Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0987.026.515
0987 026 515
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 84
Tổng truy cập:   88035856
Quảng cáo
KẾ TOÁN THUẾ

Hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo Quý và Tháng

 

Cách lập tờ khai thuế 01/GTGT theo quý hoặc theo tháng - Cách ghi tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trên phần mềm HTKK. Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT được khấu trừ và Không được khấu trừ; Cách kê khai giảm 30% thuế GTGT.- Mẫu Tờ khai 01/GTGT là áp dụng cho những Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp Khấu trừ nhé. Những Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp Trực tiếp áp dụng Mẫu 04/GTGT nhé.

- Để hạn chế 1 số lỗi và cập nhật đúng Mẫu tờ khai -> Các bạn phải kê khai trên phần mềm HTKK mới nhất nhé, các bạn có thể tải về tại đây: Phần mềm HTKK thuế mới nhất

 

Sau khi cài đặt xong các bạn mở phần mềm HTKK ra:

Đầu tiên: Mã số thuế: Điền MST của DN mình -> Đồng ý.

- Click vào phần “Hệ thống”: Điền các thông tin về DN của mình > “Ghi”

- Chọn “Thuế giá trị gia tăng” ->

-> “Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)

> Chọn kỳ theo quý hoặc theo tháng

-> Chọn các phụ lục (nếu có)

> Đồng ý, thực hiện như hình dưới:

 

hướng dẫn lập tờ khai thuế gtgt khấu trừ 01/gtgt

 

Hướng dẫn cách ghi tờ khai thuế GTGT khấu trừ ghi chi tiết:

 

- Các chỉ tiêu cần nhập trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT đó là: Chỉ tiêu [21], [22], [23], [24], [25], [26], [29], [30], [31], [32], [33], [32a], [37], [38], [40b]. Còn các chỉ tiêu còn lại phần mềm HTKK sẽ tự động cập nhật.

 

Chỉ tiêu [21]: Nếu không phát sinh các bạn Tích vào đây (Nhớ là: Dù DN bạn không phát sinh gì thì vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT và click vào đây nhé)

 

Chỉ tiêu số [22]: Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang:

- Chỉ tiêu này sẽ được lấy từ chỉ tiêu [43] của tờ khai kỳ trước chuyển sang. (Phần mềm sẽ tự động cập nhật).


Lưu ý: Nếu bạn cài lại phần mềm HTKK hoặc cài lại win của máy tính, hoặc máy tính lần đầu cài HTKK (Nói chung là dữ liệu ở Chỉ tiêu 43 của kỳ trước -> Không tự động nhảy sang Chỉ tiêu 22 kỳ này) => Thì bạn sẽ phải nhập bằng tay số tiền ở Chỉ tiêu [43] của kỳ trước vào Chỉ tiêu 22 này nhé.
  -> Nên khi Kê khai ở Chỉ tiêu này các bạn phải xem lại Chỉ tiêu 43 của Tờ khai chính thức kỳ trước nhé (Nhờ là Tờ khai chính thức lần 1 nhé, không phải Tờ khai bổ sung điều chỉnh nhé).

----------------------------------------------------------------------------

Kê khai hoá đơn GTGT đầu vào:
 

Chỉ tiêu số [23]: Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào:

- Là tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ chưa có thuế GTGT.

 

Chỉ tiêu số [24]: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào:

- Là tổng số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ (Dù được khấu trừ hay không được khấu trừ, các bạn cũng nhập hết vào đây nhé).

 

Chỉ tiêu số [25]: Tổng số GTGT được khấu trừ kỳ này: 

- Là tổng số tiền thuế GTGT mua vào trong kỳ đủ điều kiện được khấu trừ (Tức là số tiền thuế GTGT được khấu trừ thì mới được nhập vào đây)

-----------------------------------------------------------------------------

Kê khai hoá đơn GTGT đầu ra:
 

Chỉ tiêu số [26]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT: 

- Là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng không chịu thuế GTGT.

 

Chỉ tiêu số [27] và [28]: Không phải nhập vì phần mềm tự động cập nhật:

 

Chỉ tiêu số [29]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%: 

- Là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 0%.

 

Chỉ tiêu số [30] và [31]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%: 

- Là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 5% và Tiền thuế GTGT.

 

Chỉ tiêu số [32] và [33]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%: 

- Là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 10% và Tiền thuế GTGT.

 

Chỉ tiêu số [32a]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế: 

- Là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

- Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT các bạn xem tại Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC)

-----------------------------------------------------------------------------------
 

Sau đây Kế toán Thiên Ưng xin lấy ví dụ cụ thể:

 

Ví dụ 1: Công ty Thiên Ưng sản xuất, kinh doanh mặt hàng KHÔNG chịu thuế GTGT. Trong quý 4/2021 có phát sinh như sau:
- Doanh thu: 500.000.000

- Chi phí (hóa đơn đầu vào): 200.000.000. Thuế GTGT đầu vào: 20.000.000

 

Cách kê khai chỉ tiêu 23, 24, 25, 26 như sau:

Chỉ tiêu 23: 200.000.000

Chỉ tiêu 24: 20.000.000

Chỉ tiêu 25: 0 (Vì công ty SXKD mặt hàng Không chịu thuế nên ko được khấu trừ)


Chỉ tiêu 26: 500.000.000

 

cách lập tờ khai thuế gtgt khấu trừ 01/gtgt

 

Ví dụ 2: Công ty Thiên Ưng sản xuất, kinh doanh mặt hàng Chịu thuế GTGT 10%. Trong quý 4/2021 có phát sinh như sau:

- Doanh thu: 500.000.000. Thuế GTGT phải nộp: 50.000.000

- Hóa đơn đầu vào: 100.000.000. Thuế GTGT đầu vào: 10.000.000. Và có mua 1 xe ô tô trị giá 1.900.000.000. Thuế GTGT: 190.000.000.

 

Cách kê khai chỉ tiêu 23, 24, 25, 32, 33 như sau:

Chỉ tiêu 23: 100.000.000 + 1.900.000.000 = 2.000.000.000

Chỉ tiêu 24: 10.000.000 + 190.000.000= 200.000.000

Chỉ tiêu 25: 10.000.000 + 160.000.000 = 170.000.000


Chỉ tiêu 32: 500.000.000

Chỉ tiêu 33: 50.000.000

=> Cách tính để ghi vào Chỉ tiêu 25: 170.000.000. Vì Công ty không phải là DN (Kinh doanh vận tải hành khách, du lịch, khách sạn, ô tô dùng làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) -> Nên thuế GTGT của ô tô mua vào chỉ được khấu trừ 160.000.000

 

cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ

 

Ví dụ 3: Công ty Thiên Ưng sản xuất, kinh doanh mặt hàng Chịu thuế GTGT 10%Không chịu thuế. Trong quý 4/2021 có phát sinh như sau:

+) Tổng Doanh thu là: 1.000.000.000. Trong đó:

  - Doanh thu từ việc bán hàng Chịu thuế: 600.000.000. Thuế GTGT: 60.000.000

  - Doanh thu từ việc bán hàng Không chịu thuế: 400.000.000

+) Hóa đơn đầu vào gồm:

  - Hóa đơn đầu vào dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng Chịu thuế: 150.000.000. Thuế GTGT đầu vào: 15.000.000.

  - Hóa đơn đầu vào dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng Không chịu thuế: 160.000.000. Thuế GTGT đầu vào: 16.000.000

  - Hóa đơn đầu vào dùng Chung cho việc SXKD mặt hàng Chịu thuế và Không chịu thuế: 100.000.000. Thuế GTGT: 10.000.000.

 

Cách kê khai chỉ tiêu 23, 24, 25, 26, 32, 33 như sau:

Chỉ tiêu 23: 150.000.000 + 160.000.000 + 100.000.000 = 410.000.000

Chỉ tiêu 24: 15.000.000 + 16.000.000 + 10.000.000 = 41.000.000

Chỉ tiêu 25: 15.000.000 + 6.000.000 = 21.000.000


Chỉ tiêu 26: 400.000.000

Chỉ tiêu 32: 600.000.000

Chỉ tiêu 33: 60.000.000

 

=> Cách tính phân bổ thuế GTGT để ghi vào Chỉ tiêu 25: 21.000.000.

- Tiền thuế GTGT đầu vào dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng Chịu thuế -> Sẽ được khấu trừ toàn bộ (Ghi vào chỉ tiêu 25)

- Tiền thuế GTGT đầu vào dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng Không chịu thuế -> Sẽ không được khấu trừ (Không được ghi vào chỉ tiêu 25)

 

- Tiền thuế GTGT đầu vào dùng Chung cho việc SXKD mặt hàng Chịu thuế và Không chịu thuế -> Ta sẽ phải phân bổ dựa trên doanh thu, cụ thể như sau:

Theo Khoản 9 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định:
"Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.
 - Doanh nghiệp
phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ;
 - Trường hợp
không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.
  - Doanh nghiệp hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.”


Như vậy:
  + Doanh thu từ việc bán hàng Chịu thuế là: 600.000.000:
Chiếm 60%
  + Doanh thu từ việc bán hàng Không chịu thuế là: 400.000.000: Chiếm 40%
  => Do đó: Số thuế GTGT đầu vào dùng chung là: 10.000.000 sẽ được phân bổ như sau: Số thuế được khấu trừ: 10.000.000 x 60% = 6.000.000.

hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng

------------------------------------------------------------------------------------
 

Chỉ tiêu [34]; [35], [36]: (Phần mềm tự động cập nhật)

 

Chỉ tiêu [37] và Chỉ tiêu [38]: (Phát sinh khi kê khai bổ sung, điều chỉnh)

- Khi kê khai bổ sung của các kỳ trước, nếu xuất hiện Chỉ tiêu [43] trên tờ khai bổ sung KHBS là số âm (tức là trong ngoặc) thì nhập vào Chỉ tiêu [37], nếu là số dương thì bạn nhập vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

 

Ví dụ: Bạn đang kê khai thuế GTGT cho tháng 9/2021. Nhưng tháng 2/2021 bạn phát hiện sai và phải vào tờ khai tháng 2/2021 để kê khai bổ sung điều chỉnh.
-> Sau khi kê khai bổ sung xong thì trên Phụ lục giải trình bổ sung KHBS xuất hiện Chỉ tiêu [43]: 2.000.000, tức là số dương (tăng số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau).

- Như vậy: Bạn sẽ phải nhập 2.000.000 vào Chỉ tiêu [38] của tờ khai tháng 9/2021.

 

- Trường hợp xuất hiện Chỉ tiêu 43: (2.0000.000) trong ngoặc tức là số âm=> Thì các bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu 37 của tờ khai tháng 9/2021.
 

Chi tiết các bạn xem tại đây nhé:

Hướng dẫn kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT

 

Chỉ tiêu [39] đến Chỉ tiêu [43]: Phần mềm sẽ tự động cập nhật

 

Chỉ tiêu [40b]: Áp dụng đối với trường hợp NNT thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của HHDV mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

- Chỉ tiêu [40b] nhập vào bảng chỉ tiêu này tương ứng với chỉ tiêu 28a “Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư” trên tờ khai 02/GTGT. Giá trị tại chỉ tiêu 28a trên tờ khai 02/GTGT không được lớn hơn giá trị chỉ tiêu [40a].

Các bạn muốn biết chi tiết từng chỉ tiêu có thể bấm chuột trái vào đó rồi ấn phím "F1"

----------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng:

- Nếu xuất hiện Chỉ tiêu  [40]: Mang tiền thuế đi nộp.

- Nếu xuất hiện Chỉ tiêu  [43]: Phần mềm sẽ tự động chuyển sang Chỉ tiêu [22] của kỳ sau -> Không phải nộp tiền thuế.

--------------------------------------------------------------------------------------


Hướng dẫn kê khai giảm 30% thuế GTGT trong tháng/quý:

- Quy định chi tiết về hàng hóa, dịch vụ được giảm; Điều kiện được giảm 30% thuế GTGTcác bạn xem chi tiết tại đây nhé:
Nghị định 92/2021/NĐ-CP.
- Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

-> Nếu DN bạn thuộc trường hợp được giảm thì kê khai Qúy 4/2021 (hoặc tháng 11 và tháng 12/2021) như sau nhé:

Ví dụ: Ngày 19/11/2021 Công ty Kế toán Thiên Ưng, cung cấp dịch vụ vận tải cho Công ty A, theo hợp đồng giá tính thuế là
20.000.000 đồng.
- Theo quy định tại Thông tư 219: Dịch vụ vận tải chịu thuế suất
10%.
- Theo quy định tại Nghị quyết 406 và Nghị định 92 “Dịch vụ vận tải” thuộc đối tượng được giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT.
 
+) Cách viết hóa đơn giảm 30% thuế GTGT:

 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Dịch vụ vận tải   1 20.000.000 20.000.000
           
           
Cộng tiền hàng 20.000.000
Thuế suất thuế GTGT: 10% x 70%.     Tiền thuế GTGT: 1.400.000
Tổng cộng tiền thanh toán 21.400.000


+) Cách lập Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2021 như sau:
- Căn cứ vào hóa đơn GTGT đó, Công ty kế toán Thiên Ưng kê khai thuế GTGT đầu ra, Công ty A kê khai khấu trừ thuế GTGT theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn là 1.400.000đ.

- Mở Tờ khai thuế 01/GTGT trên phần mềm HTKK -> Tích chọn thêm Phụ lục -> Tìm
PL 92/2021/NĐ-CP (Kéo con chuột xuống cuối cùng sẽ thấy PL nhé).

- Kê khai Phụ lục 92/2021/NĐ-CP giảm 30% thuế GTGT như sau:

Cột số (2) Tên hàng hóa dịch vụ: Lựa chọn “Dịch vụ vận tải đường bộ khác”.
Cột số (3) Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT/Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế: Nhập vào 20.000.000.
Cột số (4) Thuế suất/Tỷ lệ tính thuế GTGT theo quy định: Lựa chọn 10%. (Vì Dịch vụ vận tải chịu thuế suất 10%)

cách kê khai giảm 30% thuế GTGT

-> Sau khi kê xong bên Phụ lục (PL 92/2021/NĐ-CP) -> Các bạn chuyển sang kê khai trên Tờ khai 01/GTGT như sau:

Chỉ tiêu [32] Giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%: Nhập vào 20.000.000.
Chỉ tiêu [33] Thuế GTGT: Nhập vào 1.400.000.
   (Cụ thể: Lấy số tiền hiện tại trên Chỉ tiêu 33 (là 2.000.000) trên Tờ khai để trừ đi – Số tiền 600.000 trên Cột số (6) Thuế GTGT được giảm trên PL 92/2021/NĐ-CP.

hướng dẫn kê khai giảm 30% thuế gtgt trên PL 92 

Chú ý: Ví dụ trên là trường hợp kê khai 1 hóa đơn nhé, trường hợp nhiều hóa đơn các bạn cũng kê khai tương tự như vậy nhé:
-> Tức là sau khi kê khai xong bên Phụ lục PL 92/2021/NĐ-CP -> Sẽ lấy số tiền thuế trên Tờ khai 01/GTGT để trừ đi số tiền thuế được giảm trên PL 92/2021/NĐ-CP.
 
Như vậy là các bạn đã kê khai giảm 30% thuế GTGT xong nhé.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Thời hạn nộp Tờ khai thuế GTGT và Tiền thuế (nếu có)

Lưu ý: Thời hạn nộp Tờ khai và Tiền thuế là cùng ngày nhé.
 
1. Nếu DN kê khai thuế GTGT
theo tháng:
 - Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng: Chậm nhất là
ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ví dụ: Thời hạn nộp Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2021 là ngày 20/1/2022
 
2. Nếu DN kê khai thuế GTGT
theo quý:
 - Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT theo quý: Chậm nhất là
ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ví dụ: Thời hạn nộp Tờ khai thuế GTGT Qúy 4/2021 là ngày 31/01/2022.

(Theo Điều 44 Luật quản lý thuế 38/2019/QH14)
 

--------------------------------------------------------------------------------------

Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn thành công!
 

Đây là những chia sẻ thực tế của Công ty kế toán Thiên Ưng về cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng trên phần mềm HTKK. Các bạn muốn được tìm hiểu kỹ hơn và học lập báo cáo quyết toán thuế cuối năm chuyên sâu trên phần mềm HTKK bằng hóa đơn thực tế thì có thể tham gia: Khóa học thực hành kế toán thuế

------------------------------------------------------------------

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
Các tin tức khác
Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT
Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế giá trị gia tăng (GTGT) trên phần mềm HTKK khi phát hiện có sai sót như: Quên không kê khai hoá đơn đầu ra, kê khai điều chỉnh tăng – giảm thuế GTGT, kê khai sai số tiền thuế …theo Thông tư 80/2021/TT-BTC mới nhất
Cách lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (Mẫu 04/GTGT)
Cách lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (Mẫu 04/GTGT)
Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế 04/GTGT trực tiếp trên doanh thu, cách ghi từng chỉ tiêu trên tờ khai 04/GTGT. Mức thuế suất thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu đối với từng ngành nghề, cách xác định doanh thu tính thuế GTGT trực tiếp.
Cách xác định giá tính thuế GTGT mới nhất
 Cách xác định giá tính thuế GTGT mới nhất
Hướng dẫn cách xác định giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ bán ra, nhập khẩu, cho biếu tặng, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ, khuyến mãi, cho thuê tài sản, xây dựng, xây lắp… Công thức xác định Giá tính thuế GTGT theo Thông tư 219/2013/TT-BTC
Những đối tượng - Mặt hàng không chịu thuế GTGT
Những đối tượng - Mặt hàng không chịu thuế GTGT
Các đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định mới nhất gồm các mặt hàng như: Sản phẩm trồng trọt, giống vật nuôi, giống cây trồng, Phân bón, dịch vụ tài chính, ngân hàng, chứng khoán, Dạy học, dạy nghề, phần mềm …theo Thông tư 219/2013/TT- BTC, 26/2015/TT-BTC.
Bảng Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu
Bảng Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu
Bảng Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu mới nhất, tỷ lệ thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, cách tính số thuế GTGT phải nộp theo pp trực tiếp theo Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính
Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Những nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo các quy định mới nhất, cách xử lý thuế GTGT không được khấu trừ - hạch toán, xử lý số thuế GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế từ khấu trừ sang trực tiếp và ngược lại theo Thông tư 219/2013/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu, quy định về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu như: Hợp đồng mua bán – gia công, Tờ khai hải quan, thanh toán qua ngân hàng theo Thông tư 219/2013/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC và 26/2015/TT-BTC
Hướng dẫn kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại
Hướng dẫn kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại
Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại (bên bán – bên mua), cách viết hóa đơn chiết khâu thương mại theo các trường hợp chiết khấu thương mại như: Chiết khấu từng lần, chiết khấu theo số lượng, doanh số theo Thông tư 219 và 39
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 5.1.9
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online