tiêu trên tờ khai 04/GTGT. Mức thuế suất thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu đối với từng ngành nghề, cách xác định doanh thu tính thuế GTGT trực tiếp.
Cách xác định giá tính thuế GTGT mới nhất
 Cách xác định giá tính thuế GTGT mới nhất
Hướng dẫn cách xác định giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ bán ra, nhập khẩu, cho biếu tặng, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ, khuyến mãi, cho thuê tài sản, xây dựng, xây lắp… Công thức xác định Giá tính thuế GTGT theo Thông tư 219/2013/TT-BTC
Những đối tượng - Mặt hàng không chịu thuế GTGT
Những đối tượng - Mặt hàng không chịu thuế GTGT
Các đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định mới nhất gồm các mặt hàng như: Sản phẩm trồng trọt, giống vật nuôi, giống cây trồng, Phân bón, dịch vụ tài chính, ngân hàng, chứng khoán, Dạy học, dạy nghề, phần mềm …theo Thông tư 219/2013/TT- BTC, 26/2015/TT-BTC.
Bảng Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu
Bảng Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu
Bảng Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu mới nhất, tỷ lệ thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, cách tính số thuế GTGT phải nộp theo pp trực tiếp theo Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính
Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Những nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo các quy định mới nhất, cách xử lý thuế GTGT không được khấu trừ - hạch toán, xử lý số thuế GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế từ khấu trừ sang trực tiếp và ngược lại theo Thông tư 219/2013/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu, quy định về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu như: Hợp đồng mua bán – gia công, Tờ khai hải quan, thanh toán qua ngân hàng theo Thông tư 219/2013/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC và 26/2015/TT-BTC
Hướng dẫn kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại
Hướng dẫn kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại
Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại (bên bán – bên mua), cách viết hóa đơn chiết khâu thương mại theo các trường hợp chiết khấu thương mại như: Chiết khấu từng lần, chiết khấu theo số lượng, doanh số theo Thông tư 219 và 39
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 5.1.7
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng