Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 261
Tổng truy cập:   21153863
Quảng cáo
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Hướng dẫn cách hạch toán Chiết khấu thương mại khi mua - bán

 

Cách hạch toán Giảm giá hàng bán, cách hạch toán chiết khấu thương mại khi bán hàng và khi mua hàng (được hưởng) theo Thông tư 200 và Thông tư 133 chi tiết từng trường hợp.

 

Phần trước các bạn đã được hướng dẫn cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại, phần này các bạn sẽ được hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thương mai, theo từng trường hợp cụ thể:

 

1. DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

- Chiết khấu thương mại có 3 hình thức cụ thể như sau:

+ Chiết khấu theo từng lần mua hàng,

+ Số tiền chiết khấu được trừ trên hoá đơn lần mua cuối cùng hoặc kỳ sau,

+ Số tiền chiết khấu được lập hóa đơn điều chỉnh khi kết thúc chương trình.

 

a. Nếu chiết khấu thương mại theo từng lần mua:

- Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

=> Như vậy trường hợp này: Trên hoá đơn GTGT là giá đã chiết khấu rồi. (nên khi hạch toán không thể hiện khoản chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán)

 

BÊN BÁN HẠCH TOÁN:

hạch toán chiết khấu thương mại

Nợ TK 111, 112, 131: Tổng số tiền trên hoá đơn

       Có 511: Tổng số tiền (chưa có Thuế)

       Có 3331: Thuế GTGT

 

BÊN MUA HẠCH TOÁN:

Nợ TK: 156: Gía trị trên hoá đơn

Nợ TK: 1331: Thuế GTGT

       Có TK: 111, 112, 331: 

 

b. Nếu chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số:

- Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

=> Như vậy: Trên hoá đơn cuối cùng (hoặc kỳ sau) sẽ thể hiện khoản chiết khấu và được trừ trực tiếp luôn trên hoá đơn. (Chi tiết hơn, các bạn click vào chữ: Cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại bên trên để xem nhé).

VD:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Máy tính ACER

chiếc

3

10.000.000

30.000.000

 

(Chiết khấu thương mại 10% theo hợp đồng số 001/A ngày 20/11/2016)

 

 

 

10.000.000

 

 

 

 

 

 

 Cộng tiền hàng:                                                                   20.000.000

Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                     2.000.000

Tổng cộng tiền thanh toán                                                  22.000.000

Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi hai triệu đồng.

 

BÊN BÁN HẠCH TOÁN:

- Phản ánh số tiền chiết khấu thương mại: 

Nợ TK 521: Số tiền Chiết khấu thương mại:10.000.000 (Theo Thông tư 200)

Nợ TK 511: (Nếu DN áp dụng theo Thông tư 133)

Nợ TK 3331: Số tiền thuế GTGT được điều chỉnh giảm: 1.000.000

                    Có TK 131, 111, 112   : 11.000.000

 

- Phản ánh doanh thu:

Nợ TK 131: Tổng số tiền chưa chiết khấu: 33.000.000

       Có 511: Tổng số tiền chưa chiết khấu: 30.000.000

       Có 3331: Thuế GTGT: 3.000.000

 

- Khi thu được tiền theo hoá đơn chiết khấu:

Nợ TK: 111, 112: Số tiền đã trừ khoản chiết khấu: 22.000.000

       Có TK 131: Số tiền đã trừ khoản chiết khấu: 22.000.000.

 

BÊN MUA HẠCH TOÁN:

Nợ TK: 156: Gía trên hoá đơn (giá đã trừ khoản chiết khấu)

Nợ TK: 1331: Thuế GTGT

       Có TK: 111, 112, 331: Số tiền đã trừ khoản chiết khấu.

 

c. Nếu kết thúc chương trình (kỳ) khuyến mãi mới lập hoá đơn:

- Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

 

BÊN BÁN HẠCH TOÁN:

 

- Phản ánh số chiết khấu thương mại phát sinh trong kỳ:

Nợ TK 521: Số tiền Chiết khấu thương mại. (Nếu theo Thông tư 200)

Nợ TK 511: (Nếu theo Thông tư 133)

Nợ TK 3331: Số tiền thuế GTGT được điều chỉnh giảm.

                    Có TK 131, 111, 112 ...

 

BÊN MUA HẠCH TOÁN:

 

+ Nếu hàng chiết khấu thương mại đó còn tồn trong kho ghi giảm giá trị hàng tồn kho;

Nợ TK  111, 112, 331....: Số tiền Chiết khấu thương mại

       Có TK: 156: Giảm giá trị hàng tồn kho.

       Có TK: 1331: Giảm số thuế đã được khấu trừ.

 

+ Nếu hàng đó đã bán thì ghi giảm giá vốn hàng bán;

Nợ TK 111, 112, 331....: Số tiền Chiết khấu thương mại

       Có TK: 632: Giảm giá vốn.

       Có TK: 1331: Giảm số thuế đã được khấu trừ.

 

+ Nếu hàng đó đã sử dụng cho hoạt động xây dựng cơ bản thì ghi giảm chi phí xây dựng cơ bản.

Nợ TK 111, 112, 331....: Số tiền Chiết khấu thương mại

       Có TK: 241: Giảm chi phí xây dựng cơ bản.

       Có TK: 1331: Giảm số thuế đã được khấu trừ.

 

+ Nếu hàng đó đã sử dụng cho Sản xuất kinh doanh, quản lý ... thì ghi Giảm chi phí đó xuống:

Nợ TK  111, 112, 331....: Số tiền Chiết khấu thương mại

       Có TK: 154, 642... : Giảm chi phí xây dựng cơ bản.

       Có TK: 1331: Giảm số thuế đã được khấu trừ.

 

Chú ý:

- Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn

- Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu.

 

2. Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

- Căn cứ vào hoá đơn bán hàng, kế toán phản ánh số chiết khấu thương mại:

Nợ TK 521- Chiết khấu thương mại (Nếu theo Thông tư 200)

Nợ TK 511 (Nếu theo Thông tư 133)

       Có TK 131- Phải thu của khách hàng

- Căn cứ váo hoá đơn bán hàng, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng

Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng

       Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

 

Ngoài ra các bạn nên xem thêm: Cách kê khai thuế chiết khấu thương mại

 

-------------------------------------------

 

Cùng chủ đề:
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Cách hạch toán Tài khoản 153 Công cụ dụng cụ theo TT 133
Cách hạch toán Tài khoản 153 Công cụ dụng cụ theo TT 133
Hướng dẫn cách hạch toán Công cụ dụng cụ theo Thông tư 133. Cách hạch toán tài khoản 153 CCDC của Doanh nghiệp, cách hạch toán phẩn bổ công cụ dụng cụ
Cách ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất
Hướng dẫn cách nhớ nhanh hệ thống tài khoản kế toán, các mẹo nhớ hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất và chính xác nhất với từng tài khoản chi tiết theo Thông tư 200 và Thông tư 133
Cách hạch toán tiền cho cá nhân, công ty khác vay, mượn
Công ty cho cá nhân, công ty khác vay, mượn tiền hạch toán thế nào? Hướng dẫn cách hạch toán khoản tiền cho cá nhân, công ty khác vay mượn
Cách hạch toán doanh thu chưa thực hiện, trả trước
Hướng dẫn cách hạch toán doanh thu chưa thực hiện hay còn gọi là doanh thu mà khách hàng trả trước cho 1 hoặc nhiều kỳ theo Thông tư 200
Cách xác định chênh lệch tỷ giá hối đoái
Hướng dẫn cách xác định chênh lệch tỷ giá hối đoái, cách hạch toán tỷ giá hàng nhập khẩu, xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái theo TT 200
Cách hạch toán hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng
Hướng dẫn cách hạch toán hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, cách hạch toán khoản hoa hồng đại lý bán đúng giá được nhận.
Các tài khoản lưỡng tính trong kế toán doanh nghiệp
Tất cả tên các loại tài khoản lưỡng tính trong kế toán doanh nghiệp, hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản kế toán lưỡng tính
Cách định khoản hạch toán tài sản cố định - Tài khoản 211
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài sản cố định - Tài khoản 211 phản ánh giá trị hiện có và tình hình tăng, giảm TSCĐ hữu hình, vô hình và thuê tài chính theo nguyên giá
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 3.4.2
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.1
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng