Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 208
Tổng truy cập:   75397488
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
Mẫu báo cáo tài chính

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty


Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán tưởng mới nhất: Mẫu giấy bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH MTV, hai thành viên, công ty cổ phần trong Doanh nghiệp; Tải mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng miễn phí tại đây:


 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:.../2020/QĐ-... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ........o0o........

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020


QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ......................
    - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
    - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.........................;
    - Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty...........................;
    - Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
    - Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;
 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1Bổ nhiệm
Ông/Bà: …………………………..         Giới tính: ……………
Sinh ngày: …./…./….      Dân tộc: Kinh          Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND/Hộ chiếu: ……............  
Nơi cấp: ....................…..  Ngày cấp: …/…/….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………
…………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại: ……………………………………
…………………………………………………………….
Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty ………………………………

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:
- Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
- Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;
- Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.
Và các quyền:
- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.
- Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:
    - Như điều 3
    - Lưu VP
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tải mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng file Word về tại đây nhé:


TẢI VỀ
 

Trường hợp bạn không tải về được thì làm theo cách sau:
Bước 1: Comment mail vào phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: 
ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

 

Xem thêm: Điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng.


----------------------------------------------------------------------------------
Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn thành công!

----------------------------------------------------------------------------------

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các mẫu biểu khác
Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 133 - 200 Excel
Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 133 - 200 Excel
Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính Excel theo Thông tư 133 và Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200 Excel năm 2019 - 2020 mới nhất hiện nay. Tải mẫu Thuyết minh BCTC tại đây.
Mẫu công văn xin nộp gộp báo cáo tài chính
Mẫu công văn xin nộp gộp báo cáo tài chính
Quy định về điều kiện xin gộp báo cáo tài chính vào năm sau. Mẫu công văn xin gộp Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN vào năm sau, Thời hạn nộp công văn xin gộp BCTC.
Mẫu Báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133
Mẫu Báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133
Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133 - Mẫu B01a-DNN và B01b-DNN Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục. Hướng dẫn cách lập Báo cáo tình hình tài chính.
Mẫu bảng cân đối tài khoản kế toán theo Thông tư 133
Mẫu bảng cân đối tài khoản kế toán theo Thông tư 133
Mẫu bảng cân đối tài khoản kế toán theo Thông tư 133, đây là mẫu bảng cân đối số phát sinh tài khoản kế toán Excel mới nhất hiện nay thay thế cho QĐ 48, cách lập Bảng cân đối tài khoản kế toán theo Thông tư 133.
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp, gián tiếp theo TT 133 và 200
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp,  gián tiếp theo TT 133 và 200
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và gián tiếp theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Mẫu báo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC trực tiếp và gián tiếp gồm cả bản word và Excel, hướng dẫn cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo TT 133 và 200
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo TT 133 và 200
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, gồm cả bản word và Excel. Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Mẫu bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200
Mẫu bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200
Mẫu bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất gồm cả bản word và Excel, các bạn có thể tải Mẫu bảng cân đối kế toán miễn phí tại đây . Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200 chi tiết.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.9.7
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng