Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0987.026.515
0987 026 515
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 14
Tổng truy cập:   88180523
Quảng cáo
KẾ TOÁN THUẾ

Hướng dẫn kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại

 

Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại theo các trường hợp chiết khấu thương mại (bên mua - bên bán). Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại với từng trường hợp cụ thể như: Chiết khấu theo từng lần, chiết khấu theo số lượng, doanh số ...


 

1. Các trường hợp chiết khấu thương mại cụ thể như sau:


Theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định: Các trường hợp chiết khấu thương mại cụ thể như sau:

"
2.5. Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

    Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào."

Theo khoản 22 điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

"22. Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng.
    Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào."2. Hướng dẫn cách kê khai hoá đơn chiết khấu thương mại:

Theo công văn Số 9794/CT-TTHT ngày 14/12/2012 của CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH và Theo khoản 22 điều 7 Thông tư Số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn kê khai thuế GTGT Chiết khấu thương mại:

Trường hợp 1: 


- Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng.

VD: Cty kế toán Thiên Ưng thực hiện chương trình khuyến mãi: Khách hàng mua sản phẩm bất kỳ -> Sẽ giảm ngay 10%: VD: Điện thoại Iphone 8 giá chưa thuế là 20.000.000 -> Giảm 10% còn: 18.000.000 -> Như vậy: Trên hoá đơn ghi giá bán sẽ là: 18.000.000


- Cách kê khai: Các bạn kê khai như các hoá đơn GTGT bình thường khác thôi nhé (kê khai theo giá trên hoá đơn đã xuất)

 

Trường hợp 2:


- Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

Ví dụ: Công ty A có chương trình: Nếu khách hàng mua hàng đạt doanh số 100tr thì sẽ được giảm thêm 10%.

- Trong đó có Công ty B mua hàng với từng lần như sau:
- Lần 1: Mua hàng với hóa đơn trị giá: 20tr, thuế GTGT: 2tr
- Lần 2: Mua hàng với hoá đơn trị giá: 50tr, thuế GTGT: 5tr
- Lần 3: Mua hàng với hoá đơn trị giá: 30tr, thuế GTGT: 3 tr
-> Như vậy: Ở hoá đơn lần 3 thì Cty B đã đạt đủ điều kiện và được Giảm thêm 10% của toàn bộ số hàng 100tr => Số tiền giảm thêm là: 10tr và tiền thuế GTGT: 1 tr.

=> Cty A
sẽ trừ số tiền này trực tiếp trên hoá đơn lần 3 (Vì hoá đơn lần 3 trị giá: 30tr, thuế GTGT: 3 tr lớn hơn Số tiền được giảm thêm là: 10tr và tiền thuế GTGT: 1 tr) => Như vậy trên hoá đơn lần 3 sẽ chỉ còn: Giá trị: 20tr, tiền thuế GTGT: 2tr (Chi tiết cách viết hoá đơn các bạn bấm vào đường link bên dưới nhé).
 

- Cách kê khai- Các bạn cũng kê khai như các hoá đơn GTGT bình thường khác thôi nhé (Vì số tiền chiết khấu đã giảm rồi và trên hoá đơn là số tiền đã giảm, không phải điều chỉnh)

- Nếu hoá đơn lần 3 (tức là hoá đơn cuối cùng đạt đủ điều kiện) mà có Giá trị nhỏ hơn Số tiền chiết khấu được hưởng thì các bạn phải lập hoá đơn điều chỉnh giảm nhé (Chi tiết như Trường hợp 3 bên dưới nhé)


Trường hợp 3:


- Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ nhưng số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.
    Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.


Ví dụ: Công ty A có chương trình: Nếu khách hàng mua hàng đạt doanh số 100tr thì sẽ được giảm thêm 10%.
- Trong đó có Công ty B mua hàng với từng lần như sau:
- Lần 1: Mua hàng với hóa đơn trị giá: 45tr, thuế GTGT: 4,5tr
- Lần 2: Mua hàng với hoá đơn trị giá: 50tr, thuế GTGT: 5tr
- Lần 3: Mua hàng với hoá đơn trị giá: 5tr, thuế GTGT: 500k.

-> Như vậy: Ở hoá đơn lần 3 thì Cty B đã đạt đủ điều kiện và được Giảm thêm 10% của toàn bộ số hàng 100tr là => Số tiền giảm thêm là: 10tr và tiền thuế GTGT: 1 tr -> Nhưng vì hoá đơn lần 3 chỉ có 5tr, tiền thuế là 500k, nên không trừ được -> Và Cty A phải lập 1 hoá đơn điều chỉnh giảm (kèm bảng kê 3 số hoá đơn trên), cụ thể các bạn xem tại đây nhé:

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại


- Cách kê khai: Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh giảm các bạn kê khai vào kỳ hiện tại cụ thể như sau:

 

- Công ty bán ra: Kê khai âm vào Chỉ tiêu 29 -> 33 (theo thuế suất tương ứng của mặt hàng) hoặc trừ đi số tiền tương ứng của hóa đơn điều chỉnh giảm của tháng hoặc quý xuất hóa đơn điều chỉnh.

- Công ty mua vàoKê khai âm vào Chỉ tiêu 23 -> 25 hoặc trừ đi số tiền tương ứng của hóa đơn điều chỉnh của tháng hoặc quý nhận hóa đơn điều chỉnh.

 

VD: Công ty A mua hàng của Công ty B cụ thể như sau:

- Tháng 10/2018 -> Hóa đơn 001

- Tháng 11/2018 -> Hóa đơn 002

- Tháng 12/2018 -> Hóa đơn 003

=> Đến tháng 1/2019 (Kết thúc chương trình) Công ty A đã đạt được doanh số theo Hợp đồng do Công ty B quy định => Công ty B xuất hóa đơn Điều chỉnh giảm 004 (Điều chỉnh giảm 3 hóa đơn 001, 002, 003 của 3 tháng) trị giá: 10.000.000, tiền thuế GTGT (10%): 1.000.000.

 

Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm như sau:

 

a. Nếu trong kỳ (tháng 1/2019) chỉ phát sinh 1 hóa đơn điều chỉnh giảm 004:

 

Bên bán: Kê khai ÂM vào

Chỉ tiêu 32: -10.000.000

Chỉ tiêu 33: -1.000.000 (Vì thuế GTGT 10%)

 

Bên mua: Kê khai ÂM vào

Chỉ tiêu 23: -10.000.000,

Chỉ tiêu 24: -1.000.000,

Chỉ tiêu 25: -1.000.000

 

cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại

 

b. Nếu trong kỳ có phát sinh nhiều các hóa đơn khác:

-> Các bạn phải trừ đi số tiền tương ứng của hóa đơn điều chỉnh giảm

 

Bên bán: VD: Sau khi kê khai xong các hóa đơn bán ra khác thì Chỉ tiêu 32: 200.000.000, Chỉ tiêu 33: 20.000.000. Các bạn lấy số tiền trên đó trừ đi số tiền trên hóa đơn điều chỉnh giảm:

Chỉ tiêu 32: 200.000.000 - 10.000.000 = 190.000.000

Chỉ tiêu 33: 20.000.000 - 1.000.000 = 19.000.000

 

Bên mua: VD: Sau khi kê khai xong các hóa đơn đầu vào khác thì Chỉ tiêu 23: 150.000.000, Chỉ tiêu 24: 15.000.000, Chỉ tiêu 25: 15.000.000. Các bạn lấy số tiền đó trừ đi số tiền trên hóa đơn điều chỉnh giảm:

Chỉ tiêu 23: 150.000.000 - 10.000.000 =140.000.000

Chỉ tiêu 24: 15.000.000 - 1.000.000 = 1.400.000

Chỉ tiêu 25: 15.000.000 - 1.000.000 = 1.400.000

 

 

Xem thêmCách hạch toán chiết khấu thương mại

 

------------------------------------------------------------

 

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Các tin tức khác
Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT
Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế giá trị gia tăng (GTGT) trên phần mềm HTKK khi phát hiện có sai sót như: Quên không kê khai hoá đơn đầu ra, kê khai điều chỉnh tăng – giảm thuế GTGT, kê khai sai số tiền thuế …theo Thông tư 80/2021/TT-BTC mới nhất
Hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo Quý và Tháng
Hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo Quý và Tháng
Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo quý hoặc theo tháng trên phần mềm HTKK – Cách lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cách kê khai thuế GTGT được khấu trừ và Không được khấu trừ.
Cách lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (Mẫu 04/GTGT)
Cách lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (Mẫu 04/GTGT)
Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế 04/GTGT trực tiếp trên doanh thu, cách ghi từng chỉ tiêu trên tờ khai 04/GTGT. Mức thuế suất thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu đối với từng ngành nghề, cách xác định doanh thu tính thuế GTGT trực tiếp.
Cách xác định giá tính thuế GTGT mới nhất
 Cách xác định giá tính thuế GTGT mới nhất
Hướng dẫn cách xác định giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ bán ra, nhập khẩu, cho biếu tặng, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ, khuyến mãi, cho thuê tài sản, xây dựng, xây lắp… Công thức xác định Giá tính thuế GTGT theo Thông tư 219/2013/TT-BTC
Những đối tượng - Mặt hàng không chịu thuế GTGT
Những đối tượng - Mặt hàng không chịu thuế GTGT
Các đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định mới nhất gồm các mặt hàng như: Sản phẩm trồng trọt, giống vật nuôi, giống cây trồng, Phân bón, dịch vụ tài chính, ngân hàng, chứng khoán, Dạy học, dạy nghề, phần mềm …theo Thông tư 219/2013/TT- BTC, 26/2015/TT-BTC.
Bảng Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu
Bảng Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu
Bảng Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu mới nhất, tỷ lệ thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, cách tính số thuế GTGT phải nộp theo pp trực tiếp theo Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính
Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Những nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo các quy định mới nhất, cách xử lý thuế GTGT không được khấu trừ - hạch toán, xử lý số thuế GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế từ khấu trừ sang trực tiếp và ngược lại theo Thông tư 219/2013/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu, quy định về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu như: Hợp đồng mua bán – gia công, Tờ khai hải quan, thanh toán qua ngân hàng theo Thông tư 219/2013/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC và 26/2015/TT-BTC
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 5.1.9
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online