Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 93
Tổng truy cập:   48176181
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
KẾ TOÁN THUẾ

Mức phạt nộp chậm tờ khai khai thuế GTGT, TNCN, TNDN

 

Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế, tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, tờ khai thuế môn bài, cách tính phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế theo Thông tư Số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính


 

- Trước tiên để tính được số ngày chậm nộp Tờ khai thuế thì các bạn phải xác định được Hạn nộp tờ khai.

Theo khoản 3 điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy địnhh về Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

"- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.
- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính."

Chi tiết về hạn nộp Tờ khai các bạn xem tại đây nhé: Lịch nộp các loại báo cáo thuế


-> Sau khi đã xác định được hạn nộp Tờ khai thuế -> Thì số ngày chậm nộp sẽ được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai - đến ngày thực nộp Tờ khai.

VD: Hạn nộp Tờ khai thuế GTGT theo quý (Quý 2) là ngày 30/7 -> Thì ngày chậm nộp sẽ được tính từ ngày 1/8 đến ngày các bạn nộp Tờ khai quý 2 đó.

VD: Tiếp ví dụ trên: Đến ngày 9/8 các bạn mới nộp Tờ khai thuế GTGT quý 2 -> Thì ngày chậm nộp sẽ là từ ngày 1/8 - đến ngày 9/8 = 9 ngày.


Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước

(Theo khoản 1 điều 34 Thông tư 156/2013/TT-BTC)

 

Hồ sơ kê khai thuế bao gồm: Tờ khai thuế môn bài, Tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, các loại Hồ sơ khai thuế khác...


MỨC PHẠT CHẬM NỘP TỜ KHAI THUẾ theo từng mức như sau:


- Theo điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

 

Mức phạt  Số ngày nộp chậm

Phạt cảnh cáo

Chậm nộp từ 01 ngày đến 05 ngày
mà có tình tiết giảm nhẹ.

Phạt tiền 700.000 đồng

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ:
 Tối thiếu: 400.000

- Nếu có tình tiết tăng nặng:
 Tối đa: 1.000.000

Chậm nộp từ 01 ngày đến 10 ngày
(trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 bên trên).

Phạt tiền 1.400.000 đồng

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ:
 Tối thiếu: 800.000

- Nếu có tình tiết tăng nặng:
 Tối đa: 2.000.000

Chậm nộp từ trên 10 ngày đến 20 ngày.

Phạt tiền 2.100.000 đồng

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ:
 Tối thiếu: 1.200.000

- Nếu có tình tiết tăng nặng:
  Tối đa: 3.000.000

Chậm nộp từ trên 20 ngày đến 30 ngày.

Phạt tiền 2.800.000 đồng

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ:
  Tối thiếu: 1.600.000

- Nếu có tình tiết tăng nặng:
  Tối đa: 4.000.000

Chậm nộp từ trên 30 ngày đến 40 ngày.

Phạt tiền 3.500.000 đồng

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ:
 Tối thiếu: 2.000.000

- Nếu có tình tiết tăng nặng:
 Tối đa: 5.000.000

a) Chậm nộp từ trên 40 ngày đến 90 ngày.
b) Chậm nộp trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Thông tư 166.
c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
d) Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

 

VD: Hạn nộp Tờ khai thuế GTGT Qúy 4/2018 là ngày 30/1/2019. -> Nhưng đến ngày 8/2/2019 bạn mới nộp. -> Số ngày chậm nộp là 8 ngày (Tính từ ngày 1/2/2019).

=> Mức phạt là: Từ 400.000 - 1.000.000 -> Bình quân sẽ là: 700.000

 

- Không áp dụng các mức xử phạt quy định trên đối với trường hợp người nộp thuế trong thời gian được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế.

- Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định và cơ quan thuế đã ra quyết định ấn định số thuế phải nộp. Sau đó trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế hợp lệ và xác định đúng số tiền thuế phải nộp của kỳ nộp thuế thì cơ quan thuế xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và Khoản 6 Điều này và tính tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định. Cơ quan thuế phải ra quyết định bãi bỏ quyết định ấn định thuế.

 

Chú ý: Nếu DN chậm nộp hồ sơ khai thuế mà dẫn đến chậm nộp tiền thuế thì phải nộp tiền chậm nộp thuế, chi tiết các bạn xem thêm tại đây: Mức phạt chậm nộp tiền thuế

 

--------------------------------------------------------------------------

- Các bạn muốn hạn chế việc nộp chậm hay lập sai hồ sơ khai thuế có thể tham gia: Lớp học thực hành kế toán thuế trên phần mềm HTKK bằng hóa đơn thực tế tại Công ty kế toán Thiên Ưng.

-----------------------------------------------
mức phạt chậm nộp tờ khai thuế

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Mức xử phạt kê khai thuế sai dù có hay không ảnh hưởng đến tiền thuế
Mức xử phạt kê khai thuế sai dù có hay không ảnh hưởng đến tiền thuế
Mức xử phạt kê khai thuế sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn hoặc không ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp. Những trường không không bị xử phạt.
Mức phạt sử dụng hoá đơn Chưa thông báo phát hành hóa đơn
Mức phạt sử dụng hoá đơn Chưa thông báo phát hành hóa đơn
Mức phạt không nộp thông báo phát hành hóa đơn GTGT mà đã sử dụng, hóa đơn sử dụng trước khi thông báo phát hành, Mức phạt Chậm nộp thông báo phát hành hóa đơn theo quy định mới nhất
Mức phạt nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Mức phạt nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Quy định mới về mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, căn cứ vào số ngày chậm nộp mà mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hoá đơn sẽ khác nhau theo Thông tư 10/2014/TT-BTC và Thông tư 176/2016/TT-BTC của Bộ tài chính
Mức phạt vi phạm về hóa đơn GTGT mới nhất.
Mức phạt vi phạm về hóa đơn GTGT mới nhất.
Các mức phạt vi phạm về hóa đơn GTGT như: Mức phạt mất hóa đơn, mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn, mức phạt không thông báo phát hành hóa đơn, mức phạt sử dụng hoá đơn bất hợp pháp... theo quy định mới nhất.
Mức phạt lập hoá đơn không đúng thời điểm - Không lập hoá đơn
Mức phạt lập hoá đơn không đúng thời điểm - Không lập hoá đơn
Chậm xuất hóa đơn GTGT, Không lập hóa đơn khi bán hàng phạt bao nhiêu? Mức phạt chậm xuất hóa đơn GTGT – Mức phạt Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định mới nhất
Mức phạt khi mất hóa đơn GTGT - mới nhất
Mức phạt khi mất hóa đơn GTGT - mới nhất
Quy định về mức phạt khi mất hóa đơn GTGT (hóa đơn đỏ, VAT), mức phạt mất hóa đơn đầu ra - Mức phạt mất hoá đơn đầu vào đã kê khai và chưa kê khai theo Thông tư 176/2016/TT-BTC
Mức phạt mất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Mức phạt mất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Mức phạt mất Phiếu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, mất phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý xử phạt theo hóa đơn hay xử phạt theo chứng từ kế toán theo quy định mới nhất.
Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN mới nhất
Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN mới nhất
Các mức phạt nộp chậm tiền thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế môn bài, cách tính tiền phạt chậm nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN theo quy định mới nhất, cách xác định các mức phạt.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.3.1
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng