Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 75
Tổng truy cập:   66752658
Quảng cáo
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Quy định về điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh.

 

Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có phải lập hóa đơn không? Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ các quy định về điều chuyển tài sản cố định cho chi nhánh độc lập và phụ thuộc, điều chuyển tài sản giữa công ty mẹ và công ty con.


 

1. Điều chuyển tài sản cho chi nhánh có phải xuất hóa đơn?

 

Theo tiết b.2 khoản 2.15 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

 

"b.2. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức, cá nhân; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

        Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một tổ chức, cá nhân tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải lập hóa đơn GTGT theo quy định.”

 

2. Điều chuyển tài sản cho chi nhánh có phải kê khai thuế?

 

Theo tiết a tiết b khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

 

“7 Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

 

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất; sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệch điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc thì tài sản không phải xuất hóa đơn.

          Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 Điều này.”

 

Xem thêm: Theo Công văn 36602/CT-HTr ngày 1/6/2016 của Cục thuế TP. Hà Nội quy định:

 

- Trường hợp, chi nhánh của Tổng công ty là đơn vị hạch toán phụ thuộc thì Tổng công ty phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

 

- Trường hợp chi nhánh là đơn vị hạch toán độc lập thì khi điều chuyển tài sản cho chi nhánh. Tổng công ty phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

------------------------------------------------------------------
Xem thêm: Cách hạch toán chi nhánh phụ thuộc
Chú ý: Trường hợp Công ty nhập khẩu TSCĐ cho chi nhánh:

 Theo Công văn 1167/TCT-CS ngày 05/4/2018 của Tổng cục thuế:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1167/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT
Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018

 

            Kính gửi:
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.
- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.
- Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam.
(Lầu 5, Tòa nhà Sheration, 88 Đồng Khởi, Quận 1, Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8927/CT-KTT1 ngày 13/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam và văn bản số SPVB/Tax ngày 30/10/2017 của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:
 

Theo trình bày của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam (Công ty SPVB) thì Công ty có quy chế tài chính nội bộ, đối với các máy móc thiết bị nhập khẩu có giá trị lớn, Công ty SPVB sẽ thương thảo ký hợp đồng với nhà cung cấp nước ngoài cho toàn bộ các dự án đầu tư thực hiện bởi các chi nhánh hạch toán phụ thuộc, bao gồm cả Chi nhánh Miền Trung. Khi thực hiện thủ tục hải quan, Công ty SPVB nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT khâu nhập khẩu cho cơ quan hải quan thuộc tỉnh Quảng Nam. Các máy móc thiết bị nhập khẩu này là tài sản mới (không phải tài sản hiện đang sử dụng được điều chuyển từ Chi nhánh khác đến Chi nhánh Miền Trung). Trên thực tế, không có hoạt động điều chuyển tài sản từ Công ty SPVB ra Chi nhánh Miền Trung, máy móc thiết bị liên quan được nhập khẩu trực tiếp tại các cảng thuộc tỉnh Quảng Nam và đưa thẳng về Chi nhánh Miền Trung sau khi thông quan.
 

     Căn cứ các quy định trên và tình hình thực tế tại Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tại quan điểm 1 công văn số 9650/CT-KTT1 ngày 28/11/2017 và ý kiến xử lý của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh tại công văn số 12002/CT-KT1 ngày 01/12/2017, cụ thể: đối với tài sản, máy móc thiết bị nhập khẩu cho Chi nhánh Miền Trung, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam thực hiện lập hóa đơn GTGT giao cho Chi nhánh Miền Trung để làm căn cứ kê khai thuế.
 

    Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và Cục Thuế tỉnh Quảng Nam và Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam được biết./.

  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

Lưu Đức Huy

 

 

 

---------------------------------------------------------

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công.

điều chuyển tài sản cố định cho chi nhánh

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Cách hạch toán trích khấu hao TSCĐ theo Đường thẳng
Cách hạch toán trích khấu hao TSCĐ theo Đường thẳng
Hướng dẫn cách tính khấu hao Tài sản cố định theo đường thẳng, cách hạch toán trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ trong Doanh nghiệp
Quy định phương pháp trích khấu hao nhanh TSCĐ không quá 2 lần
Quy định phương pháp trích khấu hao nhanh TSCĐ không quá 2 lần
Những TSCĐ được trích khấu hao nhanh, quy định về điều kiện phương pháp trích khấu hao nhanh Tài sản cố định, TSCĐ trích khấu hao nhanh không quá 2 lần.
Cách xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình
Cách xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình
Hướng dẫn cách xác định Nguyên giá TSCĐ hữu hình, cách tính nguyên giá TSCĐ mua sắm, tự xây dựng, sản xuất, được biếu, tặng, góp vốn, mua trả chậm, trả góp
Điều kiện ghi nhận tài sản cố định mới nhất
Điều kiện ghi nhận tài sản cố định mới nhất
Điều kiện ghi nhận tài sản cố định hữu hình và vô hình mới nhất, cách nhận biết TSCĐ hữu hình, vô hình theo tiêu chuẩn tại Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính
Khung thời gian khấu hao Tài sản cố định mới nhất
Khung thời gian khấu hao Tài sản cố định mới nhất
Khung khấu hao TSCĐ theo thông tư 45/2013/TT-BTC, đây là khung thời gian khấu hao Tài sản cố định mới nhất, quy định thời gian trích khấu hao các Tải sản cố định tại Doanh nghiệp.
Cách phân biệt TSCĐ và Công cụ dụng cụ
Cách phân biệt TSCĐ và Công cụ dụng cụ
Hướng dẫn cách phân biệt Tài sản cố định với Công cụ dụng cụ, điều kiện và tiêu chuẩn để ghi nhận Tài sản cố định, điều kiện là Công cụ dụng cụ theo quy định
Cách tính khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng
Hướng dẫn cách hạch toán tài sản cố định đã qua sử dụng, cách tính khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC
Các nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ trong DN
Các nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ trong DN
Quy tắc trích khấu hao tài sản cố định trong Doanh nghiệp, Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao dù Không sử dụng theo quy định tại Thông tư 45
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.6.2
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Kế toán thiên ưng tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid
Kế toán thiên ưng tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid