Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 67
Tổng truy cập:   48177888
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
KẾ TOÁN THUẾ

Mức phạt mất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

 

Mức phạt mất Phiếu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý. Kế toán Thiên Ưng xin tổng hợp các quy định mới nhất để các bạn tham khảo nhé.


 

Theo khoản 4 điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: Loại và hình thức hóa đơn:

“4. Các chứng từ được in, phát hành, sử dụngquản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu số 5.4 và 5.5 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).”

 

Theo Công văn 5411/TCT-CS ngày 24/11/2016 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế tỉnh Nghệ An:

 
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nghệ An.

Căn cứ quy định nêu trên và trình bày của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A bị mất liên 2 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ trong quá trình chuyển trả phiếu cho bên nhận hàng thì Cục Thuế xử phạt đối với hành vi làm mất liên 2 Phiếu xuất xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ nêu trên theo quy định của pháp luật về hóa đơn.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế được biết và hướng dẫn thực hiện./.
 

 


Theo Công văn 474/TCT-CS ngày 2/2/2018 của Tổng cục thuế gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.


   Căn cứ quy định nêu trên, hành vi làm mất liên 2 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hành vi làm mất liên 2 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đã sử dụng hoặc đã lập sai và đã xoá bỏ (đơn vị đã lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ khác thay thế cho các Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đã lập sai và đã xoá bỏ) nhưng chưa đến thời gian lưu trữ thì xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính Phủ.
 Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 49/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn

 

“3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

g) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

     Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

     Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

     Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền”.

 

Trước đó: Theo Công văn 2955/TCT-CS ngày 01/07/2016 của Tổng cục thuế gửi Cục Thuế tỉnh Đắk Nông.

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 2955/TCT-CS
V/v Phiếu XK kiêm VCNB

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

Trả lời công văn số 1344/CT-AC ngày 19/04/2016 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về việc xử phạt mất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

   Căn cứ tại khoản 4 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

   Căn cứ tại khoản 2 Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn.

   Căn cứ tại Điều 12 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
 

Trường hợp Công ty CP kỹ nghệ gỗ MDF Long Việt xuất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ký hiệu AA/14P số 1372 ngày 25/02/2016 thuê Công ty TNHH TMDV Đồng Tâm vận chuyển từ kho thành phẩm về kho văn phòng đại diện, trong quá trình vận chuyển sơ suất làm mất liên 2 Phiếu XK kiêm VCNB nêu trên thì Cục Thuế tỉnh Đắk Nông chuyển hồ sơ vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Nông được biết./.

 

Theo Điều 15 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định mức xử phạt vi phạm hành chính về kế toán:


"2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Lưu trữ tài liệu kế toán không đầy đủ theo quy định;
b) Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn,
để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ;
c) Sử dụng tài liệu kế toán trong thời hạn lưu trữ không đúng quy định;
d) Không thực hiện việc tổ chức kiểm kê, phân loại, phục hồi tài liệu kế toán bị mất mát hoặc bị hủy hoại."

 

 

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!

mức phạt mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Mức xử phạt kê khai thuế sai dù có hay không ảnh hưởng đến tiền thuế
Mức xử phạt kê khai thuế sai dù có hay không ảnh hưởng đến tiền thuế
Mức xử phạt kê khai thuế sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn hoặc không ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp. Những trường không không bị xử phạt.
Mức phạt sử dụng hoá đơn Chưa thông báo phát hành hóa đơn
Mức phạt sử dụng hoá đơn Chưa thông báo phát hành hóa đơn
Mức phạt không nộp thông báo phát hành hóa đơn GTGT mà đã sử dụng, hóa đơn sử dụng trước khi thông báo phát hành, Mức phạt Chậm nộp thông báo phát hành hóa đơn theo quy định mới nhất
Mức phạt nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Mức phạt nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Quy định mới về mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, căn cứ vào số ngày chậm nộp mà mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hoá đơn sẽ khác nhau theo Thông tư 10/2014/TT-BTC và Thông tư 176/2016/TT-BTC của Bộ tài chính
Mức phạt vi phạm về hóa đơn GTGT mới nhất.
Mức phạt vi phạm về hóa đơn GTGT mới nhất.
Các mức phạt vi phạm về hóa đơn GTGT như: Mức phạt mất hóa đơn, mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn, mức phạt không thông báo phát hành hóa đơn, mức phạt sử dụng hoá đơn bất hợp pháp... theo quy định mới nhất.
Mức phạt lập hoá đơn không đúng thời điểm - Không lập hoá đơn
Mức phạt lập hoá đơn không đúng thời điểm - Không lập hoá đơn
Chậm xuất hóa đơn GTGT, Không lập hóa đơn khi bán hàng phạt bao nhiêu? Mức phạt chậm xuất hóa đơn GTGT – Mức phạt Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định mới nhất
Mức phạt khi mất hóa đơn GTGT - mới nhất
Mức phạt khi mất hóa đơn GTGT - mới nhất
Quy định về mức phạt khi mất hóa đơn GTGT (hóa đơn đỏ, VAT), mức phạt mất hóa đơn đầu ra - Mức phạt mất hoá đơn đầu vào đã kê khai và chưa kê khai theo Thông tư 176/2016/TT-BTC
Mức phạt nộp chậm tờ khai khai thuế GTGT, TNCN, TNDN
Mức phạt nộp chậm tờ khai khai thuế GTGT, TNCN, TNDN
Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, tờ khai thuế TNDN, tờ khai thuế môn bài, các loại hồ sơ khai thuế khác theo Thông tư 166 Bộ tài chính mới nhất
Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN mới nhất
Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN mới nhất
Các mức phạt nộp chậm tiền thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế môn bài, cách tính tiền phạt chậm nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN theo quy định mới nhất, cách xác định các mức phạt.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.3.1
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng