Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 135
Tổng truy cập:   48239119
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
KẾ TOÁN THUẾ

Mức phạt vi phạm về hóa đơn GTGT mới nhất.

 

Các mức xử phạt vi phạm về hóa đơn mới nhất như: Mức phạt mất hoá đơn, mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hoá đơn, mức phạt lập hoá đơn không đúng thời điểm, mức phạt sử dụng hoá đơn bất hợp pháp, mức phạt không thông báo phát hành hoá đơn ...
 


Theo Thông tư 10/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 176/2016/TT-BTC quy định cụ thể các mức phạt vi phạm về hoá đơn như sau:

 

1. Không xử phạt đối với:

 

- Nếu khai báo trong vòng 5 ngày về việc mất, cháy, hỏng hoá đơn chưa thông báo phát hành

- Nếu khai báo trong vòng 5 ngày về việc mất, cháy, hỏng hoá đơn đơn đã mua nhưng chưa lập.

 

2. Phạt cảnh cáo đối với:

 

- Nếu khai báo trong vòng từ 6 - 10 ngày về việc mất, cháy, hỏng hoá đơn chưa thông báo phát hành mà có tình tiết giảm nhẹ. Nếu không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt ở mức tối thiểu.

- Nếu khai báo trong vòng từ 6 - 10 ngày về việc mất, cháy, hỏng hoá đơn đã mua nhưng chưa lập mà có tình tiết giảm nhẹ. Nếu không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt là 6.000.000 đồng.

- Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hoá đơn nếu có tình tiết giảm nhẹ.

- Làm mất hóa đơn đã lập sai và đã xóa bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế).

- Chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

 

3. Phạt tiền từ 200.000 - 1.000.000 đồng đối với:

 

- Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn.

- Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

        Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền”.

Xem thêmCách xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT


4. Phạt tiền từ 500.000 - 1.500.000 đồng đối với:

 

- Nộp thông báo Điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

- Sử dụng hóa đơn đã được Thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi Thông báo phát hành)”.

 

- Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng (phạt cả 2 bên).

 

5.  Phạt tiền từ 2.000.000 - 4.000.000 đồng đối với:

 

- Không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng.

- Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hoá đơn giao cho khách hàng.

      +) Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.

Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

- Không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng.

- Chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

- Nộp thông báo Điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ sau 20 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới”.

 

6. Phạt tiền từ 4.000.000 - 8.000.000 đồng đối với:

 

-  Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn theo trong hợp đồng hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn.

- Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng.

- Lập hoá đơn không đúng thời điểm.

- Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.

- Ngày ghi trên hoá đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hoá đơn của cơ quan thuế;

- Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, (trừ trường hợp trên hoá đơn ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc hoá đơn được lập theo bảng kê)

- Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định.

- Lập sai loại hoá đơn theo quy định và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.

- Chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sau 20 ngày. (Coi như không nộp)

- Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

 

HÓA ĐƠN ĐẦU RA:

- Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

      +) Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

      +) Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

      +) Trường hợp người bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

      +) Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.

      +) Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

      +) Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người bán theo quy định tại điểm này.”

 

HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO:

- Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

      +) Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

      +) Trường hợp người mua tìm lại được hoá đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.

      +) Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

      +) Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người mua thuê thì xử phạt người mua theo quy định tại khoản này.

      +) Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.”

 

7. Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với:

 

- Không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai thuế.

 

8. Phạt tiền từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng đối với:

 

- Nếu khai báo sau 10 ngày về việc mất, cháy, hỏng hoá đơn đã mua nhưng chưa lập.

 

9. Phạt tiền từ 6.000.000 - 18.000.000 đồng đối với:

 

- Nếu khai báo sau 10 ngày về việc mất, cháy, hỏng hoá đơn chưa thông báo phát hành.

- Không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. (Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập).

 

10. Phạt tiền 10.000.000 - 20.000.000 đồng đối với:

 

- Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên.

 

11. Phạt tiền từ 20.000.000 - 50.000.000 đồng đối với:

 

- Đặt in hóa đơn giả.

- Bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập.

- Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Xem thêm: Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp


----------------------------------------------------------------------------------------

mức phạt vi phạm hóa đơn

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Mức xử phạt kê khai thuế sai dù có hay không ảnh hưởng đến tiền thuế
Mức xử phạt kê khai thuế sai dù có hay không ảnh hưởng đến tiền thuế
Mức xử phạt kê khai thuế sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn hoặc không ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp. Những trường không không bị xử phạt.
Mức phạt sử dụng hoá đơn Chưa thông báo phát hành hóa đơn
Mức phạt sử dụng hoá đơn Chưa thông báo phát hành hóa đơn
Mức phạt không nộp thông báo phát hành hóa đơn GTGT mà đã sử dụng, hóa đơn sử dụng trước khi thông báo phát hành, Mức phạt Chậm nộp thông báo phát hành hóa đơn theo quy định mới nhất
Mức phạt nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Mức phạt nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Quy định mới về mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, căn cứ vào số ngày chậm nộp mà mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hoá đơn sẽ khác nhau theo Thông tư 10/2014/TT-BTC và Thông tư 176/2016/TT-BTC của Bộ tài chính
Mức phạt lập hoá đơn không đúng thời điểm - Không lập hoá đơn
Mức phạt lập hoá đơn không đúng thời điểm - Không lập hoá đơn
Chậm xuất hóa đơn GTGT, Không lập hóa đơn khi bán hàng phạt bao nhiêu? Mức phạt chậm xuất hóa đơn GTGT – Mức phạt Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định mới nhất
Mức phạt khi mất hóa đơn GTGT - mới nhất
Mức phạt khi mất hóa đơn GTGT - mới nhất
Quy định về mức phạt khi mất hóa đơn GTGT (hóa đơn đỏ, VAT), mức phạt mất hóa đơn đầu ra - Mức phạt mất hoá đơn đầu vào đã kê khai và chưa kê khai theo Thông tư 176/2016/TT-BTC
Mức phạt mất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Mức phạt mất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Mức phạt mất Phiếu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, mất phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý xử phạt theo hóa đơn hay xử phạt theo chứng từ kế toán theo quy định mới nhất.
Mức phạt nộp chậm tờ khai khai thuế GTGT, TNCN, TNDN
Mức phạt nộp chậm tờ khai khai thuế GTGT, TNCN, TNDN
Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, tờ khai thuế TNDN, tờ khai thuế môn bài, các loại hồ sơ khai thuế khác theo Thông tư 166 Bộ tài chính mới nhất
Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN mới nhất
Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN mới nhất
Các mức phạt nộp chậm tiền thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế môn bài, cách tính tiền phạt chậm nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN theo quy định mới nhất, cách xác định các mức phạt.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.3.1
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng