Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 78
Tổng truy cập:     20400608

Mẫu công văn xin nộp gộp báo cáo tài chính

 

Những doanh nghiệp thành lập chưa đủ 90 ngày kể từ ngày thành lập đến ngày 31/12 của năm tài chính thì có thể làm Công văn xin nộp gộp báo cáo tài chính của năm cũ sang năm mới. Sau đây Công ty kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ mẫu để các bạn cùng tham khảo:

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------------

Số:011/BCTC2016

---------------------------------------------------

 

 

   CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Gộp báo cáo tài chính năm 2016 vào năm 2017)

                                                     

             Kính gửi:     CỤC THUẾ  TP.HÀ NỘI                         

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG    

Địa chỉ trụ sở        :  Phòng 607B – 173 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội

Mã số thuế            :    0301234567.

Giám Đốc             :  NGUYỄN VĂN A

 

Công ty chúng tôi mới thành lập tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 chưa tới 90 ngày , căn cứ vào điều 13 luật kế toán “Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng” Vì vậy Công ty chúng tôi làm công văn này thông báo cho Cục Thuế biết Công ty sẽ gộp 3 tháng cuối năm 2016 vào báo cáo tài chính năm 2017.

 

 Công ty chúng tôi xin cam kết  vào năm 2017 Công ty sẽ báo cáo đầy đủ như đã thông báo ở trên..

 

 Xin chân thành cám ơn!

Trân trọng kính chào.

 

Nơi nhận: Đại diện theo pháp luật 
          - Như trên; 

Giám đốc

           - Lưu. NGUYỄN VĂN A  

 

 

Các bạn có thể tải về: TẠI ĐÂY

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Mr Nam: 0984.322.539 – 046.269.7586

Email: hainam188801@gmail.com

Website: ketoanthienung.org

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính theo QĐ 48, TT 200
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và gián tiếp theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng cân đối tài khoản Excel theo Quyết định 48
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng cân đối kế toán theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng 2016
học phí học kế toán thiên ưng
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán