Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0987.026.515
0987 026 515
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 66
Tổng truy cập:   81893364
Quảng cáo
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
KẾ TOÁN THUẾ

Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2021 chi tiết


Quy định về lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2021: Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, thuế môn bài; Thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý; Thời hạn nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN ...


 

lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------


Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021 chi tiết:
 

Tháng

Thời hạn nộp

Dành cho DN

kê khai Thuế GTGT theo Quý

Dành cho DN

kê khai Thuế GTGT theo Tháng

1

20/1/2021  

Tờ khai Thuế GTGT T12/2020


Tờ khai Thuế TNCN T12/2020

 

30/1/2021

 

 

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2020


Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2020


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2020


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2020


Nộp tiền thuế môn bài năm 2021

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2020


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2020


Nộp tiền thuế môn bài năm 2021

2

20/2/2021

 

Tờ khai Thuế GTGT T1/2021


Tờ khai Thuế TNCN T1/2021

3

20/3/2021  

Tờ khai Thuế GTGT T2/2021


Tờ khai Thuế TNCN T2/2021

 

 

31/3/2021

 

 

Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN năm 2020


Từ khai Quyết toán Thuế TNCN năm 2020


Báo Cáo Tài Chính năm 2020

Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN năm 2020


Tờ khai Quyết toán Thuế TNCN năm 2020


Báo Cáo Tài Chính năm 2020

4

20/4/2021  

Tờ khai Thuế GTGT T3/2021


Tờ khai Thuế TNCN T3/2021

30/4/2021

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2021


Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2021


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2021


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2021

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2021


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2021

5

20/5/2021

 

Tờ khai Thuế GTGT T4/2021


Tờ khai Thuế TNCN T4/2021

6

20/6/2021

 

Tờ khai Thuế GTGT T5/2021


Tờ khai Thuế TNCN T5/2021

7

20/7/2021  

Tờ khai Thuế GTGT T6/2021


Tờ khai Thuế TNCN T6/2021

30/7/2021

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2021


Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2021


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2021


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2021

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2021


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2021

8

20/8/2021

 

Tờ khai Thuế GTGT T7/2021


Tờ khai Thuế TNCN T7/2021

9

20/9/2021

 

Tờ khai Thuế GTGT T8/2021


Tờ khai Thuế TNCN T8/2021

10

 

20/10/2021

 

Tờ khai Thuế GTGT T9/2021

Tờ khai Thuế TNCN T9/2021

 

30/10/2021

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2021


Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2021


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2021


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2021

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2021


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2021

11

20/11/2021

 

Tờ khai Thuế GTGT T10/2021


Tờ khai Thuế TNCN T10/2021

12

20/12/2021

 

Tờ khai Thuế GTGT T11/2021


Tờ khai Thuế TNCN T11/2021


Chi tiết các quy định về lịch nộp các loại tờ khai thuế trên các bạn xem chi tiết bên dưới đây nhé:


---------------------------------------------------------------------------------------------


Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài năm 2021:
 
1. Đối với Doanh nghiệp mới thành lập:

- Người nộp lệ phí môn bài mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày
30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 
Ví dụ 1: Công ty Kế toán Thiên Ưng thành lập ngày 09/12/2021 (căn cứ ngày trên Giấy đăng ký kinh doanh), do theo quy định là
được miễn thuế môn bài năm đầu thành lập => Nên không phải nộp Tờ khai và Tiền thuế môn bài năm 2021.
-> Thời hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài năm 2022 chậm nhất ngày 30/1/2022 (ngày 30/1 năm sau năm thành lập).
-> Thời hạn nộp Tiền thuế môn bài năm 2022 chậm nhất ngày 30/1/2022 (ngày 30/1 hàng năm).

2. Đối với Doanh nghiệp đang hoạt động:

- Trường hợp trong năm
có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.
 
Tức là: Nếu trong năm
không thay đổi về vốn thì không phải nộp Tờ khai thuế môn bài nữa (Chỉ nộp tiền lệ phí môn bài hàng năm, hạn chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm).
  - Nếu
có thay đổi về vốn thì phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài.
 
Ví dụ 2: Tiếp theo Ví dụ 1 bên trên, ngày 19/05/2022 Công ty kế toán Thiên Ưng thay đổi vốn điều lệ từ 5 tỷ lên 8 tỷ.
=> Thì Công ty sẽ phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài năm 2023 chậm nhất là ngày 31/01/2023 (năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi).
- Thời hạn nộp Tiền thuế môn bài năm 2023 chậm nhất là ngày 31/01/2023 (ngày 30/01 hàng năm). Lúc này sẽ xác định lại bậc thuế môn bài theo mức vốn điều lệ mới.

Chi tiết mời các bạn xem thêm: Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN năm 2021:

Căn cứ theo Điều 44 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:
 
1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai
theo tháng, theo quý được quy định như sau:
  a) Chậm nhất là
ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;
  b) Chậm nhất là
ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

Ví dụ: Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT tháng 1/2021 chậm nhất là ngày 20/2/2021.
          - Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý 1/2021 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 4/2021 (tức là ngày 30/4)

Lưu ý: Doanh nghiệp mới thành lập được lựa chọn kê khai thuế GTGT theo quý và lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.
- Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý sẽ được lựa chọn kê khai thuế TNCN theo quý.
- Trong tháng/quý không phát sinh vẫn phải nộp Tờ khai thuế GTGT tháng/quý đó nhé.

Chi tiết xem thêm: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT.


Bắt đầu từ tháng 12/2020 (đối với DN kê khai theo tháng) hoặc Qúy 4/2020 (đối với DN kê khai theo Qúy) trong tháng, quý dù không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì vẫn phải nộp Tờ khai.

Nghĩa là: Trong tháng/quý đó
có phát sinh trả lương (dù có hay không phải nộp thuế TNCN) -> Thì vẫn phải nộp Tờ khai thuế TNCN tháng/quý đó.
- Trong tháng/quý đó
không trả lương cho người lao động -> Thì không phải Tờ khai thuế TNCN tháng/quý đó.

Xem thêm: Hướng dẫn kê khai thuế TNCN.


2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:
  a) Chậm nhất là
ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;
  b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;
  c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.


Ví dụ: Thời hạn nộp Báo cáo tài chính và Hồ sơ quyết toán thuế năm 2021 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 3/2021 (tức là ngày 31/3/2022).

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo
từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.

Lưu ý: Trường hợp người nộp thuế khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mà
cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.


--------------------------------------------------------------------------------------


Thời hạn nộp tiền thuế:

1. Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất
là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

- Đối với thuế
thu nhập doanh nghiệp thì tạm nộp theo quý, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

(Điều 55 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14)


Như vậy:
- Thời hạn nộp tiền thuế cũng là thời hạn nộp tờ khai thuế.

- Riêng tiền thuế TNDN tạm tính quý thì chậm nhất là ngày 30 tháng đầu quý sau.
 

 -----------------------------------------------------------------------------------


Thời hạn nộp thuế rơi vào ngày nghỉ:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 44 Luật Quản lý thuế và Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Thời hạn nộp thuế được thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 55 Luật Quản lý thuế và Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định tại Bộ Luật dân sự.

(Điều 86 Thông tư 80/2021/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022).
 

-------------------------------------------------------------------------------------


Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn:
 
Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4.
- Quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7.
- Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10.
- Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau

- Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)

(Căn cứ theo Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC)


Xem thêm: Mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.


-------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Những việc kế toán cần làm đầu năm 2021:

1. Nộp tiền lệ phí môn bài năm 2021 chậm nhất ngày 30/01/2021.
- Nếu là DN thành lập trong năm 2020 (từ ngày 25/02/2020) chưa nộp tờ khai thuế môn bài năm 2021 thì nhớ nộp nhé, chậm nhất ngày 30/01/2021.
- Nếu DN trong năm 2020 có thay đổi vốn điều lệ cũng nhớ phải nộp Tờ khai thuế môn bài năm 2021 nhé, chậm nhất 30/01/2021.

2. Nộp Tờ khai thuế GTGT và thuế TNCN:

- Nếu DN kê khai theo tháng: Chậm nhất là ngày 20/1
- Nếu DN kê khai theo quý: Chậm nhất là ngày 30/1.

3. Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 4/2020:
- Chậm nhất ngày 30/01/2021.


4. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn:
- Nếu DN kê khai theo tháng: Chậm nhất là ngày 20/1
- Nếu DN kê khai theo quý: Chậm nhất là ngày 30/1.

- Nếu DN mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì phải nộp báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý 4/2020 chậm nhất ngày 30/1/2021.

Ngoài ra các bạn còn phải nộp các Báo cáo cho các cơ quan khác như: Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn lao động, Phòng LĐTBXH ... nhé.
------------------------------------------------------------------------------------
 
Căn cứ theo điều 93 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 quy định Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động:

1. Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.
2. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.
3. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.
  Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.


Như vậy: DN chỉ cần xây dựng thang lương, bảng lương rồi công bố và lưu tại DN -> Không phải nộp cho Phòng LĐTBXH như trước đây nữa.
---------------------------------------------------------------------------
 
Những việc cần làm trước khi nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2021:
 
1. Nộp Tờ khai thuế GTGT + Tiền thuế GTGT (nếu có)
- Nếu DN kê khai theo tháng: Chậm nhất là ngày 20/4
- Nếu DN kê khai theo quý: Chậm nhất là ngày 30/4.

2. Nộp Tờ khai thuế TNCN + Tiền thuế TNCN (nếu có)
- Cũng giống như Tờ khai thuế GTGT nhé

3. Nộp Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quý (Dành cho những DN mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN).
- Chậm nhất là ngày 30/4.

4. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn:
- Nếu DN kê khai theo tháng: Chậm nhất là ngày 20/4
- Nếu DN kê khai theo quý: Chậm nhất là ngày 30/4.

5. Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 1/2021.
- Chậm nhất là ngày 30/4.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------
 

Chú ý: Nếu DN bạn nộp chậm nộp các loại báo cáo thuế trên thì các bạn sẽ bị phạt chậm nộp, chi tiết bạn có thể tại đây: Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế.-------------------------------------------------------------------------------
Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn làm tốt công việc kế toán!

Các bạn muốn học cách xử lý hóa đơn, kê khai thuế hàng tháng (quý), xác định chi phí được trừ - không được trừ, cách quyết toán thuế cuối năm ... có thể tham gia:
Khóa học kế toán thuế thực tế chuyên sâu.
--------------------------------------------------------------------------

 

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
Các tin tức khác
Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai Thuế TNCN?
Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai Thuế TNCN?
Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai tháng/Qúy? Phát sinh khấu trừ thuế TNCN là gì? Không phát sinh lương có phải nộp quyết toán thuế TNCN cuối năm?
Không đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư
Không đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư
DN phải thông báo tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế khấu trừ thuế GTGT; Bãi bỏ quy định đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư.
Hạch toàn tiền đặt cọc – nhận tiền đặt cọc
Hạch toàn tiền đặt cọc – nhận tiền đặt cọc
Nhận tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn? Cách hạch toán tiền đặt cọc, hạch toán nhận tiền đặt cọc theo hợp đồng, đặt cọc thuê văn phòng, thuê nhà, đặt cọc trước tiền hàng.
Quy định về hàng biếu tặng cho khách hàng, công nhân viên
Quy định về hàng biếu tặng cho khách hàng, công nhân viên
Xuất hàng quà biếu tặng khách hàng, công nhân viên có phải xuất hóa đơn? Chi phí quà tặng khách hàng, nhân viên có được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài, BCTC, Quyết toán thuế
Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài, BCTC, Quyết toán thuế
Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp Báo cáo tài chính và có phải quyết toán thuế TNDN, TNCN không? Có phải nộp Lệ phí môn bài, Có phải đóng BHXH? Trường hợp nào thì phải nộp
Thuế GTGT vãng lai có được khấu trừ? Khi nào phải nộp
Thuế GTGT vãng lai có được khấu trừ? Khi nào phải nộp
Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh có được khấu trừ? Khi nào phải nộp thuế GTGT vãng lai, các trường hợp không phải kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh
Xử lý tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế
Xử lý tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế
Phạt tiền vi phạm hợp đồng có tính vào chi phí? Có xuất hóa đơn không? Cách hạch toán toán tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế, hạch toán tiền bồi thường chi tiết các trường hợp.
Các Tờ khai Báo cáo thuế phải nộp theo Qúy cho cơ quan thuế
Các Tờ khai Báo cáo thuế phải nộp theo Qúy cho cơ quan thuế
Hàng quý phải nộp những gì cho cơ quan thuế? Các loại tờ khai, báo cáo phải nộp theo quý cho cơ quan thuế, thời hạn nộp các loại báo cáo thuế hàng quý.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 5.1.1
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online